Uçak ve Uzay Mühendisliği

Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi içerisinde oluşturulan disiplinler arası bir programdır. Uçak ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı; Aerodinamik, İtki, Yapı ve Malzeme, Uçuş ve Yörünge Dinamiği, Hava ve Uzay Vasıtalarının Kontrolü alanlarında öğrencilere araştırma ve geliştirme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı’nda toplam 28 öğretim üyesi görev almaktadır.

Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalının geçmişi Üniversitemizde dört yıllık eğitimin ilk mezun verdiği yıllarda Havacılık ve Uzay MMLS (Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası) programının 1976 yılında açılmasına kadar gitmektedir. O yıllarda Makine Fakültesinin bir Bölümü olan Uçak Bölümü öğretim üyelerince yürütülen program 1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulması ve Uçak Bölümü’nün Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesine aktarılmasıyla birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Uçak Mühendisliği programına dönüşmüştür. Aynı sırada Uzay Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerince yürütülen bir Uzay Teknolojisi Programı açılmıştır. Bu program daha sonraki yıllarda Uzay Mühendisliği Programı adını almış, 2003 yılından itibaren ise bu iki program birleştirilerek Disiplinler Arası Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı ve bu anabilim dalı altında aynı adla yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır.

Küreselleşme sürecinde Uçak ve Uzay Mühendisliği alanına giren konularda araştırma ve üretim gereksinimi giderek artmaktadır. Bu durum, lisans-düzeyinin yanı sıra, lisansüstü düzeyde eğitim almış ve güncel araştırma konularında uzman gereksinimini de beraberinde getirmektedir. Havacılık ve uzay endüstrisindeki teknolojik gelişmelerin birbirlerini tamamlıyor olması nedeniyle, bir çok ülkedekine benzer biçimde Türkiye’de de Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği eğitimlerinin birlikte yürütülerek bu gereksinimin karşılanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği Programları, iki bölümün eşgüdümü içerisinde yürütülecek şekilde, Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Program yapısı tasarlanırken hedef, öğrenci kontenjanları ve öğretim üyesi sayısı göz önünde bulundurularak, eğitimin ana uzmanlık alanlarında, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve ilgili konularda diğer üniversitelerden gelecek uzmanlar tarafından açılan derslerle tamamlanması olmuştur.

Araştırma konuları

Teorik, hesaplamalı ve deneysel aerodinamik ve akışkanlar dinamiği
Teorik, hesaplamalı ve deneysel yapısal analiz ve tasarım
Hava araçlarının tasarımı, uçuş dinamiği ve performansı•
Uzay aracı tasarımı
İnsansız hava taşıtları
Mekanik titreşimler ve yapısal dinamik
Termal sistemlerin tasarımı ve optimizasyonu
Kontrol sistemleri: adaptif, akıllı, dijital, optimal, pnömatik-hidrolik
Robot kontrolü
Ölçme Sistemleri
Aviyonik Seyrüsefer Sistemleri


Tarihçe
Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalının geçmişi 1976 yılında Üniversitemizde dört yıllık eğitimin ilk mezun verdiği dönemde  Havacılık ve Uzay MMLS (Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası) programının açılmasına kadar gitmektedir. O yıllarda Makine Fakültesinin bir Bölümü olan Uçak Bölümü öğretim üyelerince yürütülen program 1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulması ve Uçak Bölümü’nün Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesine aktarılmasıyla birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Uçak Mühendisliği programına dönüşmüştür.  Aynı sırada Uzay Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerince yürütülen bir Uzay Teknolojisi Programı açılmıştır. Bu program daha sonraki yıllarda Uzay Mühendisliği Programı adını almış, 2003 yılından itibaren ise bu iki program birleştirilerek Disiplinler Arası Uçak ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı ve bu anabilim dalı altında aynı adla yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır.

Araştırma Alanları
Uçak ve Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı; Aerodinamik, İtki, Yapı ve Malzeme, Uçuş ve Yörünge Dinamiği, Hava ve Uzay Vasıtalarının Kontrolü alanlarında öğrencilere araştırma ve geliştirme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Program öğretim üyelerinin çalışma alanları:
 • Teorik, hesaplamalı ve deneysel aerodinamik ve akışkanlar dinamiği
 • Teorik, hesaplamalı ve deneysel yapısal analiz ve tasarım
 • Hava araçlarının tasarımı, uçuş dinamiği ve performansı
 • Uzay araçları kontrol, tasarım ve performansı
 • İnsansız hava taşıtları
 • Rotorlu hava taşıtları
 • Mekanik titreşimler ve yapısal dinamik
 • Termal sistemlerin tasarımı ve optimizasyonu
 • Kontrol sistemleri: adaptif, akıllı, dijital, optimal, pnömatik-hidrolik
 • Robot kontrolü
 • Ölçme Sistemleri
 • Aviyonik Seyrüsefer Sistemleri


 • Başarı Değerlendirmesi

  İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.  Misyon
  Türkiye’nin Havacılık ve Uzay alanındaki gereksinimlerini göz önünde tutarak; Aerodinamik, İtki, Yapı ve Malzeme, Uçuş ve Yörünge Dinamiği, Hava ve Uzay Vasıtalarının Kontrolü alanlarında araştırma çalışmalarını yürütmek ve üst düzey akademik formasyona sahip, alanındaki teknolojik gelişimeleri takip eden  ve endüstriyel ihtiyaçlara cevap verebilecek, çok disiplinli çalışmalara yatkın, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek. 

  Vizyon

  Havacılık ve uzay alanında üst düzey araştırma-geliştirme yapabilecek bir alt yapı ve akademik kadroya sahip, teknolojik alanda öncü ve tercih edilen; yetiştirdiği mezunlarla ulusal ve uluslararası platformda tanınan ve kabul gören bir program olmak.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,15
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen Programlar1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümlerinde yüksek lisansını tamamlamış olanlar (Bilimsel hazırlık programı alınacaktır)
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,15
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen Programlar1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümlerinde yüksek lisansını tamamlamış olanlar (Bilimsel hazırlık programı alınacaktır)
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,15
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarAll MSc graduates of Engineering departments can apply for the Interdisciplinary PhD Program
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,15
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarAll MSc graduates of Engineering departments can apply for the Interdisciplinary PhD Program
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı30
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Harp okullarının havacılık, uzay, makine ve elektrik/elektronik bölümleri (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır) 3) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümleri (Bilimsel hazırlık programı alınacaktır)
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı40
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar1) İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümleri 2) Harp okullarının havacılık, uzay, makine ve elektrik/elektronik bölümleri (Gerekli görülen bilimsel hazırlık programı alınacaktır) 3) Bütün üniversitelerin mühendislik bölümleri (Bilimsel hazırlık programı alınacaktır)
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAll BSc graduates of Engineering departments (Military Academy, Aeronautical, Astronautical, Mechanical, Electrical and Electronics Engineering etc. ) can apply for the Interdisciplinary MSc Program.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAll BSc graduates of Engineering departments (Military Academy, Aeronautical, Astronautical, Mechanical, Electrical and Electronics Engineering etc. ) can apply for the Interdisciplinary MSc Program.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı UUM503E
  (Yüksek Lisans)
  Elastisite
  (Elasticity)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM504E
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Dinamiği
  (Structural Dynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM505E
  (Yüksek Lisans)
  Uzay Fiziği I
  (Space Physics I)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM507E
  (Yüksek Lisans)
  Lineer Kontrol Sistemleri
  (Linear Control Systems)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM508E
  (Yüksek Lisans)
  Yapıların Sonlu Elemanlarla Analizi
  (Finite Element Analysis in Structures)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM509E
  (Yüksek Lisans)
  Türbülanslı Akışlar
  (Turbulent Flows)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM510E
  (Yüksek Lisans)
  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
  (Computational Fluid Dynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM511
  (Yüksek Lisans)
  Viskoz Akışlar
  (Viscous Flow)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM512E
  (Yüksek Lisans)
  Zamana Bağlı Aerodinamik
  (Unsteady Aerodynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM514E
  (Yüksek Lisans)
  Helikopter Stabilite ve Kontrolü
  (Helicopter Stability and Control)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM516E
  (Yüksek Lisans)
  Rotorkraft Tasarımı II
  (Rotorcraft Design II)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM517E
  (Yüksek Lisans)
  Uzay Araçlarının Dinamiği
  (Spacecraft Dynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM518E
  (Yüksek Lisans)
  Optimal Kontrol Teorisi ve Uygulamaları
  (Theory and Applications of Optimal Control)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM521E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Dinamik
  (Advanced Dynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM522E
  (Yüksek Lisans)
  Göksel ve Uygulamalı Yörünge Mekaniği
  (Celestial and Applied Orbital Mechanics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM523E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Uçuş Dinamiği
  (Advanced Flight Dynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM525E
  (Yüksek Lisans)
  Dönel Kanat Aerodinamiği ve Aeroakustiği
  (Rotary Wing Aerodynamics and Aeroacoustics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM526E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri
  (Optimization Techniques in Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM527E
  (Yüksek Lisans)
  Rotorkraft tasarımı I
  (Rotorcraft Design I)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM529E
  (Yüksek Lisans)
  Uyarlanabilir Yapılar
  (Adaptive Structures)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM531E
  (Yüksek Lisans)
  Yapısal Optimizasyon
  (Structural Optimization)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM532
  (Yüksek Lisans)
  Uzay Aracları Kontrol Sistemleri
  (Spacecraft Control Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM533
  (Yüksek Lisans)
  Aeroelastisite
  (Aeroelasticity)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM534
  (Yüksek Lisans)
  Uçuş Kontrol Sistemleri
  (Aircraft Flight Control Systems)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM535E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM536
  (Yüksek Lisans)
  Kismi Diferansiyel Denklemler
  (Partial Differential Equations)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM537
  (Yüksek Lisans)
  Aviyonik Navigasyon Sistemleri
  (Avionics Navigation Sytems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM538E
  (Yüksek Lisans)
  Uzay Uygulamaları için Plazma Teorisi
  (Plasma Theory for Space Applications)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM539E
  (Yüksek Lisans)
  Akışkanlar Mekaniğinde Deneysel Yöntemler
  (Experimental Methods in Fluid Dynamics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM540E
  (Yüksek Lisans)
  Uçak ve Uzay Mühendislik Projesi
  (Engineering Project in Aerospace)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM541E
  (Yüksek Lisans)
  İleri İtki
  (Advanced Propulsion)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM542
  (Yüksek Lisans)
  Sınır Tabaka Akışları
  (Boundary Layer Flow)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM543E
  (Yüksek Lisans)
  Uçak ve Uzay Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM544E
  (Yüksek Lisans)
  Uzay Aracı ve Uçak Sensörleri ve Aletleri
  (Spacecraft and Aircraft Sensors and Instrumentation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM545
  (Yüksek Lisans)
  Konfigürasyon Aerodinamiği
  (Configuration Aerodynamics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM546E
  (Yüksek Lisans)
  Uçak ve Uzay Mühendisliğinde Güvenilirlik Analizi
  (Reliability Analysis in Aerospace Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM547
  (Yüksek Lisans)
  Fırlatma Aracı Tasarımı
  (Launch Vehicle Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM549
  (Yüksek Lisans)
  Kırılma ve Yorulma Teorisi
  (Theory of Fracture and Fatigue)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM551E
  (Yüksek Lisans)
  Uçar Robot Uygulamaları
  (Applications of Aerial Robots)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM601E
  (Doktora)
  İleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
  (Advanced Computational Fluid Dynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM602E
  (Doktora)
  Uzay Fiziği II
  (Space Physics II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM605E
  (Doktora)
  Rotorkraft Yapısal Dinamiği ve Aeroelastisite
  (Rotorcraft Structural Dynamics and Aeroelasticity)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM608E
  (Doktora)
  Plakalar ve Kabuklar Teorisi
  (Theory of Plates and Shells)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM613
  (Doktora)
  Hava - Uzay Sistemlerinde Taşınım Olayları
  (Convection Phenomena in Aerospace Systems)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM618E
  (Doktora)
  Nonlineer Sistemlerin Dinamiği
  (Dynamics of Nonlinear Systems)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM619E
  (Doktora)
  Akışın Uyardığı Titreşimler
  (Flow-Induced Vibrations)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM620E
  (Doktora)
  Daimi Olmayan Aerodinamikte İleri Konular
  (Advanced Unsteady Aerodynamics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM621E
  (Doktora)
  Sıkıştırılabilir Akışta İleri Problemler
  (Advanced Problems in Compressible Flow)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM622E
  (Doktora)
  Hipersonik Aerodinamik
  (Hypersonic Aerodynamics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM623E
  (Doktora)
  Vorteks Yöntemleri
  (Vortex Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UUM624E
  (Doktora)
  Fiziksel Gaz Dinamiği
  (Physical Gas Dynamics)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM625E
  (Doktora)
  Uçak ve Uzay Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM626
  (Doktora)
  İleri Aviyonik Sistemler
  (Advanced Avionics Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM628
  (Doktora)
  Aeroakustik
  (Aeroacoustics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM629E
  (Doktora)
  Havacılık Yapılarında Yapısal Sağlık Denetimi
  (Structural Health Monitoring of Aerospace Structures)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM630
  (Doktora)
  Hesaplamalı Aeroakustik
  (Computational Aeroacoustics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM632
  (Doktora)
  Uçaklarda Buzlanma
  (Aircraft Icing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM634E
  (Doktora)
  Pekiştirmeli Öğrenme ve Optimizasyon tabanlı Kontrol
  (Reinforcement Learning and Optimization-based Control)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UUM696E
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UUM697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.