Hava Taşımacılığı Yönetimi Tezsiz

Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Türkiye sivil havacılık sektörünün son on yılda yakaladığı, havacılıkta bölgesel lider olma yolunda istikrarlı yükselişi hızla sürmektedir. Ülkemizde yapılan devasa havacılık yatırımları ile önümüzdeki 10 yıl içerisinde sivil havaalanı sayısı 55’e ulaşacaktır. Sadece İstanbul ’un üç havaalanı üzerinden geçecek toplam yolcu sayısı 200 Milyon insanın üstüne çıkacaktır. Türkiye üzerinden geçen yolcu sayısı Avrupa hava trafiğinin %20sine ulaşacaktır. Türkiye kökenli yolcu uçağı sayısı ise 700’ün üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizin havacılıkta lider konuma sahip olması, teknik bilginin yanı sıra, sivil havacılık sektör bilgisine sahip mühendis ve yöneticiler ile mümkün olacağı aşikardır. Bunun sürdürülebilirliği ise; havacılık yönetimi, sivil havacılığa yönelik teknik eğitim, havacılık işletmesi konularında lisansüstü seviyesinde kaliteli ve etkin eğitim verecek kurumların varlığı ile sağlanabilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, geçmişten gelen tecrübesi, uçak mühendisliği eğitimi alanındaki yıllara sair birikimi, konumu itibari ile Türk sivil havacılığının kalbi olan İstanbul’da oluşu ve Türk sivil havacılığına geçmişten bu yana olan katkısı düşünüldüğünde ile bu eğitimi verebilecek en uygun kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Havacılık sektöründe çalışan elemanlara verilecek lisanslar, uluslararası normlara göre belirli eğitimlerin alınmış olması şartı ile verilirler. Bu eğitimler bu nedenle belirli bir standart ve kaliteyi gerektirir. Halihazırda mühendislik veya işletme mezunu ancak havacılık sektöründe doğrudan tecrübesi olmayan elemanlar, genellikle çalışma hayatı içinde, ihtiyaçlara göre şirket içi ve dışı eğitimlerle yetiştirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında sadece mühendislik veya işletme eğitimi almış elemanlar, kurulmak istenen enstitüde eğitim alacak kişilerden, ha vacılık sektörünün ihtiyacını karşılama açısından daha az tatminkar olacaklardır. Dünyada, en önemli eğitim sağlayıcıları kendi ihtiyaçlarının yanı sıra sektörün de bu alanda ihtiyaçlarını karşılamak üzere, aynı zamanda sivil havacılık sektörünün dev oyuncuları olan Boeing ve Airbus’ın bizzat kendisidir. Ülkemizde bu ihtiyacın olduğunu ortaya koyan en bariz örnek olarak; THY 2012 Eylül tarihinden itibaren bu ihtiyaç doğrultusunda “Yönetici Geliştirme Programı”nı uygulamaya başlamıştır. Bu uygulamada, birkaç sınav aşamasını geçen adaylar, üniversitelerden ve kurum içerisinden yöneticiler tarafından eğitilmektedir. Fark edilebileceği gibi bu ihtiyaca doğrudan yönelen akademik bir eğitim kurumu ve program İstanbul’da mevcut değildir. Kurulacak bu program ile bu eğitim ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.

VİZYON
“Havacılık yönetimi”, uçak mühendisliği ve havacılığa özel endüstri, işletme, ekonomi ve teknoloji yönetimi alanlarının kesişim kümesi olarak tanımlanabilir. Hava Ulaşımı Yönetimi yüksek lisans programı, havayolu işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, sektör bilgisine hakim, eğitimli ve kaliteli personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilere hava ulaşımı hakkında yönetsel, finansal ve analitik becerilerini geliştirecek içerikte dersler verilmesi planlanmaktadır. Ülkemizde Türk Hava Yolları önderliğinde başlayan hava ulaşımında, birçok özel havayolu işletmesinin de katılımı ile büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. Sektörde gözlenen bu büyümeye rağmen, uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilmiş, eğitimli ve kalifiye eleman eksikliği aşikardır. Hava Ulaşımı Yönetimi yüksek lisans programı ile sektör bilgisine sahip mühendis ve yöneticiler yetiştirilerek bu eksiklik giderilecek, sektöre yetişmiş personel sunulacaktır.

MİSYON
Programın ana amacı, rekabetin üst düzeyde olduğu, maliyetli ve büyük ölçekli yatırımlar gerektiren havacılık sektörüne, isabetli kararlar verecek kalifiye yöneticiler yetiştirerek, ülkemiz havacılık sektörünün uluslararası platformda yerini sağlamlaştırmaktır. Bu program, hava ulaşımının alt konuları olan havacılık işletmesi ve ekonomisi, havacılık hukuku, havayolu filo planlaması gibi konularda bilgili mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimin ardından, öğrencilerin yönetsel becerileri gelişmiş olacaktır.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*

Üzgünüz, ama veri bulunamadı!Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı HTY581E
(Yüksek Lisans)
Hava Taşımacılığı için İleri Bilgi Sistemleri
(Advanced Information Systems for Air Transportation)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HTY502E
(Yüksek Lisans)
Havacılık Hukuku, Yönetmeliği ve Uyum Yönetimi
(Air Law, Regulations and Compliance Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY523E
(Yüksek Lisans)
Hava Taşımacılığı Sistemleri ve Altyapısı
(Air Transportation Systems and Infrastructure)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HTY5XXE
(Yüksek Lisans)
Havayolu Bakım Yönetimi
(Airline Maintenance Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY501E
(Yüksek Lisans)
Havacılık Yönetimi
(Airline Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY521E
(Yüksek Lisans)
Havayolu Pazarlama
(Airline Marketing)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY525E
(Yüksek Lisans)
Havacılık iş Modelleri ve Stratejik Yönetim.
(Airline Business Models and Strategic Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HTY501E
(Yüksek Lisans)
Havaalanı Yönetimi
(Airport Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY503E
(Yüksek Lisans)
Havacılık Ekonomisi ve Finansal Analiz
(Aviation Economics and Financial Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY5XXE
(Yüksek Lisans)
Fizibilite Analizi
(Feasibility Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY524E
(Yüksek Lisans)
Hava Taşımacılığında Lojistik Yönetimi
(Logistics Management in Air Transport)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HTY571E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik ve Yüksek Teknoloji Projelerinin Yönetimi
(Management of Engineering and High-Technology Projects)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HTY575E
(Yüksek Lisans)
Yönetim Ekonomisi
(Managerial Economics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY522E
(Yüksek Lisans)
Ağ, Filo ve Tarife Stratejik Planlama
(Network, Fleet and Schedule Strategic Planning)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HTY576E
(Yüksek Lisans)
Kantitatif Metodlar ve Karar Verme Analizi
(Quantitative Methods and Decision Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY573E
(Yüksek Lisans)
Satış Yönetimi
(Sales Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HTY574E
(Yüksek Lisans)
Hizmet Yönetimi ve Yenilikçilik
(Service Management and Innovation)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.