Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Ana Bilim Dalı 2001 yılında kurulmuştur. Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans ve Doktora Programları 2002-2003 akademik yılından bu yana; yüksek lisans 24, doktora 21 Kredili ve tezli olarak lisansüstü eğitimi vermektedirler. 2002 Yılı öncesinde Şehir Bölge Planlama Ana Bilim Dalı’nda yer alan Peyzaj Planlama Programı altında verilen eğitim, içerik değişikliğine gidilerek farklı anabilim dalı altında yeniden kurgulanmış durumdadır.Araştırma Alanları

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programları, çok ölçekli ve çok katmanlı bir yaklaşımla aşağıda yer alan araştırma alanlarını ele almaktadır.

Kentsel Peyzaj Planlama ve Tasarım

Kırsal Peyzaj Planlama ve Tasarımı

Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı

Bitkisel Tasarım ve Materyalleri

Peyzaj Konstrüksiyonu, Mühendisliği ve Teknikleri

Peyzaj Islahı ve Onarımı

Afete Duyarlı Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları

Peyzaj Yönetimi

Peyzaj ve Kent Ekolojisi

Kültürel Peyzajlar

Peyzaj Mimarlığında Bilişim

Peyzaj Arkeolojisi ve Restorasyonu

Disiplinlerarası tasarım araştırmaları, stratejileri ve uygulamalarıBaşarı Değerlendirmesi

Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programı Mezuniyet Koşulları, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen koşulların aynısıdır. Lisans düzeyindeki eğitimlerini Peyzaj Mimarlığı üzerine gerçekleştirmemiş olan yüksek lisans öğrencileri, yüksek lisans derslerine başlamadan önce bilimsel hazırlık programı kapsamındaki lisans derslerini tamamlamakla yükümlüdürler.Misyon

Peyzaj Mimarlığı felsefesini ve pratiğini bilimsel çerçevede değerlendirmeye yönelik güncel açılımları takip eden dinamik bir alt yapılanmayı teşvik etmektedir. Bu kapsamda disipline yönelik kuramsal düşünce üretme, geliştirme ve tartışma yetisine sahip yenilikçi, çağdaş, araştırıcı, uluslararası eğitim ağında yer alan; peyzaj planlaması ve tasarımı, peyzaj mimarlığı tarihi ve kuramı, peyzaj konstrüksiyonu ve mühendisliği, peyzaj onarımı ve yönetimi, peyzaj ve kent ekolojisi, disiplinlerarası tasarım araştırmaları ve uygulamaları, peyzaj mimarlığında bilişim çalışma alanlarında ve arakesitlerinde araştırmaları yürüten ve bu alanlardaki yaklaşımları, yöntem ve teknikleri kullanan uzmanlar yetiştirmektirVizyon

Yaratıcı düşünce ve metodolojik analiz yaklaşımlarını bir arada değerlendirebilen, doğal ve kültürel değerleri anlama, koruma ve geliştirilmesine yönelik karmaşık tasarım problemlerine çok yönlü yaklaşımlar üreterek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan, sürdürülebilirlik etiği ve ahlakı çerçevesinde, diğer tasarım dalları ve disiplinlerle ortak araştırma ve üretim yapabilen, yetkin uzmanlar, araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarTüm Programlardan Öğrenci Alınacaktır
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarTüm Programlardan öğrenci alınacaktır.
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarCandidates from all programs
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarOpen to candidates from all programs
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarPeyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı12
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarPeyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarLandscape Architecture, Architecture, Urban and Regional Planning, Interior Architecture, Industrial Product Design
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarLandscape Architecture, Architecture, Urban and Regional Planning, Interior Architecture, Industrial Product Design
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı KET521E
(Yüksek Lisans)
Kentsel Tasarımda Araştırma Metodları
(Research Methods for Urban Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM501E
(Yüksek Lisans)
Proje I
(Project I)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM502E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Tasarımı Kuramı
(Theory of Landscape Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM504E
(Yüksek Lisans)
Proje II
(Project II)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM505
(Yüksek Lisans)
Mekan Tasarımında Bitkisel Elemanlar
(Plant Materials In Spatial Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM508
(Yüksek Lisans)
Kentsel Mekan Tasarımı
(Design of Urban Space)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM511
(Yüksek Lisans)
Çevre Tasarımı I
(Enviromental Design I)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM512
(Yüksek Lisans)
Yaya Mekanları
(Pedestrian Places)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM513E
(Yüksek Lisans)
Yeşil Çatılar ve Dikey Bahçeler
(Green Roofs & Vertical Gardens)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM515E
(Yüksek Lisans)
Yer Kuramı ve Tasarımı
(Place Theory and Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM517E
(Yüksek Lisans)
Yeşil Şehircilik
(Green Urbanism)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM518E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Islahı ve Onarımı
(Landscape Reclamation & Restoration)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM519E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Tasarımında Ekololojik Yaklaşımlar
(Ecological Approaches in Landscape Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM521E
(Yüksek Lisans)
Çevre Sorunlarının Ekolojik Temeli
(Ecological Basis of Environmental Problems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM523
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Özel Konular
(Special Topics in Landscape Architecture)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM523E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Özel Konular
(Special Topics in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM524E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Yeşil Gayrimenkul Geliştirme
(Green Real Estate Development in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM525E
(Yüksek Lisans)
Peyzaj Mimarlığında Araştırma Tasarımı
(Research Design in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM527E
(Yüksek Lisans)
Kıyı Peyzajları için Planlama ve Tasarım
(Planning and Design for Coastal Landscapes)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM529
(Yüksek Lisans)
İstanbul'da Kamusal Alan Üretimi
(Production of Public Space in Istanbul)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM601
(Doktora)
Peyzaj Tasarımında İklim ve Enerji Etkileri
(The Effects of Climate and Energy on Landscape Desing)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM603E
(Doktora)
Rekreasyon Planlaması
(Recreational Planning)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM608
(Doktora)
Ekolojik Peyzaj Planlama ve Tasarımı
(Ecological Landscape Planning and Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM609E
(Doktora)
Tarihi ve Kültürel Peyzajların Korunması
(Preservation of Historical and Cultural Landscapes)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM610
(Doktora)
Çevre Tasarımı II
(Enviromental Design II)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM611E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında Engelsiz Tasarım
(Barrier-Free Design in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM613
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında İleri Konular
(Advanced Topics in Landscape Architecture)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM613E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında İleri Konular
(Advanced Topics in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PEM615E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında Mekansal İstatistiksel Metodlar
(Spatial Statistical Methods in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PEM615E
(Doktora)
Peyzaj Mimarlığında Mekansal İstatistik
(Spatial Statistics in Landscape Architecture)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM616E
(Doktora)
Kamusal Alan Üzerine Okumalar
(Readings on Public Space)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PEM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.