Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü (PDGM) Türkiye'deki ilk Petrol Mühendisliği bölümü olarak 1961 yılında kuruldu. Kuruluşunun temelinde yatan sebep ülkenin gereksinimi olan petrol ve doğal gaz kaynaklarını arayacak ve üretecek petrol mühendislerinin ulusal üniversitelerimizde yetiştirilmesi isteğidir.

Kurulduğu yıllarda bölümümüz beş yıl süren bir eğitim döneminin ardından öğrencilerini Yüksek Mühendis ünvanı mezun ediyordu. Yaklaşık on yıl sonra, öğretim seviyesi toplam dört yıl gerektiren Lisans seviyesine indirgendi. Yüksek Lisans eğitimi ise iki yıllık ek bir çalışma gerektirecek şekilde yeniden düzenlendi. Aynı yıllarda bölümümüz Petrol Mühendisliği dalında doktora vermeye başladı.

Ülkemizdeki doğal gaz ile ilgili aktivitelerin artması sonucunda doğal gaz konusunda bilgili mühendisler yetiştirmek amacıyla bölüm yeniden yapılanarak 1992 yılında Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü adını aldı.

Mezunlarımız petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında ve uluslararası şirketlerde başarı ile çalışmaktadırlar. Son yıllarda Hazar Denizi ve yakın civarında ortaya çıkan yeni olanaklar, yabancı dil bilen ve mesleğinde uzmanlaşmış Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri için yeni iş imkanları sunmaktadır.

Bugüne kadar bölümümüz tarafından 650 adet Lisans, 145 adet Yüksek Lisans ve 9 adet Doktora derecesi verilmiştir

Bölüm Misyonu

Bilimsel, teknolojik ve uygulamalı araştırmalarla yeraltı enerji kaynaklarını Türkiye’nin ve insanlığın sürdürülebilir gelişimine sunmak. Petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrileri ve ilgili sektörlerine, temel ve mühendislik bilimi donanımlı, çevreye ve etik değerlere saygılı, takım ve disiplinlerarası çalışmalara yatkın, bilgisayar ve yazılımlarını etkin şekilde kullanan, yenilikçi, yaratıcı, girişimci, lider niteliklere sahip mühendisler ve kadrolar yetiştirmek.


Tarihçe

1.3  Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü/Programı Hakkında

Türkiye’nin gereksinimlerini karşılayacak petrol ve doğal gaz kaynaklarının aranması, üretimi ve işletiminde görev alacak mühendislerin ülke içinde yetiştirilmesi amacıyla, İ.T.Ü. Maden Fakültesi’nde ve 21.10.1961 günlü Fakülte Kurulu kararı ile ilk “Petrol Mühendisliği Şubesi” kuruldu.  Akademik yapılanma ile “Petrol Arama ve İşletme Kürsüsü” olarak faaliyet gösteren Petrol Mühendisliği Şubesi, ‘kürsü’ kavramının 1968 yılında kaldırılması ile birlikte faaliyetlerini “Petrol Mühendisliği Bölümü” adı altında sürdürdü.  Kuruluşundan başlamak üzere 1971 yılına kadar, beş yıllık öğretimi başarıyla tamamlayan öğrenciler “Petrol Yüksek Mühendisi” ünvanı verilerek mezun edildiler.  Sonraki evrede bu süreç “Petrol Mühendisi” ünvanı verilen dört yıllık “Lisans” düzeyine indirgendi ve bunu izlemek üzere başlatılan Petrol Mühendisliği Lisans Üstü Programı, iki yıl ek öğrenimli “Yüksek Lisans” ve ardından gelen dört yıl ek öğrenimli “Doktora” sürecinden oluşturuldu.

1980’lerin sonu ve 1990’ların başlarında, Türkiye bir doğal gaz tüketicisi olma kararı alıp bu süreçte uygulamalara girişince, doğal gaz ile ilgili mühendislik uygulamalarına yetkin mühendisler yetiştirmek amacıyla Bölüm yeniden yapılandırıldı ve 1992 yılında “Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü” adını aldı.  Bu durumda akademik ve yönetsel bakımdan Bölümü oluşturan iki ana unsur “Üretim ve Rezervuar Anabilim Dalı” ile “Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Anabilim Dalı” olarak belirlendi. 

1997 güz yarıyılından başlamak üzere İ.T.Ü.’de yüzde otuz İngilizce öğretime geçilince, ders programı da bazı dersler İngilizce olacak şekilde yeniden yapılandırıldı. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği verdiği mühendislik eğitimi ve öğretimi ile mezunu olan mühendislerin uluslararası düzeyde nitelikli oldukları güvencesini sağlamak için, 2004 yılında A.B.D. kökenli ABET {Accreditation Board for Engineering and Technology} tarafından denetlenerek altı yıl geçerli eşdeğer ABET akreditasyonu aldı.  Beş yıl sonra, 2009 yılında, İ.T.Ü. Rektörlüğü’nün tüm üniversitede etkin olmak üzere aldığı bir karar uyarınca, Bölüm kendi adı ile “Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı” olarak anılan tek bir anabilim dalına indirgendi.  Bir yıl sonra, 2010 güz yarıyılından başlamak üzere, İ.T.Ü. Rektörlüğü’nün tüm Bölümlere zorunlu kıldığı yüzde yüz İngilizce öğretim programı açma uygulaması gereği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans Programı, ders programı da dahil olmak üzere yüzde yüz İngilizce öğretim doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Bu arada tamamlanan altı yıllık ABET akreditasyon süreci, 2010 yılı Kasım’ında ABET denetiminden yine başarıyla geçilerek ve bu kez (eşdeğerlilik değil) tam ABET akreditasyonu alınarak yenilendi.  Lisans düzeyindeki yeni yapılanmaya parallel olarak lisansüstü seviyedeki tüm dersler de İngilizce olarak verilmeye başlandı. Öğretim dilinin İngilizce olması yurtdışı lisansüstü başvurularının da artmasını sağlamıştır. 

İ.T.Ü. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü/Anabilim Dalı mezunları 1961 yılından beri petrol, doğal gaz ve jeotermal enerji alanlarında etkinlikleri olan özel ve kamu kuruluşlarında, uluslararası şirketlerde ve yabancı üniversitelerde çalışmakta, önemli görevler üstlenmekte, böylece Bölüm’ün nitelikli eğitim ve öğretim programını ve meslekî ekolünü uluslararası ortamda yaymaktadırlar.  İ.T.Ü. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü ve Anabilim Dalı’ndan 2013 yılı sonuna kadar 909 adet Lisans, 152 adet Yüksek Lisans ve 13 adet Doktora derecesi verilmiştir.​Araştırma Alanları

1.1 Temel Araştırma Alanları

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı petrol, doğal gaz, jeotermal enerji ve benzeri yeraltı akışkan enerji kaynaklarının çevreye duyarlı bir şekilde aranması, bulunması, üretimi, aktarımı, taşınması ve depolanması ile ilgili konularda araştırmalar yapmaktadır.Başarı Değerlendirmesi


Misyon

Özgörev :

Dünya petrol, doğal gaz ve jeotermal endüstrilerine hizmet veren, bilim, teknoloji ve sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunan, ileri düzeyde araştırma-geliştirme-uygulama çalışmalarına öncülük eden profesyoneller ve akademisyenler yetiştirmektir.Vizyon

Özgörü :

Petrol, doğal gaz ve jeotermal mühendisliği eğitimi ve araştırmalarında uluslararası alanda seçkin ve tanınır olmaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarYüksek lisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği dışındaki bölümlerden gelen öğrenciler (yatay geçiş öğrencileri dahil) bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarYüksek lisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarCandidates with a graduate degree (M.S.) from engineering disciplines. Candidates with degrees other than Petroleum and Natural Gas Engineering should take scientific preparation classes.
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,5
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarCandidates with a graduate degree (M.S.) from engineering disciplines
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarLisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır. Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği dışındaki bölümlerden gelen öğrenciler (yatay geçiş öğrencileri dahil) bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarLisans diploması tüm mühendislik programlarından veya temel bilimlerden (sosyal bilimler hariç) olmalıdır
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarCandidates with an undergraduate degree (B.S.) from engineering disciplines. Candidates with degrees other than Petroleum and Natural Gas Engineering should take scientific preparation classes.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarCandidates with an undergraduate degree (B.S.) from engineering disciplines
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı PET501E
(Yüksek Lisans)
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Petroleum and Natural Gas Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET502E
(Yüksek Lisans)
Jeotermal Rezervuar Mühendisliği
(Geothermal Reservoir Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET503E
(Yüksek Lisans)
İleri Rezervuar Mühendisliği
(Advanced Reservoir Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET504E
(Yüksek Lisans)
İleri Kuyu Testi Analizi
(Advanced Well Test Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET505E
(Yüksek Lisans)
İleri Doğal Gaz Mühendisliği
(Advanced Natural Gas Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET506E
(Yüksek Lisans)
İleri Kuyu Logları Analizi
(Advanced Well Log Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET509E
(Yüksek Lisans)
Hidrokarbon Akışkanlarının Termodinamiği
(Hydrocarbon Thermodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET511E
(Yüksek Lisans)
İleri Sondaj Mühendisliği
(Advanced Drilling Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET512E
(Yüksek Lisans)
Doğal Gazın Yeraltında Depolanması
(Underground Storage of Natural Gas)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET513E
(Yüksek Lisans)
Sayısal Rezervuar Simülasyonu
(Numerical Reservoir Simulation)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET517E
(Yüksek Lisans)
Petrofizik
(Petrophysics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET519E
(Yüksek Lisans)
İleri Mühendislik Matematiği
(Advanced Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET528E
(Yüksek Lisans)
Petrol Akışkanlarının Faz Davranışı
(Phase Behavior of Petroleum Fluids)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PET597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı PET602E
(Doktora)
İleri Sayısal Rezervuar Simülasyonu
(Advanced Numerical Reservoir Simulation)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET603E
(Doktora)
İleri Petrol Üretim Arttırma Yöntemleri
(Advanced EOR Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET604E
(Doktora)
Rezervuar Mühendisliğinde Optimizasyon Yöntemleri
(Optimization Methods in Reservoir Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET605E
(Doktora)
Rezervuar Tanımlaması
(Reservoir Characterization)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET607E
(Doktora)
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Petroleum and Natural Gas Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı PET608E
(Doktora)
Gözenekli Ortamda Aktarım İşlemleri
(Transport Processes in Porous Media)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı PET697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.