Hazır Giyim Perakende ve Moda Yönetimi Tezsiz

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarDört yıllık lisans derecesi veren programlar. ALES puan koşulu aranmayacak. Program Dili TÜRKÇE. Yabancı dil (İNGİLİZCE) koşulu aranmayacak.
Gerekli ALES Puanı**0
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll Bachelor Degree Programs. GRE:610. English Proficiency 65/100.
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı HGP501
(Yüksek Lisans)
Araştırma Metotları
(Research Methods)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HGP505
(Yüksek Lisans)
İşletme İktisadı
(Business Economics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HGP507
(Yüksek Lisans)
Moda Yönetimi
(Fashion Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HGP509
(Yüksek Lisans)
Tekstil ve Hazır Giyim Üretimi ve Yönetimi
(Textile and Apparel Production and Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HGP508
(Yüksek Lisans)
İnsan Kaynakları Yönetimi
(Human Resource Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HGP510
(Yüksek Lisans)
İşletme Hukuku
(Business Law)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HGP516
(Yüksek Lisans)
Moda ve Estetik
(Fashion and Aesthetics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HGP512
(Yüksek Lisans)
Moda ve Hazır Giyimde Perakende Pazarlama
(Retail Marketing in Fashion and Apparel)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HGP504
(Yüksek Lisans)
Moda ve Hazırgiyimde Perakende Satın Alma
(Retail Buying in Fashion and Apparel)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HGP502
(Yüksek Lisans)
Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisinde Tedarik Zincirinin Temelleri
(Principles of Supply Chain in Textile and Apparel Industries)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HGP514
(Yüksek Lisans)
Moda ve Hazır Giyimde Tüketici Davranışı
(Consumer Behavior in Fashion & Apparel)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HGP599
(Yüksek Lisans)
Dönem Projesi
(Graduation Project)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı HZR519
(Yüksek Lisans)
Görsel Magazacılık
(Visual Merchandising)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı HGP511
(Yüksek Lisans)
Moda ve Hazır Giyim Perakendeciliğinde İletişim
(Communication in Fashion & Apparel Retailing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı HGP515
(Yüksek Lisans)
Moda ve Lüks Marka Yönetimi
(Fashion and Luxury Brand Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı HGP517
(Yüksek Lisans)
Moda ve Hazırgiyim Ticaretinde Promosyon Stratejileri
(Promotional Strategies in Fashion and Apparel Merchandising)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı HGP518
(Yüksek Lisans)
Sürdürülebilir Moda
(Sustainable Fashion)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı HGP513
(Yüksek Lisans)
Hazır Giyim Endüstrisinde Kalite Yönetimi
(Quality Management in Apparel Industry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı HGP521
(Yüksek Lisans)
Hazır Giyim Ticareti
(Apparel Merchandising)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.