Çevre Bilimleri, Mühendisliği ve Yönetimi.

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

 

İTÜ'deki Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı, Çevre Mühendisliği Bölümü'ndeki iki lisansüstü programdan biridir.

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı 1973 yılında başlamış olup, 36 yıllık bir birikim ve tecrübeye sahiptir. Programın, 40 civarındaki uluslararası üne sahip öğretim üyesi ve 20 civarındaki araştırma görevlisi ile önemli bir araştırma / geliştirme ve eğitim potansiyeli mevcuttur. Akademik kadro çok sayıda büyük ölçekli ulusal ve uluslararası araştırma projesi gerçekleştirmiş olup, halen çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırma / geliştirme projeleri yürütmektedir. Gerek yüksek lisans gerekse doktora aşamalarındaki öğrenciler hem önemli araştırma projelerinde görev alabilmekte, hem de tez çalışmalarını yürütebilmektedirler. Programın amacı; profesyonel ahlak anlayışı olan, çevre bilimleri ve teknolojileri konusunda uluslararası ölçekte itibara sahip, alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemelere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, evrensel ölçekte araştırma projelerinde deneyimi olan, süreklilik çerçevesinde çevreyi korumak için gerekli politikaları kullanabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

 

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*

Üzgünüz, ama veri bulunamadı!Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.