Proje ve Yapım Yönetimi

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Misyon ve Vizyon

Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın Misyonu

Öğrencileri, yapım sektörünün sürekli değişen teknik ve yönetimsel çevresinde, uzun dönemli "Proje ve Yapım Yönetimi" kariyeri için hazırlamaktır. "Proje ve Yapım Yönetimi" kariyer alanını seçerek, yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, sahada çalışmaya başlamak için veya "Proje ve Yapım Yönetimi" konu alanında daha ileri araştırma ve çalışmalar için hazırlanmış olacaklardır.
Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın Vizyonu

"Proje ve Yapım Yönetimi" konu alanında yapılacak araştırmalarda ve verilen eğitimde Türkiye'deki öncülüğünü sürdürmek, yapım sektöründe yarının liderlerini ve Avrupa ve uluslararası inşaat sektörünü anlayabilen, yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip yapım profesyonellerini yetiştirmektir.


Tarihçe

Proje ve Yapım Yönetimi, ya da diğer yaygın adıyla “İnşaat Projeleri Yönetimi” (Construction Project Management), tüm dünyada inşaat sektöründe uzun yıllardır gerçekleştirilen bir faaliyet ve bir bağımsız meslek alanıdır. Proje ve Yapım Yönetimi sadece inşaat pratiğinde değil, aynı zamanda yüksek öğretimde de genel kabul görmüş bir alandır. Dünyada bu mesleğin öğretildiği çok sayıda lisans, yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır. Bu eğitim alanı Türkiye’de ilk kez, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Bölümü’nün lisans programı dersleri içinde yer almıştır. Proje ve Yapım Yönetimi alanını eğitim programları bünyesine dâhil eden ve bir yüksek lisans programı kurulmasına öncülük eden İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Tulu Baytın, alana katkıları nedeniyle 2000 yılında TÜBİTAK hizmet ödülüne layık görülmüştür. Proje ve Yapım Yönetimi (PYY) Birimi, akademik faaliyetlerine 1973 yılından itibaren Mimarlık lisans programındaki “Yapım Sistemleri, Bina Maliyeti, Yapım Yönetimi ve Ekonomisi ve Meslek Pratiği” derslerini vererek başlamıştır. 1975 yılında “Bina Yapımı Yönetimi” adıyla bir yüksek lisans programı kuran Proje ve Yapım Yönetimi öğretim üyeleri, bu programı İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı’nda “Proje ve Yapım Yönetimi” Yüksek Lisans Programı adı ile 39 yıldır aralıksız sürdürmektedir.Araştırma Alanları
Programda incelenen temel araştırma alanları şunlardır:

İnşaat Projeleri Yönetimi (Construction Projects Management)

 • Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization)
 • Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları ve Kültür (Organizational Behavior, Human Resources and Culture)
 • Yapım Ekonomisi (Construction Economics)
 • İnşaat İhale ve Sözleşme Belgeleri (Construction Bidding and Contract Documents)
 • Sözleşme İdaresi (Contract Administration)
 • Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi (International Construction Projects Management)
 • İnşaat Firmaları Yönetimi (Construction Firms Management)
 • Şantiye Yönetimi (Construction Site Management)
 • Maliyet/Süre/Kalite Yönetimi (Cost/Time/Quality Management)
 • İnşaat Projeleri Yönetiminde Enformasyon Teknolojileri ve Uygulamaları (Information Technologies and Applications in Construction Project Management)
 • İnşaat Teknik Şartnameleri ve Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları (Construction Technical Specifications and Computer-Aided Architectural Design & Drawing Standards)
 • Yapı Enformasyon Modellemesi (Building Information Modeling – BIM)
 • Teknoloji ve Yenilik Yönetimi (Technology and Innovation Management)
 • Stratejik Yönetim ve Rekabetçilik (Strategic Management and Competitiveness)
 • İnşaat Sektöründe Pazarlama (Marketing in the Construction Industry)
 • İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetimi (Health and Safety Management)
 • Tasarım ve İnşaat Hukuku (Design and Construction Law)
 • İnşaat Projelerinde Sürdürülebilirlik (Sustainability in ConstructionProjects)
 • İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi(Risk Management in Construction Projects)


 • Başarı Değerlendirmesi
  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullar geçerlidir.                

  Misyon
  Öğrencileri, yapım sektörünün sürekli değişen teknik ve yönetimsel çevresinde, uzun dönemli "Proje ve Yapım Yönetimi" kariyeri için hazırlamaktır. "Proje ve Yapım Yönetimi" kariyer alanını seçerek, yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, sahada çalışmaya başlamak için veya "Proje ve Yapım Yönetimi" konu alanında daha ileri araştırma ve çalışmalar için hazırlanmış olacaklardır.

  Vizyon
  "Proje ve Yapım Yönetimi" konu alanında yapılacak araştırmalarda ve verilen eğitimde Türkiye'deki öncülüğünü sürdürmek, yapım sektöründe yarının liderlerini ve Avrupa ve uluslararası inşaat sektörünü anlayabilen, yüksek düzeyli yönetim ve teknik uzmanlığa sahip yapım profesyonellerini yetiştirmektir.

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık veya İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık veya İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarBachelor degree in Architecture or Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarBachelor degree in Architecture or Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık veya İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık veya İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarBachelor degree in Architecture or Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,85
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarBachelor degree in Architecture or Civil Engineering. FOR TRANSFER APPLICATIONS: Transfer Quota: 2. Minimum requirements for transfer students: Undergradute GPA: 2.85/4.00 (73.16/100), ALES: 65 (quantitative), Bachelor degree in Architecture or Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı PYY502E
  (Yüksek Lisans)
  Yönetim ve Organizasyon
  (Management and Organization)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY504E
  (Yüksek Lisans)
  İnşaat Yönetimi Ekonomisi
  (Managerial Economics for Construction)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY505
  (Yüksek Lisans)
  Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
  (Introduction to Project and Construction Management)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY505E
  (Yüksek Lisans)
  Proje ve Yapım Yönetimine Giriş
  (Introduction to Project and Construction Management)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı PYY507
  (Yüksek Lisans)
  Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri
  (Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY507E
  (Yüksek Lisans)
  Yapım Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Teknikleri
  (Quantitative Decision Making Techniques in Construction Management)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY508
  (Yüksek Lisans)
  Tasarımda ve Yapımda Kalite Yönetimi
  (Quality Management in Design and Construction)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY509
  (Yüksek Lisans)
  İnşaat Firmaları Yönetimi
  (Construction Firms Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY511
  (Yüksek Lisans)
  Yapımda Enformasyon Teknolojisi Uygulamaları
  (Information Technology Applications in Construction)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY514
  (Yüksek Lisans)
  Uluslararası İnşaat Projeleri Yönetimi
  (International Construction Projects Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY516
  (Yüksek Lisans)
  Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
  (Planning and Programming of Construction Projects)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY516E
  (Yüksek Lisans)
  Yapım Projelerinin Planlanması ve Programlanması
  (Planning and Programming of Construction Projects)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY518
  (Yüksek Lisans)
  Örgütsel Davranış ve İnsan İlişkileri Yönetimi
  (Organizational Behaviour and Human Relations Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY520
  (Yüksek Lisans)
  Yapımda Maliyet Yönetimi
  (Cost Management in Construction)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY522E
  (Yüksek Lisans)
  Proje ve Yapım Yönetim için Pazarlama
  (Marketing for Project and Construction Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY523E
  (Yüksek Lisans)
  İnşaat Firmalarında Stratejik Yönetim
  (Strategic Management in Construction Companies)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY524E
  (Yüksek Lisans)
  Sürdürülebilir İnşaat Projeleri için Proje Yönetimi
  (Project Management for Sustainable Construction Projects)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı PYY525
  (Yüksek Lisans)
  Proje ve Yapım Yönetiminde Özel Konular
  (Special Topics in Project and Construction Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı PYY525E
  (Yüksek Lisans)
  Proje ve Yapım Yönetiminde Özel Konular
  (Special Topics in Project and Construction Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı PYY526
  ()
  Kritik Analitik Düşünme ve Yazma
  ()

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı PYY527E
  (Yüksek Lisans)
  Yapım Projelerinde Sözleşme Yönetimi
  (Contract Management in Construction Projects)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY528E
  (Yüksek Lisans)
  Yapım Yönetiminde Bina Enformasyonu Modellemesi
  (Building Information Modeling in Construction Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı PYY597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı PYY601E
  (Doktora)
  Yapımda İleri Araştırma Yöntemleri
  (Advanced Research Methods in Construction)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY610
  (Doktora)
  Yapımda Çatışma Yönetimi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  (Conflict Management and Dispute Resolution in Construction)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY612
  (Doktora)
  İnşaat Proje Yönetiminde Yalınlık ve Çeviklik
  (Leagility in Construction Project Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY620E
  (Doktora)
  Eleştirel Düşünme ve Yazma
  (Critical Thinking and Writing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı PYY625E
  (Doktora)
  Yapım Projelerinin Yönetiminde Enformasyon Sistemleri
  (Information Systems in Construction Projects Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY640E
  (Doktora)
  İnşaat Proje Yönetiminde Yalınlık ve Çeviklik
  (Leagility in Construction Project Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı PYY645E
  (Doktora)
  Risk Yönetimi
  (Risk Management)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.