Sağlık Sistemleri Yönetimi Tezsiz

Sağlık Sistemleri Yönetimi Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2017 - 2018 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik, biyoloji, genetik, biyomedikal ve Tıp fakültesi lisans mezunu olan öğrenciler başvurabilecektir. YDS için 65, yazılı TOEFL için 523, İnternet üzerinden TOEFL için 70, IELTS (Akademik) için (her bölümden) 6.0, İTÜ’nün yaptığı yabancı dil sınavları için 65′tir. Bütün sınavların geçerlilik süresi 3 yıldır.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarStudents graduated from all engineering, biology, genetics, biomedical and medical faculties are accepted to the program. 65 from YDS, 523 from written TOEFL, 70 from internet TOEFL, 6.0 from IELTS (Academic) (for each department) and 65 from ITU's foreign language exams are needed. The validity period for all exams are 3 years.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.