İnşaat Projeleri Yönetimi Tezsiz

İnşaat Projeleri Yönetimi Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,55
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, İç Mimarlık, Peysaj Mimarlığı, Elektrik Mühendisliği, Makina Mühendisliği mezunları kabul edilecektir.
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,55
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Civil Engineering, Business Administration, Management Engineering, Interior Archtitecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı IPY501
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri Yönetimine Giriş
(Introduction to Construction Project Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY513
(Yüksek Lisans)
İnşaat İşletmesi Hukuku
(Construction Business Law)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı IPY515
(Yüksek Lisans)
Yapı Makinaları Yönetimi
(Consturictuon Equipments Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY502
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde Maliyet Yönetimi
(Cont Management in Construction Project)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY506
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sürecinde İhale Süreci ve Sözleşmeler
(Procurement and Contracts in Construction Projects)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY510
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmalarında Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi
(Accounting and Financial Statements Analysis in Construction Firms)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY512
(Yüksek Lisans)
Şantiye Yönetimi
(Site Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY504
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde İş Güvenliği Yönetimi
(Safety Management in Construction Project)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY509
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmaları Yönetimi
(Construction Firms Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY517
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri İçin Yönetim ve Organizasyon
(Management & Organization for Construction Projects)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY511
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projeleri Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri
(Information Technologies in Construction Project)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY518
(Yüksek Lisans)
Bina Enformasyonu Modellemesi
(Building Information Modeling)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi : Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı IPY 505
(Yüksek Lisans)
İnşaat Projelerinde Planlama ve Programlama
(Construction Project Planning & Programming)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı IPY507
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sektörü İçin Pazarlama – İlkeler ve Yönetim
(Marketing – Principles & Management for the Construction Industry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY535
(Yüksek Lisans)
İnşaat Sözleşme İdaresi
(Construction Contract Administration)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY525
(Yüksek Lisans)
Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
(International Construction Projects Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY529
(Yüksek Lisans)
İnşaat Firmalarında Finansal Yönetim
(Financial Management in Construction Firms)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı IPY533
(Yüksek Lisans)
Yeşil Binalarda Proje Yönetimi
(Project Management in Green Buildings)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi : Dönemi :Güz
Ders ayrıntı IPY534
(Yüksek Lisans)
İnşaat Proje Yönetiminde Özel Konular
(Special Topics in Construction Project Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi : Dönemi :Yaz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.