Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri Tezsiz

Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Önsöz

DPT tarafından desteklenen ve İTÜ Rektörlüğü tarafından yönetilen "Havacılık Araştırma ve Geliştirme Projesi" çalışmaları aktif olarak 2002 yılı Mayıs ayında başlamıştır.

Projenin temel hedefi ülkemizde eksikliği çekilen belirli bir görevi tanımlanmış olan bir hava aracının (helikopter) kavramsal tasarımından başlayarak detay tasarımını gerçekleştirmek ve bu tasarımın üretimini planlamak ve sertifikasyonunu sonuçlandırmak becerisinin kazanılmasıdır.

Programın misyonu, uçak, uzay, makina, elektrik, elektronik, endüstri gibi mühendislik disiplinlerinde “rotorlu hava araçları tasarımı” alanında uluslararası düzeyde bir yüksek lisans eğitimi sunmak; tasarım, üretim, uygulama ve ARGE çalışmaları yapabilecek yaratıcı, çevreye duyarlı; ürettiği bilgileri ve deneyimi ülke ve insanlık hizmetine aktarabilecek geleceğin lideri yüksek mühendisler yetiştirmektir. Rotorlu Hava Araçları Teknolojileri yüksek lisans programı, rotorlu hava araçlarını tasarlama ve geliştirme becerisine sahip uzman mühendisler yetiştirerek hem ülke ekonomisine katkıda bulunacak, hem de mezunlarımıza ulusal ve uluslararası düzeyde kariyer olanakları yaratacaktır. Rotorlu Hava Araçları Lisansüstü Programında 0 İngilizce öğretim yapılmaktadır. Yüksek Lisans öğrencilerinin 3 ardışık dönemde toplam 15 derste 45 kredi sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, kredisiz bir dönem projesi yardımı ile tüm derslerde öğrenilen bilgi uygulamaya konulmaktadır. Program, aynı zamanda bu alanda doktora yapmak isteyen öğrencilere yeterli teorik altyapıyı kazandıracak derslerle de desteklenmiştir.

Araştırma Konuları

 Rotorlu Hava Araçları Tasarımı
 Sayısal ve Deneysel Aerodinamik
 Titreşim ve Akustik
 Kararlılık ve Kontrol
 Aviyonik ve Elektrik Sistemler
 Tersine Mühendislik
 Sanal Gerçeklik
 Yüksek Başarımlı Hesaplama
 Aeroelastisite
 Veri İşleme Teknikleri

Araştırma Laboratuvarları

 Rotorlu Hava Araçları Tasarım Laboratuvarı
 Yüksek Başarımlı Hesaplama ve Sanal Gerçeklik Laboratuvarı
 Tersine Mühendislik Laboratuvarı
 Deneysel Aerodinamik Laboratuvarı
 Yapı ve Kompozit Laboratuvarı
 Mukavemet ve Ölçme Sistemleri Laboratuvarı
 Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik Laboratuvarı
 Kararlılık ve Kontrol Laboratuvarı
 Aviyonik ve Elektronik Sistemleri Laboratuvarı

Kimler Faydalanabilir?

Makina, Uçak, Uzay, Elektrik‐Elektronik, Matematik, Fizik ve Endüstri Mühendisliği gibi programlardan mezun olan mühendislerle, havacılık endüstrisinde ürün geliştirme, ARGE ve bakım onarım bölümlerinde çalışmakta olan sivil ya da askerler.


Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,35
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlartum 4 yıllık programlar
Gerekli ALES Puanı**60
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı4
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,55
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll 4 year programs
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı ROT509E
(Yüksek Lisans)
ROTORLU HAVA ARACI TAHRİK SİSTEMLERİ
(ROTORCRAFT PROPULSION SYSTEMS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ROT515E
(Yüksek Lisans)
AEROAKUSTİK
(AEROACOUSTICS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı ROT514E
(Yüksek Lisans)
AEROELASTİSİTE
(AEROELASTICITY)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı ROT591E
(Yüksek Lisans)
DÖNEM PROJESİ
(TERM PROJECT)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı ROT513E
(Yüksek Lisans)
ROTORLU HAVA ARACI İMALATI
(ROTORCRAFT MANUFACTURING)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı ROT511E
(Yüksek Lisans)
DENEYSEL MODAL ÖLÇME
(MODAL TESTING)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı ROT506E
(Yüksek Lisans)
ROTORLU HAVA ARACI TASARIMI II
(ROTORCRAFT DESIGN II)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı ROT512E
(Yüksek Lisans)
AVİYONİK SİSTEMLER
(AVIONIC SYSTEMS)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ROT508E
(Yüksek Lisans)
HELİKOPTER KARARLILIK VE KONTROLÜ
(HELICOPTER STABILITY AND CONTROL)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ROT502E
(Yüksek Lisans)
HELİKOPTER AERODİNAMİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER
(EXPERIMENTAL METHODS IN HELICOPTER AERODYNAMICS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ROT507E
(Yüksek Lisans)
YAPISAL DİNAMİK
(STRUCTURAL DYNAMICS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ROT505E
(Yüksek Lisans)
ROTORLU HAVA ARACI TASARIMI I
(ROTORCRAFT DESIGN I)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ROT503E
(Yüksek Lisans)
HELİKOPTER AERODİNAMİĞİ
(HELICOPTER AERODYNAMICS)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ROT501E
(Yüksek Lisans)
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
(ENGINEERING MATHEMATICS)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ROT504E
(Yüksek Lisans)
ROTORLU HAVA ARAÇLARI İÇİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
(ROTORCRAFT CFD)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.