Çevre Bilimleri Mühendisliği ve Yönetimi.

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

 

İTÜ'deki Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Çevre Mühendisliği Bölümü'ndeki iki lisansüstü programdan biridir.

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 1973 yılında başlamış olup, 36 yıllık bir birikim ve tecrübeye sahiptir. Programın, 40 civarındaki uluslararası üne sahip öğretim üyesi ve 20 civarındaki araştırma görevlisi ile önemli bir araştırma / geliştirme ve eğitim potansiyeli mevcuttur. Akademik kadro çok sayıda büyük ölçekli ulusal ve uluslararası araştırma projesi gerçekleştirmiş olup, halen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma / geliştirme projeleri yürütmektedir. Gerek yüksek lisans gerekse doktora aşamalarındaki öğrenciler hem önemli araştırma projelerinde görev alabilmekte, hem de tez çalışmalarını yürütebilmektedirler. Programın amacı; profesyonel ahlak anlayışı olan, çevre bilimleri ve teknolojileri konusunda uluslararası ölçekte itibara sahip, alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemelere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, evrensel ölçekte araştırma projelerinde deneyimi olan, süreklilik çerçevesinde çevreyi korumak için gerekli politikaları kullanabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

 

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarÇevre Mühendisliği dışı alanlaradan gelen adaylar 1 yıllık bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır. Kimya Müh., İnşaat Müh., Mimarlık, Geomatik Müh., Maden Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Jeoloji Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik Müh., Deniz Teknolojileri Müh., Meteoroloji Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Peyzaj Mimarlığı., Şehir ve Bölge Planlama, Su Ürünleri Müh., Ekoloji Müh.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarStudents with a different bachelor degree than Environmental Engineering will take 1 year scientific preparation program. Chemical Eng., Civil Eng., Architecture, Geomatics Eng., Mine Eng., Metallurgical Eng., Materials Eng., Geological Eng., Molecular Biology and Genetics Eng., Shipbuilding and Ocean Eng., Meteorology Eng., Agriculture Eng., Forest Eng., Oil and Natural Gas Eng., Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Fisheries Eng., Ecology Eng.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı25
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarÇevre Mühendisliği dışı alanlaradan gelen adaylar 1 yıllık bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadır. Kimya Müh., İnşaat Müh., Mimarlık, Geomatik Müh., Maden Müh., Metalurji Müh., Malzeme Müh., Jeoloji Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik Müh., Deniz Teknolojileri Müh., Meteoroloji Müh., Ziraat Müh., Orman Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Peyzaj Mimarlığı., Şehir ve Bölge Planlama, Su Ürünleri Müh., Ekoloji Müh.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarStudents with a different bachelor degree than Environmental Engineering will take 1 year scientific preparation program. Chemical Eng., Civil Eng., Architecture, Geomatics Eng., Mine Eng., Metallurgical Eng., Materials Eng., Geological Eng., Molecular Biology and Genetics Eng., Shipbuilding and Ocean Eng., Meteorology Eng., Agriculture Eng., Forest Eng., Oil and Natural Gas Eng., Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Fisheries Eng., Ecology Eng.
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.