Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.


Neden Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı?

Malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda ileri düzeyde eğitim almak isteyen değişik disiplinlerden gelen öğrenci profili

Disiplinlerarası nitelikte temel malzeme bilimi derslerinden oluşan bir program

Güncel teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığı altında şekillendirilmiş mühendislik dersleri

Uluslararası düzeyde yarışan laboratuvar ve eğitim-araştırma ortamında modern laboratuvar olanakları 

ITU?nün 4 farklı bölümünden (Metalurji-Malzeme, Kimya, Fizik ve Makina Mühendisliği) gelen öğretim üyeleri tarafından verilen ilgi alanınıza uygun konularda ders seçme imkanı

Farklı bölümler ile ( Kimya Müh., Makine, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik?) eş danışmanlı çalışma olanağı sayesinde çok disiplinli çalışma alışkanlığı gelişmiş, araştırmacı ve girişimci kişiler olarak mezun olma

Uluslararası ortaklı projelerde yer alma ve dünyanın en saygın üniversite ve araştırma kurumlarından öğretim üyeleri ile eş danışmanlı tez çalışması yürütebilme olanağı

ERASMUS gibi uluslararası değişim programlarına katılma imkanı

Nanoteknoloji, Nanomalzeme üretimi ve karakterizasyonu, Nanobiyoteknoloji, Seramik ve cam teknolojileri gibi yüzyılın teknolojilerini belirleyecek alanlarda çalışma olanağı

Not: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programı öğrencilerinin alması gerekli zorunlu matematik derslerini belirtilen programlardan alabilecekler.

 

Kimya Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Müh

Jeoloji Müh


Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislikler ve Temel Bilimler
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,6
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik ve temel bilim programları
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering and Natural Science Programs
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,6
Kabul Edilen ProgramlarAll engineering and basic science disciplines
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislikler ve Temel Bilimler
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik ve temel bilim programları
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering and Natural Science Programs
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll engineering and basic science disciplines
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MBM507
(Yüksek Lisans)
Polimer Kimyası
(Polymer Chemistry)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM503E
(Yüksek Lisans)
Malzeme yapısı ve kristalografisi
(Structure and crystallography of materials)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM502E
(Yüksek Lisans)
Katıların Fiziği
(Physics of Solids)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM503
(Yüksek Lisans)
Malzeme Termodinamiği ve Kinetiği
(Thermodynamics and Kinetics of Materials)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM504
(Yüksek Lisans)
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
(Mechanical Properties of Materials)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM507
(Yüksek Lisans)
Polimer Kimyası
(Polymer Chemistry)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM510E
(Yüksek Lisans)
Mikro Elektro-Mekanik Sistemler ve Üretim Teknolojisi
(Micro Electro-Mechanical Systems and Manufacturing Techniques)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM512E
(Yüksek Lisans)
Kompozit Malzemelerin İlkeleri ve Üretim Yöntemleri
(Fundamentals and Fabrication of Composite Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM514
(Yüksek Lisans)
Biyomalzemeler
(Biomaterials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM515E
(Yüksek Lisans)
Modern Yüzey İşlem Teknikleri
(Modern Surface Modification Techniques)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM516E
(Yüksek Lisans)
Tribolojinin Esasları
(Principles of Tribology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBM601E
(Doktora)
Gelişmiş malzeme karakterizasyon yöntemleri
(Advanced characterization techniques of materials)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM603
(Doktora)
Malzemelerin Kimyasal ve Elektrokimyasal Davranışları
(Chemical and Electrochemical Behavior of Materials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM604
(Doktora)
Deneysel Tasarım
(Experimental Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM610
(Doktora)
Hızlı Katılaşma Prosesleri
(Rapid Solidification Processes)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM611
(Doktora)
Sentetik Membranlar
(Synthetic Membranes)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM611E
(Doktora)
Mikrogözenekli ve Mezogözenekli Malzemeler
(Microporous and Mesoporous Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM613
(Doktora)
İnce Filmlerin Optik Davranışları
(Optical Behavior of Thin Films)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM615
(Doktora)
Karbürler, Nitrürler ve Borürler :Özellikleri ve Üretimi
(Carbide, Nitride and Boride: Properties and Production)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM618E
(Doktora)
Karbon ve Karbonlu Malzemeler
(Carbon and Carbon Related Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBM505E
(Yüksek Lisans)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Materials Science and Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MBM596E
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBM696
(Doktora)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MBM696E
(Doktora)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.