Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği

Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.


Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programı disiplinlerarası bir yüksek lisans ve doktora programı olup, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Geomatik ve Çevre Mühendisliği bölümleri ile Gemi İnşaatı ve Deniz bilimleri Fakültesinin öğretim üyelerinden oluşan geniş bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Programdaki derslerin `'ı İngilizce olarak verilmekte olup, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının tümüyle İngilizce olarak sunulması olanağı bulunmaktadır.

Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği programının temel hedefi kıyının doğal yapısını bilen, kıyısal problemlere geniz bir açıdan bakarak kıyısal kaynakların korunması ve kullanılması arasındaki tercihleri ve dengeleri tanımlayabilen ve mühendisliği ve bilimi, kıyıların sürdürülebilirliği için kullanabilen mühendis ve araştırmacıları yetiştirmektir.

Kıyı Mühendisliği, kıyıların karmaşık yapısı nedeniyle ancak değişik disiplinlerden kaynaklanan bilgilerin yoğurulmasıyla oluşan;yeni ve hızla gelişmekte olan ülkemizde de büyük bir çalışma ve araştırma kapasitesine sahip bir bilim ve mühendislik dalıdır.

Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği disiplinlerarası programı, 2002 yılında kurulmuş olmasına karşın, çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim vermekte, öğrencilerine Avrupa'nın gelişmiş üniversiteleri ile yapmış olduğu anlaşmalarla eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında görme ve tez çalışmalarını yürütme imkanı sunmaktadır.


Tarihçe
Dünya üzerindeki nüfusun %60’dan fazlası, uzunluğu yüz binlerce kilometreyi bulan kıyı alanlarında yaşamaktadır. Kıyı alanları; deniz, kara ve atmosferin etkileşimi sonucu ortaya çıkan birçok karmaşık sürecin eşgüdümlü biçimde oluşturduğu ve sürdürdüğü çok hassas bir dinamik dengeye sahiptirler. İnsanlar açısından engin ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel imkânlar barındıran kıyı alanları, artan nüfus için gelişen teknoloji doğrultusunda her geçen gün yeni alanlarda daha fazla yarar sağlanması adına büyüyen bir baskı altındadır. Kıyıların hassas dinamik dengelerini ve kıyılardaki doğal yaşam çeşitliliğini koruyarak tüm paydaşlar adına en verimli ve sürdürülebilir biçimde kıyı kaynaklarının kullanılabilmesi ile ilgili akademik araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak, kuşkusuz ki tek bir temel disiplinin kapsamıyla sınırlanamaz. Bu noktadan hareketle 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Türkiye’nin ilk ve tek disiplinlerarası özellikteki Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği (KBM) Lisansüstü Programı faaliyetine başlamıştır.

Araştırma Alanları
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Lisansüstü Programı’nın başlıca çalışma alanları: • Kıyı ve açık deniz yapılarının fonksiyonel ve yapısal tasarımı, • Kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi, • Kıyı yapılarının ve tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi, • Kıyı bölgesinde ve açıkdenizde yenilenebilir enerji elde edilmesi, • Dalgalarının oluşumu, gelişimi ve dalga-kıyı-yapı etkileşimleri, • Kıyı afetlerinin sebep ve sonuçlarının belirlenmesi olarak sıralanabilir.

Başarı Değerlendirmesi
Ek bir koşul yoktur

Misyon
Kıyıların hassas dinamik dengelerini ve kıyılardaki doğal yaşam çeşitliliğini koruyarak, tüm paydaşlar adına en verimli ve sürdürülebilir biçimde kıyı kaynaklarının kullanılabilmesi ile ilgili uygulama ve disiplinlerarası akademik araştırma yapan mühendis ve bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon
• Kıyı bilimleri ve mühendisliği çalışmalarında ve araştırmalarında ürettiği bilgi ve teknolojilerle ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olan öğrenciler yetiştirmek, • Güncel ve geçerli bilimsel gelişmeler ile en yenilikçi uygulamaları öğrencilerine aktararak sürekli etkin kalabilmek, • Mesleklerinde duayen olmuş uluslar arası tecrübe sahibi uygulamacılar ve bilim adamlarının derslere ve uygulamalara davet edilerek bilgi ve tecrübelerinden öğrencileri her fırsatta yararlandırabilmektir.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak veya Hidrolik ve Su Kaynakları ile Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Programlarının birinden yüksek lisans yapmış olmak.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
Kabul Edilen ProgramlarApplicants should have the bachelor's degree from Civil Engineering, Environmental Engineering, Geomatics Engineering, Meteorology Engineering, and Hydrogeology departments or have graduated from master degree programs such as Hydraulic and Water Resources, or Coastal Engineering.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,65
Kabul Edilen ProgramlarApplicants should have the bachelor's degree from Civil Engineering, Environmental Engineering, Geomatics Engineering, Meteorology Engineering, and Ocean Engineering departments or have graduated from master degree programs such as Hydraulic and Water Resources, or Coastal Engineering.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlarİnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlarİnşaat Müh., Çevre Müh., Geomatik Müh., Meteoroloji Müh., Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarCivil Eng., Environmental Eng., Geomatic Eng., Meteorology Eng., Ocean Engineering
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarCivil Eng., Environmental Eng., Geomatic Eng., Meteorology Eng., Ocean Engineering
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı KBM501E
(Yüksek Lisans)
Kıyı Mühendisliğinde Sayısal Modelleme
(Numerical Modelling in Coastal Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KBM502E
(Yüksek Lisans)
Liman Yapılarının Planlanması ve Tasarımı
(Planning and Design of the Port Structures)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KBM504
(Yüksek Lisans)
Kıyılarda Katı Madde Hareketi
(Sedimentation in Coastal Zones)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KBM507
(Yüksek Lisans)
Kıyı Alanlarının Yönetimi
(Coastal Zone Management)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KBM508E
(Yüksek Lisans)
Oşinografinin Esasları
(Principles of Oceanography)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KBM509E
(Yüksek Lisans)
Dalga İklimi
(Wave Climate)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KBM510E
(Yüksek Lisans)
Lagünler ve Kıyı Sulak Alanları
(Lagoons and Coastal Wetlands)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KBM514E
(Yüksek Lisans)
Kıyılarda Veri Yönetim Sistemleri
(Coastal Data Management Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KBM515E
(Yüksek Lisans)
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Coastal Sciences and Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KBM517E
(Yüksek Lisans)
Kıyı Bölgesi Hidrodinamiği
(Nearshore Hydrodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KBM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KBM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KBM601E
(Doktora)
Haliç ve Delta Hidroliği
(Estuaries and Deltas Hydraulics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KBM602
(Doktora)
Kıyı Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Coastal Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KBM603E
(Doktora)
Açık Deniz Mühendisliği
(Offshore Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KBM605E
(Doktora)
Deniz Ekolojisi
(Marine Ecology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KBM606E
(Doktora)
Kıyı Zararları
(Coastal Hazards)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KBM607
(Doktora)
Kimyasal Oşinografi
(Chemical Oceonography)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KBM608
(Doktora)
Ekolojik Kıyı Mühendisliği
(Ecocoastal Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KBM610E
(Yüksek Lisans)
İleri Su Dalgası Mekaniği
(Advanced Water Wawe Mechanics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KBM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KBM801E
(Yüksek Lisans)
Kıyı Mühendisliğine Giriş
(Introduction to Coastal Egineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :0 Dönemi :Güz
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.