Oyun ve Etkileşim Teknolojileri

Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ Fen Bilimleri Oyun Tasarımı ve Etkileşim Teknolojileri Anabilim Dali bünyesinde kurulması önerilen “Oyun ve Etkileşim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı” Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Uçak Uzay Fakültelerinin işbirliği ile oluşturulmuş çoklu-disiplinli bir programdır. Bu Program Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Uçak Uzay, Elektronik Mühendisliği ve benzeri bölüm mezunlarının katılımı ile oyun tasarımı ve ilgili teknolojiler konusunda sektörde ortaya çıkmış eğitimli çalışan açığını İTÜ’nün gelişmiş eğitim olanakları, akademisyen ve altyapı olanakları çerçevesinde karşılamak ve bu alanda İTÜ’yü lider statüsüne taşımayı amaçlamaktadır.

ÖZGÖRÜ
Oyun tasarımı, geliştirme ve etkileşim teknolojileri alanında lider, ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik gelişmelere yaratıcı katkıda bulunabilecek uzman yetiştirmede öncü olmak.

MİSYON
Oyun ve etkileşim tasarımında akademik olarak donanımlı, uluslararası alanda rekabet edebilecek ve uzmanlık bilgisini kullanarak yenilikçi tasarım ve uygulamaları etik bilinci ile geliştirebilecek bireyler yetiştirmek. Oyun ve etkileşim tasarımı eğitim ve araştırma çalışmalarında çok disiplinli takım çalışmalarını teşvik eden bir yaklaşımı benimsemek.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği., İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak- Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve diğer eşdeğer mühendislik programları, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı16
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarBilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak- Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarBilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği., İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak- Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve diğer eşdeğer mühendislik programları, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarBilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Uçak- Uzay Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı GAM501E
(Yüksek Lisans)
Oyun Tasarımı ve Geliştirmesine Giriş
(Introduction to Game Design and Development)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GAM502E
(Yüksek Lisans)
Oyunlar İçin Temel Matematik
(Essential Mathematics for Games)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı GAM503E
(Yüksek Lisans)
Oyun Projesi Stüdyosu
(Game Project Studio)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GAM504E
(Yüksek Lisans)
Video Oyunları için 3D Modellemenin Temelleri: Tasarımdan Geliştirmeye
(Essentials of 3D modeling for video games: from design to implementation)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM505E
(Yüksek Lisans)
Oyun için Programlama
(Programming for Games)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM506E
(Yüksek Lisans)
Oyun Tasarımı ve Geliştirmede Özel Konular
(Special Topics in Game Design and Development)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM507E
(Yüksek Lisans)
Oyunlarda Yapay Zeka
(Artifiicial Intelligence in Games)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GAM508E
(Yüksek Lisans)
Oyunlarda Etkileşim ve İnsan Deneyimi
(Interaction and Human Experience in Games)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM509E
(Yüksek Lisans)
Sanal Gerçeklik Ortamında Görselleştirme
(Visualization in Virtual Reality)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM510E
(Yüksek Lisans)
Oyun Kuramı
(Game Theory)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM511E
(Yüksek Lisans)
Etkileşim Teknolojileri Tasarımı
(Design of Interaction Technnologies)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı GAM512E
(Yüksek Lisans)
Innovasyon Kültürü
(Innovation Culture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM513E
(Yüksek Lisans)
Çokluortam Ağları
(Multimedia Networking)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM514E
(Yüksek Lisans)
Etkileşimli Ortamlar
(Interactive Environments)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM515E
(Yüksek Lisans)
Dijital Olmayan Oyunlar ve Hikaye
(Non-digital Games and Narration)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM516E
(Yüksek Lisans)
Ciddi Oyunlar
(Serious Games)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM517E
(Yüksek Lisans)
3D Algılama
(3D Perception)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM518E
(Yüksek Lisans)
Oyun Üretimi
(Game Production)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM519E
(Yüksek Lisans)
Bilgisayar Grafiği
(Computer Graphics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM520E
(Yüksek Lisans)
Güdümlü Araştırma
(Guided Research)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı GAM596E
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.