Tekstil Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Vizyon ve Misyon

Fakülte Vizyonu (Özgörüşü):

Tekstil bilimi, teknolojisi ve tasarımı alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Fakülte Misyonu (Özgörevi):

Uluslararası ve nitelikli eğitim ve araştırma olanakları sunarak;
• toplum ve sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda sorumluluk ve görev alabilecek,
• meslek problemlerini gerçekçi kısıtlar altında çözmeye yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip,
• alanında ürün, sistem veya süreç tasarımları yapabilen,
• ekip çalışmasına yatkın,
• yaratıcı ve çağdaş,
• etik sorumluluğa ve liderlik vasfına sahip,
tekstil mühendisleri, moda tasarımcıları ve tekstil pazarlamacıları yetiştirmektir.


Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, İstanbul’da tekstil mühendisliği eğitimi veren ilk öğretim kurumudur. Tekstil Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1955 yılında Makine Mühendisliği içinde tekstil kürsüsü adı altında kurulduktan sonra günümüzdeki adını ve bağımsız statüsünü 1983 yılında almıştır. 2004 yılı Aralık ayında ise Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesinin kurulmasıyla, Tekstil Mühendisliği Bölümü bu fakültenin altında işlevini sürdürmektedir.Araştırma Alanları

Tekstil, konfeksiyon işletmelerinde ve araştırma kurumlarında AR-GE, ÜR-GE faaliyetlerinin organizasyonu, yönetimi ve yürütülmesi,

Lif, iplik, kumaş, hazır giyim, teknik ve fonksiyonel tekstil ürünlerinin çok yönlü tasarımı,  geliştirilmesi, üretimi ve kontrolü,

Proses ve teknoloji tasarımı ya da iyileştirilmesi,

Tekstil ve konfeksiyona yönelik iş ve teknoloji yönetimiBaşarı Değerlendirmesi

2011-2012 Güz Yarıyılı ve sonrasında kayıt  yaptıranlar için öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet uluslararası bilimsel makalenin, ilgili anabilim dalı için İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde A1 kategorisinde verilen uluslararası indeksli ve hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayınlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması ve tezi ile ilgili bir adet uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel olarak sunumunun yapılmış olması şartı olarak aranır. 2011-2012 Güz Yarıyılı öncesi kayıt yaptıranlar için herhangi bir ulusal veya uluslar arası dergide yayın yapmış olma şartı aranmaktadır.

 

Detaylı bilgi için http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/luyonetmelik.html ve http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/lusesas.html

Misyon

Ülkemiz endüstrisinde lokomotif etkisi olan Tekstil Sektörünün dünya çapında rekabetini sürdürebilmesi için tekstil mühendisliği ve onu etkileyen disiplinler arası çalışmalarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapabilecek, üst düzey akademik formasyona sahip insan gücünü yetiştirmektir.Vizyon
Tekstil mühendisliği ile ilgili alanlarda, bilimsel araştırma-geliştirme becerisine sahip, sektörde tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarFen Bilimleri Enstitüsü Programlarından mezun olmak veya tüm mühendislik, mimarlık ve temel bilimler fakültelerinden lisans mezunu olmak. Tekstil Mühendisliği Programı dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık olarak en az 2 adet Tekstil Mühendisliği Programı Lisans dersi ve en az 2 adet Lisansüstü dersi aldırılacaktır.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarFen Bilimleri Enstitüsü Programlarından mezun olmak veya tüm mühendislik, mimarlık ve temel bilimler fakültelerinden lisans mezunu olmak. Tekstil Mühendisliği Programı dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık olarak en az 2 adet Tekstil Mühendisliği Programı Lisans dersi ve en az 2 adet Lisansüstü dersi aldırılacaktır.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarGraduate School of Natural and Applied Sciences Programs or Engineering, architecture and basic science programs. Scientific preparation program is applied for the other programs. Students from the other programs will have at least 2 courses in Textile Engineering Undergraduate and 2 courses in Gradute Program.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarGraduate School of Natural and Applied Sciences Programs or Engineering, architecture and basic science programs. Scientific preparation program is applied for the other programs. Students from the other programs will have at least 2 courses in Textile Engineering Undergraduate and 2 courses in Gradute Program.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı25
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik, mimarlık veya temel bilim fakültelerinden lisans mezunları. Tekstil Mühendisliği lisans programı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık olarak en az 4 adet Tekstil Mühendisliği lisans dersi alacaklardır.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı25
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik, mimarlık veya temel bilim fakültelerinden lisans mezunları. Tekstil Mühendisliği lisans programı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık olarak en az 4 adet Tekstil Mühendisliği lisans dersi alacaklardır.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTextile Engineering Program and other architecture, engineering and basic science programs. Scientific preparation program is applied for the other programs. Students from the other programs will have at least 4 courses in Textile Engineering Undergraduate Program.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTextile Engineering Program and other architecture, engineering and basic science programs. Scientific preparation program is applied for the other programs. Students from the other programs will have at least 4 courses in Textile Engineering Undergraduate Program.
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı TEK501E
(Yüksek Lisans)
Tekstil Kalitesi
(Textile Quality)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK502E
(Yüksek Lisans)
İleri Lif Bilimi
(Advanced Fibre Science)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK503E
(Yüksek Lisans)
Tekstil Baskıcılığı
(Textile Printing)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK504E
(Yüksek Lisans)
Konfeksiyon Üretim Yönetimi
(Clothing Production Management)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK507E
(Yüksek Lisans)
İplik Geometrisi
(Yarn Geometry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK508
(Yüksek Lisans)
Tekstil Makinalarında Yürek Mekanizmalarının Analizi Ve Sentezi
(Analysis And Synthesis Of Cam Mechanisms İn Textile Machinery)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK509
(Yüksek Lisans)
Tekstil Makinalarının Tasarım Ve İmalat Esasları
(Fundamentals Of Construction And Manufacturing Of Textile Machinery)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK510
(Yüksek Lisans)
Dokuma Mekaniği
(Mechanics Of Wowen Fabrics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK511
(Yüksek Lisans)
Teknik Tekstiller
(Technical Textiles)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK512
(Yüksek Lisans)
Özel Dokumalar
(Special Woven Fabric Structures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK513
(Yüksek Lisans)
Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü
(Color Measurement İn Textile Industry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK518E
(Yüksek Lisans)
Dokunmamış Kumaşlarda İleri Konular
(Advanced Topics in Nonwovens)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK520
(Yüksek Lisans)
Akustik Tekstiller
(Acoustical Textiles)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK529E
(Yüksek Lisans)
Tekstil Sanayiinde Kullanılan Özel Yapılar ve İşlemler
(Specific Structures and Processes in the Textile Industry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK531
(Yüksek Lisans)
Tekstil Malzemelerinde Güç Tutuşurluk
(Flame Retardancy in Textile Materials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK533E
(Yüksek Lisans)
Tekstilde Akıllı Malzemeler
(Smart Materials in Textile)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK534
(Yüksek Lisans)
Tekstil Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Textile Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı TEK534E
(Yüksek Lisans)
Tekstil Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Textile Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı TEK536E
(Yüksek Lisans)
Fonksiyonel Giyilebilir Ürün Tasarımı
(Functional Wearable Product Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK542E
(Yüksek Lisans)
Tekstillerin İleri Karakterizasyonu ve Test Yöntemleri
(Advanced Characterization and Testing Methods of Textiles)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK543
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte İleri Araştırma Yöntemleri
(Advanced Research Methods in Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK544E
(Yüksek Lisans)
Tekstil Araştırmalarında Deneysel Tasarım
(Experimental Design in Textile Researches)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK545E
(Yüksek Lisans)
Çevre Dostu Tekstil Boyama ve Terbiye İşlemleri
(Ecofriendly Textile Dyeing and Finishing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı TEK597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı TEK5XXE
(Yüksek Lisans)
Hazır Giyim Sektöründe Pazarlama ve Tüketici Davranışları
(Marketing and Consumer Behaviour in Apparel Industry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK5XXE
(Yüksek Lisans)
Denim Kumaş Teknolojisi
(Denım Fabric Technology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK5XXE
(Yüksek Lisans)
Tekstilde Dijital Baskı Teknolojileri
(Textile Digital Printing Technologies)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK5XXXE
(Yüksek Lisans)
E-tekstiller ve Giyilebilir Bilgi Sistemleri
(E-textiles and Wearable Computing Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK602E
(Doktora)
İleri Lif Oluşumu Ve Üretimi
(Advanced Fiber Formation And Production)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK603E
(Doktora)
Giyisi Fizyolojisi
(Science Of Clothing Comfort)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK604E
(Doktora)
Koruyucu Giyisi Sistemleri Ve Malzemeleri
(Protective Clothing Systems And Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK606E
(Doktora)
Mikrolif Üretimi Ve Uygulamaları
(Microfibre Production And Applications)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK607
(Doktora)
Jakarda İleri Desenlendirme Teknikleri
(Advanced Designing Techniques İn Jacquard)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK608E
(Doktora)
Lif Ve İplik Mekaniği
(Mechanics Of Fibres And Yarns)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK609
(Doktora)
Örme Pamuklu Kumaşların Reaktif Boyarmaddelerle Boyanması
(Reactive Dyeing Of Knitted Cotton Fabrics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK611
(Doktora)
Çözgülü Örme Kumaş Geometrisi
(Warp Knit Fabric Geometry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK612
(Doktora)
Tekstüre İplik Mekaniği
(Textured Yarn Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK613
(Doktora)
Mühendislikte İstatistik Metotlar
(Statistical Methods For Engineers)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı TEK614
(Doktora)
Tekstil Terbiyesınde İleri Konular
(Advanced Topics İn Textile Finishing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK615
(Doktora)
Tekstil Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Textile Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı TEK615E
(Doktora)
Tekstil Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Textile Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı TEK616E
(Doktora)
Tekstil Kompozit Mekaniği ve Modellenmesi
(Mechanics and Modeling of Textile Composites)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı TEK697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.