Deniz Ulaştırma Yönetimi Tezsiz

Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarDeniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Deniz Mühendisliği, Denizcilik Yönetimi, Güverte Departmanı, Yönetim / Yönetim Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Denizcilik / Denizcilik Teknolojisi ve Müh. Ve Program Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanan ilgili programların lisans derecesine sahip olmak. (Denizcilik sektöründe deneyim sahibi olan veya denizcilikle ilgili araştırmalarda kullanılabilecek bir konuda bilgi ve / veya deneyim sahibi olan Başvuru Sahibi Program Kabul Komisyonu tarafından dikkate alınacaktır.)
Gerekli ALES Puanı**0
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması0
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**0
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı DUY523
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte Kalite Yönetimi
(Maritime Quality Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DUY527
(Yüksek Lisans)
Teknik Gemi İşletmeciliği
(Maritime Technical Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DUY516
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte Karar Analizi
(Maritime Decision Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY525
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte Yönetim Bilişim Sistemleri
(Maritime Information Management Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DUY514
(Yüksek Lisans)
Deniz Lojistiği
(Maritime Logistics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY529
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte İş Sağlığı ve Emniyeti
(Maritime Occupational Health & Safety)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY519
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Finansmanı
(Shipping Finance)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DUY521
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte Emniyet Yönetimi
(Maritime Safety Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DUY505
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte Örgütsel Davranış ve Liderlik
(Maritime Organizational Behaviour & Leadership)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DUY504
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Ticari İşletmeciliği
(Maritime Commercial Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY507
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi
(Maritime Human Resource Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY506
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte Risk Yönetimi
(Maritime Risk Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY515
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Mevzuatı
(Maritime Legislations)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY511
(Yüksek Lisans)
Denizcilikte Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
(Maritime Technology and Innovation Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY517
(Yüksek Lisans)
Liman ve Terminal Yönetimi
(Maritime Terminal and Port Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY510
(Yüksek Lisans)
Gemilerde Enerji Yönetimi
(Ship Energy Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY502
(Yüksek Lisans)
Gemi Bakım Yönetimi
(Ship Maintenance Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY513
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Çevre Yönetimi
(Maritime Environmental Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı DUY501
(Yüksek Lisans)
Kiralama ve Brokerlik
(Chartering and Ship Brokering)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY508
(Yüksek Lisans)
Deniz Sigortaları
(Marine Insurance)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY512
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Eğitimi Çalışmaları
(Maritime Education and Training Studies)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı DUY599
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Dönem Projesi
(Maritime Term Project)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY503
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Simulatörleri çalışmaları
(Maritime Simulatör Studies)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı DUY509
(Yüksek Lisans)
Denizcilik Politikası
(Maritime Policiy)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.