İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik programları, kimya, moleküler biyoloji ve genetik lisans programı mezunları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı ISGY502
(Yüksek Lisans)
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi
(Risk Management in Occupational Safety and Health)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ISGY503
(Yüksek Lisans)
İş Hukuku
(Labour Law)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ISGY505
(Yüksek Lisans)
İş Hijyeni
(Occupational Hygiene)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ISGY5X1
(Yüksek Lisans)
İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
(Introduction to Occupational Safety and Health)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5X3
(Yüksek Lisans)
Uygulamalı Olasılık ve İstatistik
(Applied Probability and Statistics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ISGY5X4
(Yüksek Lisans)
İşletme Hukuku
(Business Law)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5X5
(Yüksek Lisans)
Yönetim ve Organizasyon
(Management and Organization)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ISGY5X6
(Yüksek Lisans)
İnsan Faktörleri Mühendisliği
(Human Factors Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı ISGY5X9
(Yüksek Lisans)
Yangından Korunma ve Afet Yönetimi
(Disaster Management and Fire Safety)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5Xa
(Yüksek Lisans)
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
(Occupational health and safety legislation in Turkey)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5Xb
(Yüksek Lisans)
İmalatta İş Güvenliği
(Occupational Safety in Manufacturing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5Xc
(Yüksek Lisans)
Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
(Occupational Safety and Health for Industry)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5Xd
(Yüksek Lisans)
İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
(Health and Safety in Construction Works)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5Xe
(Yüksek Lisans)
Maden Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
(Occupational Safety and Health in Mining Industry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5Xf
(Yüksek Lisans)
İşyerlerinde Elektrik Güvenliği
(Electrical Safety in the workplace)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISGY5Xg
(Yüksek Lisans)
İş Psikolojisi
(Work Psychology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.