Açık Deniz Mühendisliği Tezsiz

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,1
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Control Engineering, Mechatronics Engineering
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,1
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Control Engineering, Mechatronics Engineering
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,1
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Control Engineering, Mechatronics Engineering
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,1
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarNaval Architecture, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Aerospace Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Control Engineering, Mechatronics Engineering
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı ADM501E
(Yüksek Lisans)
Katı ve Akışkan Problemlerinin Simülasyonları
(Simulations of Solid and Fluid Problems)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DTM525E
(Yüksek Lisans)
Gemi ve Deniz Teknolojisinde Risk Analizi
(Risk Analysis in Ship and Marine Technology)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ADM599E
(Yüksek Lisans)
Proje
(Project)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ADM599E
(Yüksek Lisans)
Proje
(Project)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ADM503E
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Yapılarında Tasarım Optimizasyonu
(Design Optimisation in Offshore Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ADM505E
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Faaliyetlerinin Çevresel Yönleri
(Environmental Aspects of Offshore Activities)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ADM507E
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Rüzgar Çiftliği Tasarımı
(Offshore Wind Farm Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ADM509E
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Offshore Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ADM511E
(Yüksek Lisans)
Petrol Kirliliği, Kontrolü ve Temizleme Teknikleri
(Oil Pollution, Control and Cleanup Technics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ADM504E
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Mühendisliği Mekaniği: Hidrodinamik
(Offshore Engineering Mechanics: Hydrodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ADM502E
(Yüksek Lisans)
Açık Deniz Mühendislik Mekaniği: Yapısal Dinamik
(Offshore Engineering Mechanics: Structural Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ADM510E
(Yüksek Lisans)
İleri Su Akustiği
(Advanced Underwater Acoustics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ADM506E
(Yüksek Lisans)
Denizde Korozyon ve Korozyon Kontrolü
(Marine Corrosion and Corrosion Control)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ADM508E
(Yüksek Lisans)
Yüzen Cisimlerin Stabilite ve güvenlik değerlendirmesi
(Stability and safety analysis of Floating Objects)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.