Polimer Bilim ve Teknolojisi

Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

1997 yılında kurulan disiplinlerarası Polimer Bilimi ve Teknolojisi Lisansüstü Programı, 24'ü İTÜ'lü 29 öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi kadrosu ile eğitimini sürdürmektedir. Programın amacı, öğrencilere disiplinlerarası bir ortamda teorik ve pratik polimer bilgisi kazandırmaktır. Hedefimiz, sanayinin talep ettiği ve üniversitelerde uluslararası düzeyde araştırma yapacak yüksek seviyeli polimer bilimcileri yetiştirmektir.


Tarihçe
1997 yılında kurulan disiplinlerarası Polimer Bilimi ve Teknolojisi Lisansüstü Programı, 26'sı İTÜ'lü 32 öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi kadrosu ile eğitimini sürdürmektedir. Programın amacı, öğrencilere disiplinlerarası bir ortamda teorik ve pratik polimer bilgisi kazandırmaktır. Amacımız, sanayinin talep ettiği ve üniversitelerde uluslararası düzeyde araştırma yapacak yüksek seviyeli polimer bilimcileri yetiştirmektir.

Araştırma Alanları
Polimer sentezi, karakterizasyonu, kopolimer ve karışımların sentez ve karakterizasyonu, doğal ve sentetik polimerler ve kopolimerler ,polimer modifikasyonu, kompozitler, nanokompozitler ve uygulama alanları, iletken polimerler, sıvı kristal polimerler, polimerik ürünler, biyopolimerler, hesapsal kimya ve moleküler modelleme,  polimerik membranlar ve biyomedikal, çevre uygulamaları, polimer fiziği, polimerik jeller, polimerlerin mekanik ve reolojik özellikleri, polimer işleme yöntemleri

Başarı Değerlendirmesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara ek olarak vstenen ek koşul yoktur.

Misyon

Programın misyonu; bilime ve endüstriye katkıda bulunacak, çevresine duyarlı, yaratıcı ve bağımsız olarak çalışan yeni nesil araştırmacılar yetiştirmek; özgün bilimsel çalışma yapmak, bilimin ve teknolojinin hizmetine sunmak, Dünyada ve Türkiye’de araştırma geliştirme odaklı (bilimsel) çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan öğretim elemanı ve üyelerini yetiştirmek, plastik ve kauçuk endüstrileri ve ilgili diğer endüstrilerde teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitmen, araştırmacı yetiştirmek, bilimsel danışmanlık hizmeti sunmaktır.Vizyon
Programın vizyonu; Polimer Bilimi ve Teknolojisi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini dünyanın en iyi üniversiteleri düzeyinde veren ve bu alanlarda dünyada öncü rol alacak araştırmacıları yetiştiren ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, önde gelen bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarBaşvuranların Kimya, Fizik,Biyoloji lisans, Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden mezun olmaları (Yüksek Lisans) gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarBaşvuranların Fizik, Kimya, Biyoloji Lisans,Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden mezun(Yüksek Lisans) olmaları gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarApplicants should have MSc. degree from Physics, Chemistry, Biology, Pharmacy or all engineering disciplines.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarBaşvuranların Kimya, Fizik,Biyoloji lisans, Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden mezun olmaları gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarBaşvuranların Fizik, Kimya, Biyoloji Lisans,Eczacılık veya tüm mühendislik dallarının birinden mezun olmaları gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarApplicants should be graduated from Chemistry, Physics, Biology, Pharmacy or all engineering faculties,
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı PST501E
(Yüksek Lisans)
Polimer Mühendisliği
(Polymer Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST502E
(Yüksek Lisans)
Polimer Reolojisi
(Polymer Rheology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST504E
(Yüksek Lisans)
Polimer Yüzeyleri
(Polymer Surfaces)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST505E
(Yüksek Lisans)
Polimer Sentezi
(Polymer Synthesis)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST507E
(Yüksek Lisans)
Lif Oluşumu
(Fiber Formation)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST508E
(Yüksek Lisans)
Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler
(Polymers From Renewable Sources)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST509E
(Yüksek Lisans)
İleri Matematik
(Advanced Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3,0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST511E
(Yüksek Lisans)
Polimer Kimyasının Temelleri
(Fundamentals of Polymer Chemistry)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST513E
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Yapıştırıcılar
(Industrial Adhesives)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST514E
(Yüksek Lisans)
Makromoleküllerin Fiziksel Kimyası
(Physical Chemistry of Macromolecules)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST515E
(Yüksek Lisans)
Organik Yüzey Kaplama Teknolojisi
(Organic Surface Coating Technology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3,0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST517E
(Yüksek Lisans)
Fonksiyonel Polimerler
(Functional Polymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3,0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST518E
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Plastikler
(Industrial Plastics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3,0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST520E
(Yüksek Lisans)
Polimerik Jeller ve Ağ Yapılar
(Polymer Gels and Networks)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3,0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST522E
(Yüksek Lisans)
Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
(Synthesis and Characterization of Macromolecules)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3,0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST524E
(Yüksek Lisans)
Polimer İşleme
(Polymer Processing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3,0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST530E
(Yüksek Lisans)
Polimerlerin Karakterizasyonu
(Polymer Characterization)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3,0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST531E
(Yüksek Lisans)
Kauçuk, Elastomer ve Uygulamaları
(Rubber, Elastomer and Their Aplications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3,0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST532E
(Yüksek Lisans)
Polimerlerin Mekanik Özellikleri
(Mechanical Properties of Polymers)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3,0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST533E
(Yüksek Lisans)
Elektrokromik ve Fotokromik Polimerlerin Uygulamaları
(Application of Electrochromic and Photochromic Polymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST534E
(Yüksek Lisans)
Korozyon Kontrolünde Polimerik Malzemeler
(Polymeric Materials in Corrosion Control)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST535E
(Yüksek Lisans)
Heterojen Polimerizasyon Sistemleri: Teori ve Uygulamalar
(Heterogeneous Polymerization Systems: Theory and Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST536E
(Yüksek Lisans)
Antimikrobiyal Polimerler
(Antimicrobial Polymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST538E
(Yüksek Lisans)
Polimerlerin İlaç Gıda ve Kozmetik Endüstrisindeki Uygulamaları
(Application of Polymers in Food, Drug and Cosmetics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST543E
(Yüksek Lisans)
Polimer Bilim ve Teknolojisinde Özel Konular
(Special Topics in Polymer Science and Technology Program)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PST596E
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PST597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PST5XXE
(Yüksek Lisans)
Anorganik Polimerler
(Inorganic Polymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST601E
(Doktora)
Polimer Fotokimyası
(Polymer Photochemistry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST603E
(Doktora)
Polimerlerin Modifikasyonu
(Modification of Polymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST605E
(Doktora)
Makromolekül Fiziği
(Macromolecular Physics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST606E
(Doktora)
Özel kullanım amaçlı polimerler
(Speciality polymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST607E
(Doktora)
Makromoleküllerin Kimyasında İlerlemeler
(Advances in Physical Chemistry of Macromolecules)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST609E
(Doktora)
Biopolimerler
(Biopolymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST610E
(Doktora)
Polimerlerin Bozunması ve Kararlılığı
(Polimer Degradation and Stability)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST612E
(Doktora)
Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler
(New Methods in Macromolecular Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST613E
(Doktora)
Membran Teknolojisi
(Membrane Technology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST616E
(Doktora)
Polimerik Nanoyapılar
(Polymeric Nanostructures)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PST618E
(Doktora)
Polimer Kompozitler ve Karışımlar
(Polymer Blends and Composites)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PST619E
(Doktora)
Polimer Bilim ve Teknolojisinde İleri Konular
(Advanced Topics in Polymer Science and Technology Program)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PST697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.