Mimarlık Tarihi

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Araştırma Konuları

 Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı
 Bizans Mimarlığı
 Modern Batı Mimarlığı
 Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı
 Antik Mimarlık
 Kent Tarihi
 Selçuklu Mimarlığı
 Beylikler Dönemi Mimarlığı
 İslam Mimarlığı

Kazanımlar

Mimarlık Tarihi Programı öğrencileri, Mimarlık Tarihi alanında bireysel olarak özgün bilimsel çalışmalar yapabilecek ve bu çalışmalarının sonuçlarını uluslararası bilimsel dergilerde ve platformlarda yayınlayıp tartışabilecek; ulusal ve uluslararası yayınlardaki bilimsel tartışmaları takip ederek yerinde kullanabilecektir.

Kimler Faydalanabilir?

 Mimarlar
 Sanat Tarihçileri
 Arkeologlar
 Tarihçiler
 İç Mimarlar
 Peyzaj Mimarları
 Şehirciler


Tarihçe

1.4. Programın Kısa Tarihçesi

İstanbul Teknik Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi 1944 yılında kurulduğunda,  Doktora eğitimi programı bulunmamaktadır. Bu yıllarda öğretim kadrosundaki asistanlar Doktora Tezi yerine Yeterlik Tezi hazırlamaktaydı. 1950 yılından itibaren çeşitli kürslerdeki asistanların kabul edilen Yeterlik  Tezleri konularının ağırlıklı olarak Mimarlık Tarihi konu alanlarında olduğu görülmektedir. 1960’lı yıllarda Doktora programı başladıktan sonra Mimarlık Tarihi Bilim Dalındaki ilk Doktora tezi 1971 yılında kabul edilmiştir. 1974-1982 Yılları arasındaki dönemde Fakültelere bağlı olarak yapılan doktora çalışmaları, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü öğretim üyeleri tarafından çoğunlukla Mimarlık Tarihi Bilim Alanında üzere yürütülmüştür. Lisansüstü eğitimi 1982 yılından itibaren Fakültelerden alınarak Rektörlüğe bağlı enstitülerce yürütülmeye ve Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü de Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı ve Restorasyon Anabilim Dalı olarak ikiye ayrılarak iki farklı Lisansüstü eğitimi vermeye başlamıştır. Mimarlık Tarihi Lisansüstü eğitimi 1982-1986 yılları arasında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde başlamış olup, 1986 yılından bu yana ise İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde verilmektedir. 2002 yılında İTÜ Lisansüstü Programlarının yeniden yapılanması sırasında Mimarlık Tarihi Doktora Programı 24 kredi ve tezli program olarak yeniden kurgulanmıştır. Geçen süre içinde yeni dersler açılmış, ders içeriklerinde yenilenmeler yapılmış ve bazı dersler ise belirli sürelerle açılamadığı için kapatılmak üzere girişimde bulunulmuştur.Araştırma Alanları

1.1. Programın Temel Araştırma Alanları

 • Antik Çağ ve Bizans mimarlığı; Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri mimarlıklarının çevre kültürlerle referans içinde her türlü açılımı
 •  

 • Türkiye ve dünyada modern mimarlık süreci ve kuramları


 • Başarı Değerlendirmesi

  1.9. Mezuniyet Koşulları

  İTÜ Yüksek Lisans Yönetmeliği ve Senato Kararları çerçevesinde uygulanmaktadır.  Misyon

  Mimarlik Tarihi Programı Misyonu

  Mimarlık tarihi konularını kapsayıcı bir bakışla ele alıp ilgili araştırma yöntemleri ve sistematiği içinde sonuçlara ulaşmak; özgün bir araştırmayı kurgulama becerisi sağlamak; belgeleme konusunda alışkanlık ve disiplin oluşturmak; üslup, dönem, yapım teknikleri ve toplumsal içerikler bağlamında, analiz ve yorum becerisi kazandırmak; elde edilen bilimsel sonuçları uluslararası platformlarda yayınlayabilme ve savunabilme yetisi kazandırmak.  Vizyon

  Mimarlik Tarihi Programı Vizyonu

  Mimarlık tarihi alanında, mevcut ve değişen kavramsal-kuramsal nitelikler bağlamında araştırmalar geliştirmek;  strüktür ve malzemeden, biçim ve mekan analizine kadar mimarinin tüm asal bileşenlerinin tarihine eğilmek; arazi/bina verileri ve kuramsal araştırmalarla destekli bilimsel çalışmalar ortaya koymak; ulusal ve uluslararası düzeyde akılcı bilgi üretimine katkıda bulunmak.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği bilim dallarında Yüksek Lisans programları
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği bilim dallarında Yüksek Lisans programları
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarHaving a MA. or MS. degree in Architecture, Art History, Archeology, History, Interior Architecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Civil Engineering Graduate Programs
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarHaving a MA. or MS. degree in Architecture, Art History, Archeology, History, Interior Architecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Civil Engineering Graduate Programs
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı6
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik, İnşaat Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Art History, Archeology, History, Interior Architecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture, Art History, Archeology, History, Interior Architecture, Landscape Architecture, Urban and Regional Planning, Civil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MIT502
  (Yüksek Lisans)
  Kentsel-Kırsal Kültür Varlıklarını Belgeleme Yöntemleri
  (Documentation Methods of Urban and Rural Cultural Heritage)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT503
  (Yüksek Lisans)
  Geç Dönem Osmanlı Mimarlığında Seçilmiş Konular
  (Selected Topics in Late Ottoman Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT508E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstri Tasarımının Evrimi
  (Evolution of Industrial Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT509E
  (Yüksek Lisans)
  1950 Sonrası Çağdaş Mimarlık
  (Contemporary Architecture After 1950)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT510
  (Yüksek Lisans)
  20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı
  (20th Century Architecture of Turkey)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT511
  (Yüksek Lisans)
  Erken ve Klasik Osmanlı Mimarlığı
  (Early and Classic Ottoman Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT512
  (Yüksek Lisans)
  Antik Mimarlık - Antik Kentler
  (Ancient Architecture - Ancient Cities)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT513E
  (Yüksek Lisans)
  Avrupa Mimarlığı
  (European Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT516E
  (Yüksek Lisans)
  Çağdaş İtalyan Mimarlık Tarihi
  (History of Italian Contemporary Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT517E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Okumalar I
  (Readings on History of Architecture I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT518E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Okumalar II
  (Readings on History of Architecture II)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT519E
  (Yüksek Lisans)
  Pompeii ve Herculaneum Örnekleriyle Helenistik ve Roma Dönemlerinde Yaşam ve Toplum
  (Life and Society in Hellenistic and Roman Antiquity: Pompeii and Herculaneum)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT520
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Alan Araştırmaları
  (Field Research in Architectural History)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT521E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Sayısal Araştırma Yöntemleri
  (Quantitative Research Methods in History of Architecture)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT523E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihinde Özel Konular
  (Special Topics in Architectural History)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT526
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Tarihyazımı - Geç Osmanlı /Erken Cumhuriyet Dönemi
  (Architectural Historiography - Late Ottoman /Early Republican Era)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT527E
  (Yüksek Lisans)
  Osmanlı Ticaret Yapıları
  (Ottoman Commercial Buildings)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT603
  (Doktora)
  Osmanlı Mimarlığı ile İlgili Belgeler Üzerinde Çalışmalar
  (Survey on Documents on the Ottoman Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT604
  (Doktora)
  Çağdaş Mimarlıkta Eski - Yeni İlişkileri
  (The relations between old and new in Contemporary Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT605
  (Doktora)
  Mimarlık ve Resim
  (Architecture and Painting)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT606
  (Doktora)
  Ayasofya: Tasarım, Strüktür, Sanat
  (The Hagia Sophia: Design, Structure and Art)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT607
  (Doktora)
  Mimar Sinan ve Osmanlı Kültürü
  (Architect Sinan and Ottoman Culture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT609E
  (Doktora)
  Mimarlık ve Kuram
  (Architecture and Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT611E
  (Doktora)
  Anadoluda Arkeoloji ve Mimarlık Tarihi
  (Archeology and History of Architecture in Anatolia)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT613
  (Doktora)
  Akdeniz'in Tarihi Liman Kentleri ve Mimarlık
  (Historical port cities and architecture in the Mediterranean)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MIT615
  (Doktora)
  Geç Antik - Bizans Kenti ve Mimarlığı
  (Late Antique and Byzantine City and Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MIT617E
  (Doktora)
  Mimarlık Tarihinde Özel Konular
  (Special Topics in Architectural History)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MIT697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.