Büyük Veri ve İş Analitiği Tezsiz

Veri Mühendisliği ve İş Analitiği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ Fen Bilimleri Büyük Veri ve İş Analitiği Anabilim Dalı bünyesinde kurulması önerilen “Büyük Veri ve İş Analitiği Yüksek Lisans Programı” İşletme , Endüstri, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği disiplinleri ile ilişkili “Büyük Veri ve İş Analitiği” konu alanlarını içeren disiplinlerarası bir programdır. Üniversitemizin misyonu; “evrensel bilimi, teknolojik gelişmeleri, topluma doğrudan katkı sağlayan projeleri ön plana alan, ülkenin sınırları içine sıkışmadan dünyada yarışan bir araştırma üniversitesi olarak eğitim, öğrenim, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürmek” şeklinde belirlenmiştir. Bu misyon çerçevesinde; üniversitemiz bünyesinde kurulması amaçlanan “Büyük Veri ve İş Analitiği” tezsiz yüksek lisans programı ile endüstrideki insan kaynağı ihtiyacının karşılanması, üniversitemizde4 bu alandaki araştırma çalışmalarının artması, endüstri ile üniversitemiz arasındaki bağın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

ÖZGÖRÜ
İstanbul Teknik Üniversitesi temel stratejileri bağlamında, ülkemizde büyük veri ve iş analitiği konularında uzman insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu alanda ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesinde yol gösterici olmak.

MİSYON
büyük veri ve iş analitiği ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin, iş dünyasında çalışacak geleceğin veri analisti / veri mühendislerine aktarılmasıdır. Bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer ve projeler ile program hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı50
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarALES belgesi istenmeyecektir.
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarALES istenmeyecektir
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı VIA501E
(Yüksek Lisans)
Veri Biliminde Gelişmeler
(Advances in Data Science)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı VIA502E
(Yüksek Lisans)
İşletmeler için Veri Madenciliği
(Data Mining for Business)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı VIA503E
(Yüksek Lisans)
Uygulamalı İstatistik
(Applied Statistics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı VIA504E
(Yüksek Lisans)
Büyük Veri Teknolojileri ve Uygulamaları
(Big Data Technologies and Applications)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı VIA505E
(Yüksek Lisans)
Veri Tabanı Yönetimi ve Büyük Veri
(Database Management and Big Data)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı VIA506E
(Yüksek Lisans)
En İyileme ve Karar Modellemesi
(Optimization and Decision Modelling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA507E
(Yüksek Lisans)
Yöneticiler için İş Analitiği
(Business Analytics for Managers)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı VIA508E
(Yüksek Lisans)
Veri Görselleştirme ve İletişim
(Data Visualization and Communication)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA509E
(Yüksek Lisans)
Büyük Veri için Makine Öğrenmesi
(Machine Learning with Big Data)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı VIA510E
(Yüksek Lisans)
Veri Yapıları ve Algoritmalar
(Data Structures and Algorithms)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA511E
(Yüksek Lisans)
Zaman Serileri ve Öngörü
(Time Series and Forecasting)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA512E
(Yüksek Lisans)
Benzetim Modellemesi
(Simulation Modelling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA513E
(Yüksek Lisans)
Bilişim Hukuku
(IT Law)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA514E
(Yüksek Lisans)
Öneri Sistemleri
(Recommender Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA515E
(Yüksek Lisans)
Görüntü İşleme
(Image Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA516E
(Yüksek Lisans)
Müşteri Analitiği
(Customer Analytics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA517E
(Yüksek Lisans)
İşletmeler İçin Metin Madenciliği
(Text Mining for Business)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA518E
(Yüksek Lisans)
Ağ Analitiği
(Web Analytics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA519E
(Yüksek Lisans)
Sezgisel Optimizasyon
(Heuristic Optimization)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA520E
(Yüksek Lisans)
Fiyatlama ve Gelir Yönetimi
(Pricing and Revenue Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA521E
(Yüksek Lisans)
Tedarik Zinciri Analitiği
(Supply Chain Analytics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA523E
(Yüksek Lisans)
Finans ve Risk Analitiği
(Financial and Risk Analytics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA525E
(Yüksek Lisans)
Sosyal Ağ Analizi
(Social Network Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA526E
(Yüksek Lisans)
Büyük Veri Proje Yönetimi
(Big Data Project Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar/Yaz
Ders ayrıntı VIA599
(Yüksek Lisans)
Term Project
(Dönem Projesi)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi : Dönemi :Yaz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.