Deniz Ulaştırma Mühendisliği

Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜDF, İTÜ’nün Fakülteleri arasında en gençlerinden olup 1992 yılında kurulmuştur. Denizcilik Fakültesi 1884 yılında kurulan Yüksek Denizcilik Okulu’nun (YDO) devamıdır. Tuzla’da Marmara Denizine 400 m kıyısı bulunan 70.000 m2 lik yerleşim alanı üzerinde, 52 bağımsız binada eğitimini lisans/yüksek lisans/doktora düzeylerinde sürdürmektedir.

Güverte Bölümü mezunları 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben “İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması” alırlar.

Eğitim Türk ticari denizcilik eğitimi ananeleri doğrultusunda ast-üst ilişkilerini içerir. Eğitim, üniformalı olup  kız ve erkek öğrenciler içindir.

Öğrenciler, eğitimlerinin bir bölümünü M/V AKDENİZ (148m boy, 18.6m genişlik, 7864 groston) İTÜDF’sinin 350 öğrenci kapasiteli eğitim/laboratuvar gemisinde yaparlar. TC Denizcilik Simülatörler Merkezi, TC Deniz Güvenliği Eğitim Merkezi İTÜDF Tuzla Yerleşkesindedir.

İTÜDF, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütünde (IMO) 162 ülkenin Denizcilik Eğitiminin başkanlığını Türkiye adına yapmaktadır. Ayrıca 5 kıtadan 48 ülkenin Denizcilik Üniversiteleri ve öğrencileri Birliğinin de (IAMU/IAMUS) kurucu başkanlığını yapmıştır. Mezunlarının dünyanın 162 ülkesinde tanındığı İTÜDF, Kariyer Ofisi aracılığı ile her mezununa çok cazip şartlarda Uluslararası/Ulusal filolarda iş bulma imkanı vermektedir.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünün geniş bir akademik kadrosu vardır. Bölüme her yıl ortalama 110 öğrenci alınmaktadır.

Sahil Cad. Tuzla/İSTANBUL
Tel:( 90) 0216 395 45 01 Belgegeçer:( 90) 0216 395 45 00


Tarihçe

Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı 1993 yılında kurulan Deniz Ulaştırma-İşletme, Güverte ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı’nın 2003 yılında tek bir anabilim dalı olarak birleştirilmesinden oluşmuştur. Disiplinler arası olan anabilim dalı tek bir programdan oluşmaktadır. Denizcilik ile ilgili çalışma alanlarının genişlemesi ve teknolojideki hızlı değişimler nedeniyle programa yeni dersler ilave edilmektedir.

Temel olarak denizcilik alınında yer alan değişik sektörlere yönelik konuların ve problemlerin ele alındığı bu program, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmektedir. Ülkemizde denizcilik sektörünün hacmi ve Türkiye’nin coğrafi konumu düşünüldüğünde,  Deniz Ulaştırmasının çok önemli bir faaliyet alanı olduğu hemen anlaşılmaktadır. Araştırma Alanları
 • Yersel ve Göksel Seyir Uygulamaları
 • Gemi Manevra Teknikleri
 • Gemi ana ve yardımcı makineleri
 • Dar su yollarında, (simülatör uygulamalı) kaza risk analizi ve risk tahmini
 • Deniz Kazaları ve Analizi
 • Gemi çevre etkileşimi
 • Deniz trafiğinin planlanması ve yönetimi
 • Liman dizaynı ve değişimlerinin emniyetli gemi manevrasına etkisi
 • Denizcilik eğitim modellemesi araştırmaları
 • Gemi kaynaklı streslerin modellemesi
 • Gemi Yönetimi ve İşletmesinde insan faktörü (Güverte-Deniz Ulaştırma ve İşletme ve Gemi Makineleri)
 • P&I sigortalarının Türkiye açısından değerlendirilmesi
 • Limanlarda talep tahmin modeli
 • Denizcilik Politikaları ve Uluslararası Ticaret
 • Limanlarda ekipman verimliliği
 • Gemi Kaynaklı Çevre Kirliliği
 • Denizcikte örgütsel davranış ve örgütsel psikoloji
 • Denizcilikte insan kaynakları yönetimi
 • Denizcilikte Yönetim ve Strateji uygulamaları
 • Deniz İşletmeciliği
 • Denizcilikte Emniyet ve Risk Değerlendirmesi
 • Deniz tipi küresel konum belirleme sistemi (GPS modellemesi)
 • Elektronik Seyir Sistemleri (E-Navigation)
 • Konteyner terminal işletmeciliği
 • Uydu Görüntü Analizleri
 • Denizcilikte Lojistik ve Intermodal Taşımacılık Yöntemleri

  Başarı Değerlendirmesi


  Misyon

  Denizcilik alanında, üst düzey bilimsel yetkinliğe ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, çevreye ve etik değerlere saygılı insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır. Üniversite-sektör işbirliğini en üst düzeyde tutabilmek ve disiplinlerarası araştırmaları geliştirilmek amacı ile araştırmalar yapmaktır.  Vizyon

  Sürekli gelişmekte olan denizcilik sektörünün ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, gelişen teknolojiye uyum sağlayacak ve bilimsel alanda araştırmaya yönelik yenilik (inovasyon) ve girişimcilik anlayışı kazanmış uzmanlık nitelikli bir lisanüstü program olmaktır. Bu amaç ile denizci akademisyenlerin yetiştirilmesinin yanı sıra üst düzey yöneticilerin de yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı8
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,1
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarDeniz Ulaştırma İşletme Müh., Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme / İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri, ve Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili bölümlerin, lisans mezunu ve/veya bu bölümlerin ilgili Yüksek Lisans programlarından mezun olmaktır.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarHaving bachelor degrees of Maritime Transportation and Management Engineering, Marine Engineering, Deck Department, Management Eng., Naval Architecture Eng., Marine/Maritime Technology & Eng., Related departments of Naval Academy and Engineering and/or Programs related to maritime field by approval of Program Board of Directors PS: Applicant who has experience in the maritime industry or has knowledge and/or experience in a subject that can be utilized in the maritime field related researches will be taken into consideration by approval of Program Board of Directors
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarHaving bachelor and/or MSc degrees of Maritime Transportation and Management Engineering, Marine Engineering, Deck Department, Management / Management Eng., Naval Architecture Eng., Marine/Maritime Technology & Eng., and related programs by approval of Program Board of Directors.
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarHaving bachelor degrees of Maritime Transportation and Management Engineering, Marine Engineering, Deck Department, Management Eng., Naval Architecture Eng., Marine/Maritime Technology & Eng., Related departments of Naval Academy and Engineering and/or Programs related to maritime field by approval of Program Board of Directors PS: Applicant who has experience in the maritime industry or has knowledge and/or experience in a subject that can be utilized in the maritime field related researches will be taken into consideration by approval of Program Board of Directors
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makinaları İşletme Müh., Güverte, İşletme / İşletme Müh., Gemi İnşaatı Müh., Deniz Teknolojisi Müh., Deniz Harp Okulu ilgili bölümleri, ve Program Yürütme Kurulunun onayı ile ilgili mühendislik ve/veya denizcilik endüstrisi ile ilgili bölümlerden lisans mezunu olmaktır.
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarHaving bachelor degrees of Maritime Transportation and Management Engineering, Marine Engineering, Deck Department, Management Eng., Naval Architecture Eng., Marine/Maritime Technology & Eng., Related departments of Naval Academy and Engineering and/or Programs related to maritime field by approval of Program Board of Directors PS: Applicant who has experience in the maritime industry or has knowledge and/or experience in a subject that can be utilized in the maritime field related researches will be taken into consideration by approval of Program Board of Directors
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarHaving bachelor degrees of Maritime Transportation and Management Engineering, Marine Engineering, Deck Department, Management Eng., Naval Architecture Eng., Marine/Maritime Technology & Eng., Related departments of Naval Academy and Engineering and/or Programs related to maritime field by approval of Program Board of Directors PS: Applicant who has experience in the maritime industry or has knowledge and/or experience in a subject that can be utilized in the maritime field related researches will be taken into consideration by approval of Program Board of Directors
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarHaving bachelor degrees of Maritime Transportation and Management Engineering, Marine Engineering, Deck Department, Management Eng., Naval Architecture Eng., Marine/Maritime Technology & Eng., Related departments of Naval Academy and Engineering and/or Programs related to maritime field by approval of Program Board of Directors PS: Applicant who has experience in the maritime industry or has knowledge and/or experience in a subject that can be utilized in the maritime field related researches will be taken into consideration by approval of Program Board of Directors
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı DUM501E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı DUM504E
  (Yüksek Lisans)
  Çarter Hukuku Analizi
  (Analysis of Chartering Law)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM505E
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilik Örgütleri/Birlikleri
  (Maritime Organisations)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM508E
  (Yüksek Lisans)
  Deniz Ulaştırma Ekonomisi
  (Maritime Transportation Economics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM511
  (Yüksek Lisans)
  Gemilerde Enerji Yönetimi
  (Ship Energy Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM517E
  (Yüksek Lisans)
  Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Maritime Transportation Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı DUM518
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilikte Risk Yönetimi
  (Maritime Risk Management)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM520
  (Yüksek Lisans)
  Deniz Ulaştırmasında Örgütsel Psikoloji
  (Organizational Psychology in Maritime Transportation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM521E
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilikte Emniyet Mühendisliği
  (Maritime Safety Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM522E
  (Yüksek Lisans)
  Gemi Kontrol Sistemleri
  (Ship Control Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM523E
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilikte Uzaktan Algılama Uygulamaları
  (Maritime Remote Sensing Applications)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM524E
  (Yüksek Lisans)
  Yat ve Marina Yönetimi
  (Yatcting and Marina Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM525E
  (Yüksek Lisans)
  Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri
  (Research Methodology in Maritime Transportation Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı DUM526E
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilikte Çevre Yönetimi
  (Maritime Environment Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM527
  (Yüksek Lisans)
  Liman ve Terminal Yönetimi
  (Port and Terminal Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM528
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilik Eğitimi Çalışmaları
  (Maritime Education and Training Studies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM529E
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilikte Teknoloji ve Yenilik
  (Maritime Technology and Innovation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM530E
  (Yüksek Lisans)
  Gemi Bakım Yönetimi
  (Ship Maintenance Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM531E
  (Yüksek Lisans)
  Kiralama ve Brokerlik
  (Chartering and Brokering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM533E
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilik Simülatörleri Çalışmaları
  (Maritime Simulator Studies)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM535E
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilik Politikası
  (Maritime Policy)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM536E
  (Yüksek Lisans)
  Deniz Lojistiği
  (Maritime Logistics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM537
  (Yüksek Lisans)
  Denizcilik Mevzuatı
  (Maritime Legislation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM538E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Denizcilik Kimyası
  (Advanced Maritime Chemistry)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı DUM542E
  (Yüksek Lisans)
  Yat ve Marina Yönetimi
  (Yachting and Marina Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı DUM597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı DUM601
  (Doktora)
  Deniz Sigorta Hukuku ve Analizi
  (Analysis of Maritime Insurance Law)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM603E
  (Doktora)
  Deniz Turizmi ve Kruvaziyer Yönetimi
  (Marine Tourism and Cruise Shipping Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM604E
  (Doktora)
  Deniz Ulaştırmasında Konteyner Taşımacılığı
  (Maritime Container Transportation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM606E
  (Doktora)
  Gemi Sevk Sistemleri
  (Ship Propulsion Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM607E
  (Doktora)
  Gemi Makinaları Dizaynı ve Prensipleri
  (Marine Engine Design and Principles)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM608E
  (Doktora)
  Deniz Taşımacılığında Finansal Analizler
  (Financial Analysis in Shipping)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM611E
  (Doktora)
  Deniz İşlemlerinde Çevre Yönetimi
  (Environmental Management in Marine Operations)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM612
  (Doktora)
  Deniz Kazaları Analizi
  (Maritime Accident Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM613E
  (Doktora)
  Deniz Sistemlerinde Arıza Tespit Modellemesi
  (Troubleshooting Modelling in Marine Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM614
  (Doktora)
  Deniz Ulaştırmasında Optimizasyon Teknikleri
  (Optimization Techniques in Maritime Transportation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM615E
  (Doktora)
  Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Maritime Transportation Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı DUM616
  (Doktora)
  Benzerlik ve Model Teorisi
  (Similarity and Model Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM617
  (Doktora)
  Gemi Sistemlerinde Termo-Ekonomik Analizler
  (Thermo-Economics Analysis of Ship Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM618
  (Yüksek Lisans)
  Türk Boğazları Çalışmaları
  (Turkish Starits Studies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM619
  (Doktora)
  Deniz Trafik Mühendisliği
  (Maritime Traffic Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM621
  (Doktora)
  Deniz Ulaştırma Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler
  (Statistical Methods in Maritime Transportation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM623E
  (Doktora)
  Denizcilik Endüstrisinde Makine Öğrenmesi
  (Machine Learning in Maritime Industry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM624E
  (Doktora)
  Denizcilikte Modelleme and Simülasyon
  (Modelling and Simulation in Maritime)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM626E
  (Doktora)
  Teknik Gemi İşletmeciliği Süreçlerinin Analizi
  (Analysis of Technical Shipping Management Processes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM627E
  (Doktora)
  Denizcilikte İnsan Etkeni Araştırma Metotları
  (Maritime Human Element Research Methodologies)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM628E
  (Doktora)
  Denizcilikte Örgüt Yönetimi
  (Maritime Organization Management)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı DUM629E
  (Doktora)
  Denizcilikte İnsan Etkeni Araştırma Metotları
  (Maritime Human Element Research Methodologies)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı DUM697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.