Mühendislik Yönetimi Tezsiz

Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Sanayileşmede ileri gitmenin en belirgin özelliği teknoloji üretimidir. Özgün teknolojiye dayanmayan sanayii dışa bağlıdır ve rekabet gücünüzü geliştirmede bir darboğaz oluşturur. Japonya, Tayvan, Hong Kong, Singapur ve Güney Kore ucuz, düşük kaliteli ürünlerden yüksek teknoloji kullanılan ürün ve hizmetlere geçerek ülkelerinin ekonomik gücünü ve refahı artırmışlardır. Türkiye teknolojik alt yapıya dayalı, bilgi üreten, yeni ürün ve üretim teknolojileri geliştirerek dünya pazarlarında rekabet edebilen bir ülke görüntüsünden uzaktır. Ülkemizdeki şirket ve kurumlar genellikle teknoloji transfer ederek kurulmuşlar ve/veya kendilerini geliştirmişlerdir. Teknoloji üreten ve pazarlayan, hatta ortaklıklar kuran şirketler bu güçlerini hiçbir zaman kaybetmek istemezler ve genellikle tasarım teknolojilerinden ziyade üretim teknolojilerinin transfer edilmesine izin verirler. Bu ülkeler diğer ülkeleri üretim merkezleri olarak görürler ve Ar-Ge yatırımı yapmazlar. Ülkemiz şirketlerinin daha fazla gelişebilmek ve büyüyebilmek için kendi AR-GE birimlerini kurmaları ve yeni teknolojiler bulmaları gerekmektedir. Dolayısıyla ülkemiz de yeni ürün ve üretim teknolojileri geliştirme amaçlı AR-GE yatırımlarını desteklemek ve teşvik etmek zorundadır.

Ar-Ge süreci zor ve pahalı bir süreçtir. Bu süreçte kaynakların etkin ve verimli biçimde yönetimi özel bir öneme sahiptir. Bu sürece yapılacak yatırımın geri dönebilmesi geliştirilen ürünün veya teknolojinin satılmasına veya kullanılmasına bağlıdır. Dolayısıyla uygun fiyat-performans dengesi gerekmektedir. Eğer destekleyici ve teşvik edici önlemler alınmazsa Ar-Ge yüksek riskli bir çalışma alanıdır. Yeterli kaynak birikimine sahip olmayan ülkelerde ülke ve şirket kaynaklarının daha da verimli kullanılması gerekir. Bu ülkelerde Ar-Ge desteği veren kurumlar oluşturulmalı ve şirketler bu kurumlardan yararlanmalıdır. Araştırmalarda başarısızlık riskini azaltan ve etkin sonuçlar beklenilen gerçekçi konulara yönelinmelidir.Tasarım teknolojisi bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün ve teknoloji geliştirmeye dayanır ve mutlaka ulusal şirket ve kurumlarca geliştirilmelidir.

BİLGİ'ye hızlı ve verimli bir biçimde sahip olan ve BİLGi'yi hızlı ve etkin bir biçimde kullanarak yeni ürün ve teknolojilere dönüştürebilen toplumlar 2000'li yıllarda çağdaş kalabilecektir.

Kapsamlı Ar-Ge projelerinde risk ve belirsizliği azaltmak önem arz eden bir konudur. Mühendislik Projeleri Yöneticileri diğer yöneticilerden farklı olarak mühendislik ilke ve yöntemlerini uygulama, kişi ve projeleri organize etme becerisine sahip olmak zorundadır. Teknoloji Yönetimi mühendislik bilimi ve yönetim disiplinleri arasındaki ilişkileri sağlar, bir organizasyonun stratejik ve operasyonel amaçlarını gerçekleştirmek için teknolojik yeterlilikleri belirler, planlar geliştirir ve uygular.

Çin, Rusya, Türki Cumhuriyetler zengin doğal kaynaklara sahip olup bunları işleyecek yüksek teknolojilere sahip değillerdir. Dolayısıyla bu ülkeler yüksek teknolojiye sahip ülkeler ile işbirliği yapmak zorundadır. İnsanlığın konfor, çevre, hijyen, güvenilirlik konularındaki beklentileri sürekli artmaktadır. Bu da yeni teknolojilere olan gereksinimleri artırmaktadır.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu uygun kalite ve maliyette ürünleri tasarlayıp üretebilmek için gerekli teknolojileri kullanabilmek, aşağıda belirtilen şekillerde olabilmektedir:
Teknoloji satın almak
Teknoloji getirecek yabancı şirketlerle ortaklıklar kurmak
Teknoloji üretmek

Özellikle savunma sanayiinde gizlilik nedeniyle ulusal kaynaklarca geliştirilen ürün ve teknolojiler üretmek son derece önemlidir.

Teknoloji geliştirme çevrimi aşağıdaki şekildedir:
Yaratıcı-Yenilikçi Fikirler
Temel Araştırmalar
Uygulamalı Araştırmalar
Geliştirme Çalışmaları
Tasarım
Uygulama
Pazarlama
Bakım ve Geliştirme
Teknolojinin transferi


Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı40
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarEndüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Dışındaki tüm Mühendislik programları
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar..
Gerekli ALES Puanı**55
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MHN500E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Yönetiminin Temelleri
(Principles of Engineering Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHN501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler
(Statistical Methods in Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHN503
(Yüksek Lisans)
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi
(Knowledge Management and Technology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHN514
(Yüksek Lisans)
Ergonomi
(Ergonomics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHN515
(Yüksek Lisans)
İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi
(Human Resource and Performance Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHN505
(Yüksek Lisans)
Yönetim Organizasyon
(Management and Organization)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHN506
(Yüksek Lisans)
Üretim Yönetimi
(Production Management)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHN507E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Ekonomisi
(Engineering Economics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHN517
(Yüksek Lisans)
Yönetim Bilişim Sistemleri
(Management Information Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHN516E
(Yüksek Lisans)
Kalite Yönetimi
(Quality Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHN523E
(Yüksek Lisans)
Ürün ve Süreç Geliştirme
(Product and Process Development)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHN502E
(Yüksek Lisans)
Yöneylem Araştırması
(Operations Research)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHN520E
(Yüksek Lisans)
Analitik Pazarlama Yönetimi
(Analytical Marketing Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı MHN521E
(Yüksek Lisans)
Lojistik Yönetimi
(Logistics Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı MHN510E
(Yüksek Lisans)
Teknoloji Yönetimi
(Technology Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı MHN519E
(Yüksek Lisans)
Stratejik Yönetim
(Strategic Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
Ders ayrıntı MHN522E
(Yüksek Lisans)
Fizibilite Analizi
(Feasibility Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Yaz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.