Yapı Bilimleri

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın Amacı

Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında yapı malzemesi, yapı elemanları, yapı statiği, fiziksel çevre kontrolü ile proje ve yapım yönetimi alanlarını tasarım ve uygulamada bütünleştiren ve disiplinlerarası ilişkileri kurabilen akademisyen/uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca bağlı olarak mimari tasarım ve uygulamalarda, farklı ölçeklerde, yapısal sorunlara çözüm üretmeye yönelik derinlemesine bilgi sahibi olan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yaparak mevcut bilgilere ulaşan, bilgiyi değerlendirip yorumlayarak edindiği derinlemesine mesleki bilgi ve beceriyi bilimsel, teknolojik, felsefi ve sosyal gelişmeler karşısında yenileyebilen ve karşılaştığı çeşitli problemleri mesleki araştırma ve yaklaşımlarla çözebilen, yaratıcı, çevreye duyarlı, çağdaş teknolojiyi bilen ve kullanabilen, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar verilmesi, Yapı Bilimleri Programı'nın ilkelerini oluşturmaktadır.


Tarihçe

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1978 de 4+2 yıllık eğitim-öğretim sistemine geçtiğinde, Yapı Bilgisi Doktora Programı olarak, Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) içinde tezli program şeklinde kurulmuştur. Program 1982 yılında Yapı Bilgisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak çalışmalarına devam etmiştir. Daha sonra Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ve Yapı Bilimleri Doktora Programı olarak ikiye ayrılmıştır. 2002 yılında ise İTÜ Lisansüstü Programları yeniden yapılanması sırasında Yapı Bilimleri Doktora Programı 24 kredi ve tezli program olarak yeniden kurgulanmıştır. Araştırma Alanları

Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Alanı

 • Enerji etkin, ekolojik, sürdürülebilir bina ve yerleşme tasarımı.

 • Isıtma, soğutma ve aydınlatmada enerji korunumu.

 • Binalarda enerji performansı.

 • Güneş mimarisi.

 • Doğal aydınlatma sistem tasarımı.

 • Binaların ısıtma, havalandırma, iklimlendirme Sistemleri.

 • Hacim akustiği.

 • Binalarda gürültü kontrolü

 • Binalarda ısı, ses, su yalıtımı.

 • Yangından korunma

   

  Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri Alanı

 • Mimarlıkta yapısal tasarım..

 • Mimarlıkta yapım teknolojileri.

 • Bina ve yapımda sürdürülebilirlik.

 • Bina performansı, bütünlüğü ve patolojisi.

 •  

  Yapı Malzemesi Alanı

 • Ekolojik, sürdürülebilir yapı malzemesi seçimi ve geliştirilmesi.

 • Malzeme özellikleri-yapı elemanı performansı ilişkisi.

 • Yapı malzemesinde dürabilite.

 • Eski malzemelerin karakterizasyon ve onarımı.

 • Onarım ve güçlendirme malzemeleri.

 • Kompozit yapı malzemeleri ve tasarım ilkeleri.

 • Yapım sistemlerinde malzeme seçim yöntemleri

   

 • Yapı ve Deprem Mühendisliği Alanı

 • Betonarme Yapılar                             

 • Çelik Yapılar                           

 • Deprem Mühendisliği                       

 • Ahşap ve Yığma Yapılar     

          • Başarı Değerlendirmesi

  Doktora mezuniyet koşulları Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara göre yapılmaktadır.

     Misyon

  Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında yer alan Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği çalışma alanlarında kuramsal ve uygulamaya yönelik; yaratıcı, yenilikçi, ekolojik, ulusal ve uluslar arası alanda öncü bilimsel ve teknolojik çalışmalar ortaya koyan uzman/akademisyen yetiştirmek.  Vizyon

  Yapı Bilimleri; Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Yapı Malzemesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği çalışma alanlarında;  ulusal ve uluslar arası ortamda bilime yenilik getirmek, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak, farklı teknik, yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri geliştirmektir.

     Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Fizik, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı YAB601
  (Doktora)
  Radyo ve Televizyon Stüdyolarının Akustik Tasarımı
  (Acoustical Project of Radio and Television Studios)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAB606
  (Doktora)
  Onarım ve Güçlendirme Malzemeleri
  (Repair and Strengthening Materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB607
  (Doktora)
  Güneş Işınımı ve Yapı Dizaynı
  (Solar Radiation and Building Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAB608
  (Doktora)
  Yerleşme Dizaynında İklim ve Enerji Etkileri
  (Effects of Climate and Energy on Settlements Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB609
  (Doktora)
  Aydınlatmada Enerji Yönetimi
  (Energy Management in Lighting)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB610
  (Doktora)
  Kompozit Yapı Malzemeleri ve Tasarım İlkeleri
  (Composite Building Materials and Design Principles)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB611E
  (Doktora)
  Yapıda Performans Simülasyon Yöntemleri
  (Building Performance Simulation Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAB612
  (Doktora)
  Malzemenin İç Yapısı ve Özellikleri
  (Structure of Materials and Its Properties)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAB614
  (Doktora)
  Açık Planlı Ofislerin Akustik Tasarımı
  (Acoustical Projects of Open Plan Office)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB615E
  (Doktora)
  Çevresel Faktörlerin Yapı Elemanlarının Performansına Etkisi
  (Performance of Buildings Elements under Environmental Effects)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAB616E
  (Doktora)
  Güneş Mimarisi
  (Solar Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB617E
  (Doktora)
  Yapı Bilimlerinde Özel Konular
  (Special Topics in Construction Sciences)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAB619
  (Doktora)
  Binada Performans Deney Yöntemleri
  (Building Performance Test Methods)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB620
  (Doktora)
  Doğal Aydınlatma Sistem Tasarımı
  (Daylighting System Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAB624
  (Doktora)
  Mimarlıkta Yenilikçi Malzeme
  (Innovatıve Materıals In Archıtecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAB697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAB6XX
  (Doktora)
  Güvenli Tasarım ve Uygulamaları
  (Safe Design and Its Applications)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.