Savunma Teknolojileri

Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Araştırma Konuları 

 İnsansız Hava Aracı Teknolojileri
 Kompozite Malzemeler, Seramik Malzemeler
 Rotorlu Araç Teknolojileri
 Savunma Amaçlı Bulanık Mantık Programlama
 Aerodinamik
 Mikro Uydu Tasarımı
 Elektromekanik Sistemler
 Strateji Geliştirme Teknolojileri
 Yapay Zeka Uygulamaları
 Zırh TeknolojileriKazanımlar

Kimler Faydalanabilir?

 Makina Mühendisleri
 Uçak‐Uzay Mühendisleri
 Endüstrim Mühendisleri
 Elektrik‐Elektronik Mühendisleri, vb.
 Kara, Hava, Deniz Harp Okulları Mezunları

Kazanımlar

 Bir özgün bilimsel araştırmayı planlayıp yürütme, sonuçlandırma ve tekrarlayabilme becerisini kazandırmak
 Bir araştırma sonucunu bilimsel rapor haline getirebilme, bunu sunma ve savunabilme becerisini kazandırmak
 Herhangi bir araştırma konusunda mevcut bilgilere ulaşma ve araştırma yönünde yoğunlaşmalarını sağlamak
 Etkin sözlü ve yazılı iletişim kullanabilme becerisini kazandırmak
 Grup ve bireysel araştırma etiğini, disiplinini ve kültürünü edinmiş olma özelliğini kazandırmak

Araştırma Laboratuvarları

 Makina Fakültesi Laboratuvarları
 Uçak‐Uzay Fakültesi Laboratuvarları
 Kimya‐Metalürji Fakültesi Laboratuvarları
 Elektrik‐Elektronik Fakültesi Laboratuvarları
 Bilgisayar Laboratuvarları


Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,45
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTum muhendislik programlari basvurabilir.  Ogrencinin basvuru kosulunu saglamasi icin ITU'nun kabul ettigi dil belgesini saglamis olmasi gerekmektedir. En az 2 tane akademik tavsiye mektubu gerekmektedir. 
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,45
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll engineering programs are eligible to apply. The student has to provide the English language proficiency documents accepted by ITU. At least two academic references are required for applications. 
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı BLG503
(Yüksek Lisans)
Paralel Programlama
(Parallel Programming)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı BLG509E
(Yüksek Lisans)
Arabağlaşım ve Mobil Uygulamalar
(Interconnection and Mobile Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı BLG510
(Yüksek Lisans)
Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
(Security in Computer Networks)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı BLG513E
(Yüksek Lisans)
Görüntü Analizi
(Image Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı BLG515E
(Yüksek Lisans)
Sinir Ağları ve Bulanık Mantık
(Neural Networks and Fuzzy Logic)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı BLG519E
(Yüksek Lisans)
Telsiz Ağ Protokolleri
(Wireless Network Protocols)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı BLG527
(Yüksek Lisans)
Makine Öğrenmesi
(Machine Learning)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELE501E
(Yüksek Lisans)
Elektronik Düzenlerde ve Sistemlerinde Gürültü
(Noise in Electronic Devices and Systems)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ELE511
(Yüksek Lisans)
Doğrusal Olmayan Devreler, Sistemler ve Kaos
(Nonlinear Circuits, Systems and Chaos)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ELE519
(Yüksek Lisans)
Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler
(Mathematical Methods in Electrical Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END500E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END501E
(Yüksek Lisans)
Bilişim Sistemleri Yönetimi
(Information Systems Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END504E
(Yüksek Lisans)
Çok Amaçlı Karar Verme
(Multiple Objective Decision Making)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END506E
(Yüksek Lisans)
İleri Mühendislik Ekonomisi
(İleri Mühendislik Ekonomisi)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END509
(Yüksek Lisans)
İnsan Makine Sistemleri Tasarımı
(Human Machine Systems Design)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END510
(Yüksek Lisans)
Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
(Analysis and Design of Information Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END513
(Yüksek Lisans)
İleri İstatistiksel Analiz
(Advanced Statistical Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı END562E
(Yüksek Lisans)
Bakım ve Güvenilirlik Mühendisliği
(Bakım ve Güvenilirlik Mühendisliği)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END604
(Doktora)
Çok Amaçlı Karar Vermede Katılım
(Group Decision Making Under Multiple Criteria)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END606E
(Doktora)
Bulanık Mantık ve Modelleme
(Fuzzy Logic and Modeling)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı END612
(Doktora)
Optimizasyon Teorisinin Matematiksel Esasları
(Mathematical Foundations of Optimization Theory)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı FIZ513E
(Yüksek Lisans)
Lazer Spektroskopisinin Teknikleri ve Uygulamaları
(Techniques and Applications of Laser Spectroscopy)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı FIZ532E
(Yüksek Lisans)
Laserler ve Fotonik
(Lasers and Photonics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISL514E
(Yüksek Lisans)
Süreç Yönetimi
(Process Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISL517E
(Yüksek Lisans)
Teknoloji Yönetimi
(Management of Technology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı ISL604E
(Doktora)
Teknoloji Transferi, Ar&Ge ve İnnovasyon
(Teknoloji Transferi, Ar&Ge ve İnnovasyon)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı ISL607
(Doktora)
Teknoloji ve Örgüt Kuramı
(Technology and Organization Theory)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM502E
(Yüksek Lisans)
Hesaplamalı Kimya
(Computational Chemistry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM526
(Yüksek Lisans)
Kimyasal Kinetik
(Chemical Kinetics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM502E
(Yüksek Lisans)
Bozulmaya Dayanıklı Kontrol Sistemleri
(Fault Tolerant Control Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM505
(Yüksek Lisans)
Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
(Probability Theory and Stochastic Processes)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM510E
(Yüksek Lisans)
Optimal Kontrol Kuramı
(Optimal Control Theory)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM604E
(Doktora)
Dayanıklı Kontrol Sistemleri
(Robust Control Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK501
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK502E
(Yüksek Lisans)
ISI TRANSFERİ VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLER
(NUMERICAL METHODS IN FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK503E
(Yüksek Lisans)
İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
(ADVANCED FLUID DYNAMICS)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK504
(Yüksek Lisans)
İLERİ ISI VE KÜTLE GEÇİŞİ
(ADVANCED HEAT AND MASS TRANSFER)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK505E
(Yüksek Lisans)
ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI
(DESIGN OF THERMAL SYSTEMS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK508E
(Yüksek Lisans)
BOYUT ANALİZİ VE BENZERLİK
(DIMENSIONAL ANALYSIS AND MODELING)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK509
(Yüksek Lisans)
ISI-AKIŞ OLAYLARINDA DENEYSEL YÖNTEMLER
(EXPERIMENTAL METHODS IN HEAT AND FLUID FLOW)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK512
(Yüksek Lisans)
YANMA ESASLARI
(FUNDAMENTALS OF COMBUSTION)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK513E
(Yüksek Lisans)
TAŞINIM ISI GEÇİSİ
(CONVECTIVE HEAT TRANSFER)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK515
(Yüksek Lisans)
ISI İLETİMİ
(HEAT CONDUCTION)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK525E
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte Sonlu Elemanlar Analizi
(Finite Element Analysis in Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK535
(Yüksek Lisans)
Konstrüksiyon Sistematiği
(Design Methodology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK536E
(Yüksek Lisans)
İleri Bilgisayar Destekli Tasarım
(Advanced Computer Aided Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK565
(Yüksek Lisans)
Malzemelerin Mekanik Davranışı
(MECHANICAL BEHAVIOR OF MATERIALS)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK568E
(Yüksek Lisans)
Bİilgisayarlı Bütünleşik İmalat
(COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK569
(Yüksek Lisans)
MALZEMELERDE VE YAPILARDA YORULMA
(FATIGUE OF MATERİALS AND STRUCTURES)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK574
(Yüksek Lisans)
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
(ENGINEERING OF POLYMER)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK603
(Doktora)
GÖZENEKLİ ORTAMDA ISI ve KÜTLE GEÇİŞİ
(HEAT AND MASS TRANSFER IN POROUS MEDIA)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK604
(Doktora)
İKİ FAZLI AKIŞLAR
(TWO-PHASE FLOWS)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK605
(Doktora)
Turbomakinaların Aerotermodinamiği
(AERO-THERMODYNAMICS OF TURBOMACHINES)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK608E
(Doktora)
TÜRBÜLANS MODELLERİ
(MODELLING OF TURBULENCE)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK619E
(Doktora)
Kırılma Mekaniği
(FRACTURE MECHANICS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK644E
(Doktora)
İMALATDA SONLU ELEMAN ANALİZİ
(FINITE ELEMENT ANALYSIS IN MANUFACTURING)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK649E
(Doktora)
Mikro-Elektro-Mekanik Sensörler: İmalatı ve Uygulamaları
(Mikro Elektro-Mekanik Sensörler(Mems): Üretimleri Ve Uygulamaları (Micro Electro-Mechanical Sensors (Mems): Manufacturing & Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK688E
(Doktora)
Biyomalzemelerin Tasarım Esasları
(Design Essentials of Biomaterials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK690
(Doktora)
Seramik Komponentlerin Tasarımı ve İmalatı
(Design and Fabrication of Ceramic Components)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK6XXE
(Doktora)
İleri Yanma
(Advanced Combustion)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAM503E
(Yüksek Lisans)
Yapı ve Kristalografi
(Structure & Crystallography)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM505
(Yüksek Lisans)
Hasar Analizi
(Failure Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM508
(Yüksek Lisans)
Kompozit Mekaniği
(Composite Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MET603E
(Doktora)
Refrakter Metallerin Üretimi
(Production of Refractory Metals)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHN506E
(Yüksek Lisans)
Üretim Yönetimi
(Production Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHN514
(Yüksek Lisans)
Ergonomi
(Ergonomics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHY503E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Projelerinin Yönetimi
(Engineering Project Management)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHY509E
(Yüksek Lisans)
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
(Management of Technology and Innovation)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHY511
(Yüksek Lisans)
Yönetimde Yeni Paradigmalar
(New Paradigms on Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MHY512
(Yüksek Lisans)
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Değerlendirme Modeller
(Human Reources Management Systems Assesment Models)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MHY530E
(Yüksek Lisans)
Karar Verme Teknikleri
(Decision Making Techniques)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı NSE506E
(Yüksek Lisans)
Nanoteknolojide Üretim Teknikleri
(Fabrication Techniques in Nanotechnology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı SRM501E
(Yüksek Lisans)
Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri
(Manufacturing Processes of Ceramic Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı SRM505
(Yüksek Lisans)
Seramik Malzemelerin Karekterizasyonu
(Characterization of Ceramic Materials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı SRM509
(Yüksek Lisans)
İleri Seramik Tozları ve Üretim Teknikleri
(Advanced Ceramic Powders and Production Techniques)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı STP597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı TEL502E
(Yüksek Lisans)
Sezim ve Kestirim Kuramı
(Detection and Estimation Theory)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEL503E
(Yüksek Lisans)
Uygulamalı Elektromanyetik Kuramı
(Applied Electromagnetic Theory)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEL508
(Yüksek Lisans)
Sayısal İletişim Kuramı
(Digital Communication Theory)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEL514
(Yüksek Lisans)
Telsiz İletişimde Modülasyon ve Kodlama
(Modulation and Coding in Wireless Communications)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEL515E
(Yüksek Lisans)
İstatistiksel İşaret İşleme
(Statistical Signal Processing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEL516E
(Yüksek Lisans)
Mikrodalga Antenleri
(Microwave Antennas)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEL519E
(Yüksek Lisans)
Görüntü İşleme
(Image Processing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEL525E
(Yüksek Lisans)
Uzaktan Algılama Sistemleri
(Remote Sensing Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEL526
(Yüksek Lisans)
Uydu İletişim Sistemleri
(Satellite Communication Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEL618E
(Doktora)
Gezgin İletişimde İleri Kestirim Yöntemleri
()

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UMT506E
(Yüksek Lisans)
Sert Metal Bileşiklerinin Üretimi
(Production of Hard Metal Compounds)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UMT510
(Yüksek Lisans)
Alaşımlı Özel Çeliklerin Metalurjisi
(Metallurgy of Alloyed and Special Steels)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UMT515
(Yüksek Lisans)
Nükleer Malzemelerin Üretimi ve Özellikleri
(Production of Nuclear Materials and Their Properties)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UMT516
(Yüksek Lisans)
Zırh Teknolojileri
(Armor Technologies)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UUM504E
(Yüksek Lisans)
Yapı Dinamiği
(Structural Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UUM509E
(Yüksek Lisans)
Türbülanslı Akışlar
(Turbulent Flows)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UUM510E
(Yüksek Lisans)
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
(Computational Fluid Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UUM512E
(Yüksek Lisans)
Zamana Bağlı Aerodinamik
(Unsteady Aerodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı UUM526E
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri
(Optimization Techniques in Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı UUM535E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı UUM541E
(Yüksek Lisans)
İleri İtki
(Advanced Propulsion)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK517
(Yüksek Lisans)
GENEL TERMODINAMIK
(GENERAL THERMODYNMICS)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı STP596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araş.,Etik ve Seminer
(Scientific Research, Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.