İnşaat Projeleri Yönetimi Tezsiz

İnşaat Projeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,55
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, İnşaat Mühendisliği, İşletme , İşletme Mühendisliği, İç Mimarlık, Peysaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği, Makina Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,55
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Civil Engineering, Business Administration, Management Engineering, Interior Archtitecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı IPY501
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri Yönetimine Giriş
(Introduction to Construction Project Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY517E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri İçin Yönetim ve Organizasyon
(Management & Organization for Construction Projects)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY509E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmaları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
(New Trends in Construction Firms Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY511E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri
(Information Technologies in Construction Project Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY513
(Yüksek Lisans)
İnşaat İşletmesi Hukuku
(Construction Business Law)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY515
(Yüksek Lisans)
Yapı Makinaları Yönetimi
(Consturictuon Equipments Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY521
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sektöründe İş Kazaları, Sorumluluklar ve Mevzuat
(Work Accidents; Responsibilities And Regulations İn Construction Industry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY502
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde Maliyet Yönetimi
(Cont Management in Construction Project)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY504E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde İş Güvenliği Yönetimi
(Safety Management in Construction Project)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY506
(Yüksek Lisans)
İnşaat İhale ve Sözleşme Dökümanları
(Construction Bid And Contract Documents)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY508
(Yüksek Lisans)
İnşaat Teknik Şartname ve Çizim Standartları
(Construction Technical Specifications and Drawing Standards)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY510
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmalarında Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
(Accounting and Financial Statements Analysis in Construction Firms)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY512
(Yüksek Lisans)
Şantiye Yönetimi
(Site Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY514
(Yüksek Lisans)
İnsan İlişkileri Yönetimi
(Human Relations Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY501E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri Yönetimine Giriş
(Introduction to Construction Project Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY502E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde Maliyet Yönetimi
(Cont Management in Construction Project)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY504
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde İş Güvenliği Yönetimi
(Safety Management in Construction Project)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY506E
(Yüksek Lisans)
İnşaat İhale ve Sözleşme Dökümanları
(Construction Bid And Contract Documents)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY509
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmaları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
(New Trends in Construction Firms Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY513E
(Yüksek Lisans)
İnşaat İşletmesi Hukuku
(Construction Business Law)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY515E
(Yüksek Lisans)
Yapı Makinaları Yönetimi
(Consturictuon Equipments Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY517
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri İçin Yönetim ve Organizasyon
(Management & Organization for Construction Projects)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY521E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sektöründe İş Kazaları, Sorumluluklar ve Mevzuat
(Work Accidents; Responsibilities And Regulations İn Construction Industry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY511
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri
(Information Technologies in Construction Project)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY514E
(Yüksek Lisans)
İnsan İlişkileri Yönetimi
(Human Relations Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY508E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Teknik Şartname ve Çizim Standartları
(Construction Technical Specifications and Drawing Standards)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY510E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmalarında Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
(Accounting and Financial Statements Analysis in Construction Firms)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY512E
(Yüksek Lisans)
Şantiye Yönetimi
(Site Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY518E
(Yüksek Lisans)
Bina Enformasyonu Modellemesi
(Building Information Modeling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi : Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı IPY 501
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde Planlama ve Programlama
(Construction Project Planning & Programming)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY 501E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde Planlama ve Programlama
(Construction Project Planning & Programming)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY507
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sektörü İçin Pazarlama – İlkeler ve Yönetim
(Marketing – Principles & Management for the Construction Industry)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY507E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sektörü İçin Pazarlama – İlkeler ve Yönetim
(Marketing – Principles & Management for the Construction Industry)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY535
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sözleşme İdaresi
(Construction Contract Administration)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY535E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sözleşme İdaresi
(Construction Contract Administration)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY525
(Yüksek Lisans)
Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
(International Construction Projects Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY525E
(Yüksek Lisans)
Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
(International Construction Projects Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY527
(Yüksek Lisans)
Yapımda İnsan Faktörü
(Human Factor in Construction)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY527E
(Yüksek Lisans)
Yapımda İnsan Faktörü
(Human Factor in Construction)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY529
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmalarında Finansal Yönetim
(Financial Management in Construction Firms)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY529E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmalarında Finansal Yönetim
(Financial Management in Construction Firms)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY531
(Yüksek Lisans)
Kamu Altyapı Yönetimi
(Public Infrastructure Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY531E
(Yüksek Lisans)
Kamu Altyapı Yönetimi
(Public Infrastructure Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY533E
(Yüksek Lisans)
Yeşil Binalarda Proje Yönetimi
(Project Management in Green Buildings)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi : Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY535E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sözleşmelerinde Hak Talepleri
(Construction Contract Claims)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi : Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY534E
(Yüksek Lisans)
İnşaat Proje Yönetiminde Özel Konular
(Special Topics in Construction Project Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi : Dönemi :Yaz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.