Sağlık Sistemleri Yönetimi Tezsiz

Sağlık Sistemleri Yönetimi Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarALES Sayısal puanının en az 70 olması, Lisans not ortalamasının en az 2,30/4,00 ya da 60,33/100 olması. İTÜ senatosunca kabul edilen İngilizce yeterliliği gösteren belgenin aslını göstermek şartıyla fotokopisi. Üniversite tarafından kabul edilen belgelerin başarı alt sınırları: YDS için 65, yazılı TOEFL için 523, İnternet üzerinden TOEFL için 70, IELTS (Akademik) için (her bölümden) 6.0, İTÜ’nün yaptığı yabancı dil sınavları için 65′tir. Bütün sınavların geçerlilik süresi 3 yıldır.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarYDS:65, written TOEFL 523, İnternet TOEFL:70, IELTS (Academic) 6.0, İTÜ’ foreign language exam 65. All exam due is 3 years
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.