Raylı Sistemleri Mühendisliği

Raylı Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Ülkemizde raylı sistemler mühendisliği ile ilgili çalışmalar, Demiryolları Kürsüsü adı altında 1795de Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn ile başlamıştır. Daha sonra,  genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile geleneksel demiryolları altın çağını yaşamıştır. Günümüze gelindiğinde ise son yıllarda Türkiyede hızlı tren yatırımlarının artması ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde metro, hafif raylı sistemler ve cadde tramvaylarının hizmete girmesi ve girmeye devam ediyor olması ile raylı sistemler mühendisliğine talebin artacağını göstermektedir. Bu artan talep ve TCDD üst yönetiminden gelen istek göz önüne alınarak İTÜ’de Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın açılmasına karar verilmiştir. 2013 yılında YÖK tarafından onaylanan program 2014-2015 akademik yılı güz döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacaktır.

Önümüzdeki yıllarda ülkemiz yatırım bütçesinin önemli bir kısmının raylı sistemlerin yapımı için harcanacağı düşünüldüğünde,  İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ulusal ve uluslararası düzeyde “Raylı Sistemler” biliminin ilerlemesine yönelik araştırmalar yapacak akademik kadronun; ülkemizde ve Avrupada gerçekleştirilecek projeler ile kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak raylı sistem mühendislerinin ve bu mesleğin ilerlemesine yönelik çalışmalar yapacak mezunların yetişmesini amaçlamaktadır.  İnşaat, makina, elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği başta olmak üzere diğer farklı disiplinlerden gelen öğrenciler, güçlü öğretim kadrosunun danışmanlığında sürdürülen araştırma ve danışmanlık projelerinde yer alacak, ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları teşvik edilecektir.

Misyon

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programının misyonu, toplumsal kalkınmanın ve sanayileşmenin kilit sektörlerinden biri olan raylı sistemler ile yolcu ve yük taşımacılığı konusunda ülke ekonomisi yararına ve biliminin gelişmesine katkı sağlayacak, yetkin ve uzman mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon

İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

 • Dünyadaki raylı sistem mühendisliği konularındaki gelişmeleri sürekli takip ederek, eğitim kalitesini en üst seviyede tutmak,
 • Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve halk için raylı sistemler mühendisliği konusunda sürdürülebilir eğitimler verecek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunacak mesleğin ilerlemesine katkı verecek uzmanları yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapan önder bir program olmak,
 • Raylı sistem mühendisliği konusu ile ilgili tüm bilim dallarında Türkiye’de eksikliği çekilen yetişmiş Ar-Ge elemanı ihtiyacını karşılamak,
 • Raylı sistem mühendisliği biliminin ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma ve yayın yapacak akademik kadroları yetiştirmede, gerekli araştırma altyapısını oluşturmada, desteklemede ve sürdürmede öncülük yapmak vizyonu ile İTÜ akademik hayatı içinde yer almaktadır.

Raylı sistemler mühendisliği akademik kadrosunun araştırma alanlarından bazıları aşağıda verilmiş olup tüm araştırma alanları bununla sınırlı değildir.

 • Raylı sistemlerin planlanması (yüksek hızlı tren, şehirlerarası tren)
 • Kentsel toplu taşımada raylı sistemlerin planlanması (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
 • Raylı sistemlerin projelendirilmesi ve yapımı (hızlı tren, şehirlerarası tren, kentsel raylı (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)
 • Raylı sistemlerin üst ve altyapılarının yapımı ve bakımı
 • Raylı sistemlerin çevresel etkileri ve dışsal maliyetler
 • Raylı sistemlerin inşaa ve işletme maliyetleri
 • Raylı sistemlerde sürdürülebilirlik
 • Raylı sistem sanat yapılarında zemin etütleri
 • Raylı sistem sanat yapılarının tasarımı (tünel, viyadük) ve bunlara ilişkin inşaat yöntemlerinin seçilmesi
 • Raylı sistem üstyapılarının yerinde statik ve dinamik testleri
 • Yorulma testleri (raylar, çelik köprü taşıyıcı sistem elemanları)
 • Ray tekerlek etkileşimine bağlı üstyapı bozulmaları (ondülasyonlar, titreşim artışı, deformasyonlar vb) ve raylı sistem üstyapılarının yorulma ömürlerinin saptanması
 • Raylı sistemlerde üstyapı elemanlarının karakterizasyonu, seçimi
 • Üstyapı tipleri ve tasarımı
 • Geometrik standartların belirlenmesi
 • Kazalar ve risk analizi
 • Betonarme ve çelik köprüler
 • Raylı sistemlerde güzergah tayini ve zemin etüdü (dolgu, yarma, viyadük ve tüneller dahil)
 • Şehir içindeki raylı sistemlerde aç - kapa yönteminin gerektirdiği iksa ve anayapıların boyutlandırılması
 • Riskli arazilerde heyelan etütlerinin yapılması. Drenaj ve heyelan önleme projelerinin hazırlanması.
 • Raylı sistemlerin işletilmesi
 • Raylı sistem yatırımlarının planlanması
 • Raylı sistem yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi
 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçlar ile yürüyen (hareketli) aksamlarının yapısal mukavemetlerinin deneysel ve sayısal karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların seyir dinamiği ve titreşim karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların boji sistemleri, boji dinamik karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Hızlı tren setlerinin aerodinamik özelliklerinin karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Şehir içi, şehirlerarası raylı sistemler ile yolcu taşımacılığında yolcu konforu değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde akustik problemlerin çözümü, yolcu konforu ve yaşam alanlarına olan gürültü etkilerinin incelenmesi, karakterizasyonu ve etkilerinin azaltılması araştırmaları
 • Raylı sistemlerde ray-tekerlek etkileşimi problemleri, aşınma değerlendirmeleri ve modellenmesi ve iyileştirilmesi, altyapıya gelen zorlanmaların azaltılması için yürüyen aksamlar üzerinde karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları
 • Raylı sistemlerde yeni nesil yüksek teknolojili hafifletilmiş optimum gövde yapısal ve yürüyen aksam tasarım, karakterizasyon ve değerlendirmesi
 • Raylı sistemlerin sinyalizasyonu (konvansiyonel, CBTC, ERTMS, ECTS vb)
 • Raylı sistemlerin elektrifikasyonu (AC ve DC)
 • Raylı ulaşım araçlarında hareket kontrolü
 • Raylı sistemlerin (ve bu sistemlerde kullanılan araçların) enerji verimli tasarımı ve kullanılması
 • Enerji verimli livre optimizasyonu ve filo yönetimi
 • Raylı ulaşım araçlarının otomasyonu
 • Raylı ulaşım sistemlerine yönelik SCADA uygulamaları
 • Raylı ulaşım sistemlerinde yolcu ve sürücü bilgilendirme
 • Raylı ulaşım sistemlerinde haberleşme
 • Raylı sistemlerde fonksiyonel güvenlik
 • Raylı ulaşım sistemlerinde acil durum ve afet planlaması
 • Raylı ulaşım sistemlerinin simülasyonu
 • Raylı ulaşım sistem bilişimi
 • Raylı sistemler için yakıtlar ve enerji teknolojisi
 • Raylı sistemler için yağlayıcılar ve atık yağ yönetimi

 


Tarihçe

Ülkemizde raylı sistemler mühendisliği ile ilgili çalışmalar, Demiryolları Kürsüsü adı altında 1795'de Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn ile başlamıştır. Daha sonra,  genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile geleneksel demiryolları altın çağını yaşamıştır. Günümüze gelindiğinde ise son yıllarda Türkiye'de hızlı tren yatırımlarının artması ve İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde metro, hafif raylı sistemler ve cadde tramvaylarının hizmete girmesi ve girmeye devam ediyor olması ile raylı sistemler mühendisliğine talebin artacağını göstermektedir. Bu artan talep ve TCDD üst yönetiminden gelen istek göz önüne alınarak İTÜ’de Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nın açılmasına karar verilmiştir. 2013 yılında YÖK tarafından onaylanan program 2014-2015 akademik yılı güz döneminden itibaren öğrenci almaya başlayacaktır.

 

Önümüzdeki yıllarda ülkemiz yatırım bütçesinin önemli bir kısmının raylı sistemlerin yapımı için harcanacağı düşünüldüğünde,  İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ulusal ve uluslararası düzeyde “Raylı Sistemler” biliminin ilerlemesine yönelik araştırmalar yapacak akademik kadronun; ülkemizde ve Avrupa'da gerçekleştirilecek projeler ile kamu ve özel kuruluşlarda görev alacak raylı sistem mühendislerinin ve bu mesleğin ilerlemesine yönelik çalışmalar yapacak mezunların yetişmesini amaçlamaktadır.  İnşaat, makina, elektrik, elektronik ve kontrol mühendisliği başta olmak üzere diğer farklı disiplinlerden gelen öğrenciler, güçlü öğretim kadrosunun danışmanlığında sürdürülen araştırma ve danışmanlık projelerinde yer alacak, ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları teşvik edilecektir.  Araştırma Alanları

İnşaat Mühendisliği

 • Raylı sistemlerin planlanması (yüksek hızlı tren, şehirlerarası tren)

 • Kentsel toplu taşımada raylı sistemlerin planlanması (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)

 • Raylı sistemlerin projelendirilmesi ve yapımı (hızlı tren, şehirlerarası tren, kentsel raylı (metro, hafif raylı ve cadde tramvayı)

 • Raylı sistemlerin üst ve altyapılarının yapımı ve bakımı

 • Raylı sistemlerin çevresel etkileri ve dışsal maliyetler

 • Raylı sistemlerin inşaa ve işletme maliyetleri

 • Raylı sistemlerde sürdürülebilirlik

 • Raylı sistem sanat yapılarında zemin etütleri

 • Raylı sistem sanat yapılarının tasarımı (tünel, viyadük) ve bunlara ilişkin inşaat yöntemlerinin seçilmesi

 • Raylı sistem üstyapılarının yerinde statik ve dinamik testleri

 • Yorulma testleri (raylar, çelik köprü taşıyıcı sistem elemanları)

 • Ray tekerlek etkileşimine bağlı üstyapı bozulmaları (ondülasyonlar, titreşim artışı, deformasyonlar vb) ve raylı sistem üstyapılarının yorulma ömürlerinin saptanması

 • Raylı sistemlerde üstyapı elemanlarının karakterizasyonu, seçimi

 • Üstyapı tipleri ve tasarımı

 • Geometrik standartların belirlenmesi

 • Kazalar ve risk analizi

 • Betonarme ve çelik köprüler

 • Raylı sistemlerde güzergah tayini ve zemin etüdü (dolgu, yarma, viyadük ve tüneller dahil)

 • Şehir içindeki raylı sistemlerde aç - kapa yönteminin gerektirdiği iksa ve anayapıların boyutlandırılması

 • Riskli arazilerde heyelan etütlerinin yapılması. Drenaj ve heyelan önleme projelerinin hazırlanması.

 • Raylı sistemlerin işletilmesi 

 • İşletme Mühendisliği

 • Raylı sistem yatırımlarının planlanması

 • Raylı sistem yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi

 • Makina Mühendisliği

 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçlar ile yürüyen (hareketli) aksamlarının yapısal mukavemetlerinin deneysel ve sayısal karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları

 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların seyir dinamiği ve titreşim karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları

 • Raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların boji sistemleri, boji dinamik karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları

 • Hızlı tren setlerinin aerodinamik özelliklerinin karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları

 • Şehir içi, şehirlerarası raylı sistemler ile yolcu taşımacılığında yolcu konforu değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları

 • Raylı sistemlerde akustik problemlerin çözümü, yolcu konforu ve yaşam alanlarına olan gürültü etkilerinin incelenmesi, karakterizasyonu ve etkilerinin azaltılması araştırmaları

 • Raylı sistemlerde ray-tekerlek etkileşimi problemleri, aşınma değerlendirmeleri ve modellenmesi ve iyileştirilmesi, altyapıya gelen zorlanmaların azaltılması için yürüyen aksamlar üzerinde karakterizasyon, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları

 • Raylı sistemlerde yeni nesil yüksek teknolojili hafifletilmiş optimum gövde yapısal ve yürüyen aksam tasarım, karakterizasyon ve değerlendirmesi

 • Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Kontrol  Mühendisliği

 • Raylı sistemlerin sinyalizasyonu (konvansiyonel, CBTC, ERTMS, ECTS vb)

 • Raylı sistemlerin elektrifikasyonu (AC ve DC)

 • Raylı ulaşım araçlarında hareket kontrolü

 • Raylı sistemlerin (ve bu sistemlerde kullanılan araçların) enerji verimli tasarımı ve kullanılması

 • Enerji verimli livre optimizasyonu ve filo yönetimi

 • Raylı ulaşım araçlarının otomasyonu

 • Raylı ulaşım sistemlerine yönelik SCADA uygulamaları

 • Raylı ulaşım sistemlerinde yolcu ve sürücü bilgilendirme

 • Raylı ulaşım sistemlerinde haberleşme

 • Raylı sistemlerde fonksiyonel güvenlik

 • Raylı ulaşım sistemlerinde acil durum ve afet planlaması

 • Raylı ulaşım sistemlerinin simülasyonu

 • Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği

 • Raylı ulaşım sistemlerinde yolcu ve sürücü bilgilendirme

 • Raylı ulaşım sistem bilişimi

 • Kimya Mühendisliği

 • Raylı sistemler için yakıtlar ve enerji teknolojisi

 • Raylı sistemler için yağlayıcılar ve atık yağ yönetimi

  Başarı Değerlendirmesi

  Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için sekiz adet dersten az olmamak kaydıyla en az yirmi dört kredilik dersler ile kredisiz dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasının tamamlanması gerekir. Yirmi dört kredinin on iki kredisi zorunlu derslerden olmak zorundadır. Bu zorunlu on iki kredinin altı kredisi programın ortak zorunlu derslerinden diğer altı kredi ise öğrenci ve danışmanın ortak kararı ile programın üç opsiyonundan birisine bağlı olarak zorunlu dersler kümesinden seçilecektir.  Seçmeli derslerin en fazla %50'si danışman onayı ile İTÜ içerisindeki diğer programlardan alınabilir.    Misyon

  İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programının misyonu, toplumsal kalkınmanın ve sanayileşmenin kilit sektörlerinden biri olan raylı sistemler ile yolcu ve yük taşımacılığı konusunda ülke ekonomisi yararına ve biliminin gelişmesine katkı sağlayacak, yetkin ve uzman mezunlar yetiştirmektir.  Vizyon

  İTÜ Raylı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

 • Dünyadaki raylı sistem mühendisliği konularındaki gelişmeleri sürekli takip ederek, eğitim kalitesini en üst seviyede tutmak,

 • Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ve halk için raylı sistemler mühendisliği konusunda sürdürülebilir eğitimler verecek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunacak mesleğin ilerlemesine katkı verecek uzmanları yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapan önder bir program olmak,

 • Raylı sistem mühendisliği konusu ile ilgili tüm bilim dallarında Türkiye’de eksikliği çekilen yetişmiş Ar-Ge elemanı ihtiyacını karşılamak,

 • Raylı sistem mühendisliği biliminin ilerlemesine katkıda bulunacak araştırma ve yayın yapacak akademik kadroları yetiştirmede, gerekli araştırma altyapısını oluşturmada, desteklemede ve sürdürmede öncülük yapmak

  vizyonu ile İTÜ akademik hayatı içinde yer almaktadır.

 •    Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı14
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarBütün mühendislik programları.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAll engineering programs
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı BLG524E
  ()
  Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri
  (Safety Critical Computer Systems)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı BLG542E
  ()
  Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri
  (Safety Critical Computer Systems)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı ELK501
  ()
  Enerji Sistemlerinin Analizi
  (Power System Analysis)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı ELK503E
  ()
  Güç Elektroniği Sistemleri
  (Power Electronic Systems)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı ELK504E
  ()
  Elektrik Makinalarının Dinamiği
  (Dynamics of Electrical Machines)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı KOM506E
  ()
  Asenkron Makinaların Kontrolü
  (Control of Induction Machines)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı KOM507E
  ()
  Optimizasyonda Sayısal Yöntemler
  (Numerical Methods in Optimization)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı KOM508
  ()
  Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
  (Industrial Automation Systems)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı KOM610E
  ()
  Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
  (Nonlinear Control Systems)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı MAK501E
  ()
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı MAK525E
  ()
  Mühendislikte Sonlu Elemanlar Analizi
  (Finite Element Analysis in Engineering)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı MAK535
  ()
  Konstrüksiyon Sistematiği
  (Desing Methodology)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı MAK555
  ()
  Gürültü ve Titreşim Kontrolü
  (Noise and Vibration Control)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı MAK611
  ()
  Deneysel Mekanik
  (Experimental Mechanics)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı MAM504
  ()
  Malzemelerin Mekanik Özellikleri
  (Mechanical Properties of Materials)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı RSM501
  (Yüksek Lisans)
  Raylı Sistemlerin İşletilmesi ve Bakımı
  (Operatıon and Maıntenance of Raılway Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı RSM502
  (Yüksek Lisans)
  Demiryolu Araçları ve Komponentleri Tasarımı ve Analizi
  (Design and Analysis of Railway Vehicles and Components)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı RSM503
  (Yüksek Lisans)
  Raylı Sistemler Mühendisliği
  (Railway Systems Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı RSM504
  (Yüksek Lisans)
  Raylı Sistemlerin Mekaniği
  (Mechanics of Railway Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı RSM505
  (Yüksek Lisans)
  Raylı Sistemler Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics on Railway Systems Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı RSM506E
  (Yüksek Lisans)
  Demiryolu Araçlarının Uluslararası Standartlara Göre Test ve Kabulleri
  (Testing and Acceptance of Railway Vehicles According to International Standarts)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı RSM507
  (Yüksek Lisans)
  Demiryolu Güvenliği
  (Railway Safety)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı RSM508E
  (Yüksek Lisans)
  Demiryolu Yatırımlarında Planlama ve Proje Yönetimi
  (Planning and Project Management of Railway Inwestments)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı RSM509
  (Yüksek Lisans)
  Demiryolu Araçlarının Cer Sistemleri
  (Railway Traction Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı RSM510
  (Yüksek Lisans)
  Raylı Sistemlerde Yakıt ve Yağlayıcılar
  (Fuels and Lubricating Oils in Railway Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı RSM511E
  (Yüksek Lisans)
  Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri
  (Railway Signalling Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı RSM512E
  (Yüksek Lisans)
  Kentiçi Raylı Sistemlerin İşletilmesi
  (Operation of Urban Railway Transportation Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı RSM513E
  (Yüksek Lisans)
  Demiryollarında Fonksiyonel Güvenlik
  (Functional Safety in Railways)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı RSM514
  (Yüksek Lisans)
  Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı
  (Railway Signalling Systems Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı RSM516
  (Yüksek Lisans)
  Raylı Ulaşım Sistem Elektrotekniği
  (Electrotechnical for Railway Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı RSM596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ULS510
  ()
  Yüksek Hızlı Demiryolları
  (High Speed Railways)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı ULS512
  ()
  Demiryolu Üstyapısı Hesaplamaları
  (Railway Superstructure Computations)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı ULS603
  ()
  Demiryolu Üst Yapısında Özel Konular
  ()

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı YAP512
  ()
  Çelik Köprülerin Projelendirilmesinde İleri Yöntemler
  (Advanced Methods in Steel Bridge Desing)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı YAP527
  ()
  Betonarme Köprüler
  (Concrete Bridge Desing)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı ZMG505
  ()
  Zeminlerin iyileştirilmesi
  (Soil İmprovement)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.