Mimari Tasarım

Mimarlık Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Neden...?

Mimari Tasarım alanındaki sorunsalları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek; sorunsallar karşısında çeşitli alternatif çözümler üretebilmek ve bunun eğitimini vermek; Mimari Tasarım eğitiminde ve araştırmalarında Türkiye'deki öncülüğünü sürdürebilmek; bilim, teknoloji ve sanatı mimari tasarım eserlerinde bütüncül bir biçimde sentezlemek; beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinin arakesitlerinden yola çıkarak disiplinler-arası araştırmalar önermek ve yürütmek; doğrudan ya da dolaylı bir biçimde mimari tasarım araştırmalarında kuram ile uygulama arasındaki etkileşimi vurgulamak; geniş bir yelpazeden, farklı okullardan gelen ve tasarım alanlarında eğitilmiş tasarımcıları biraraya getirerek katılımcı zenginliğini ve rekabeti olumlu bir biçimde ortaya koymak ve böylece lisansüstü mimari tasarım eğitiminin kalitesini yükseltmek; birbirinden farklı araştırma yaklaşım ve yöntemlerini, metot ve tekniklerini ileri mimari tasarım araştırmalarında kullanabilmeyi öğretmek.

Kazanımlarınız

Öğrencilere, çok yönlü, yaratıcı ve eleştirel bakabilmeyi öğretmek; mimari uygulama ve kuramlardaki soru alanlarının farkında olmayı öğretmek; gerçek dünyadaki mimari tasarım sorunlarını eleştirirken niteliksel ve niceliksel araştırmalar yapabilmeyi öğretmek; teknoloji ve insan faktörlerini, sanat ve bilimi birleştirerek üst seviyede düşünebilen ve derinlemesine araştırma yapabilen mimari tasarımcı formasyonu vermek.

Araştırma Konuları

Mimarlık kuramları, tasarlama kuramları, mimari yaklaşımlar
Estetik yaklaşımlar, mimaride algı, imaj, anlam ve kimlik
Çevre-davranış kuramları, kalite ve çevresel değerlendirme çalışmaları
Mimarlıkta insan bilimleri ve psikolojik içerikli çalışmalar, tasarlama ve düşünme
Kentsel çevre üzerine çalışmalar: Mimarlıkta sürdürülebilirlik, ekoloji
Tarihi çevrede yeni yapı, süreklilik, değişim üzerine çalışmalar
Mimari tasarım eğitimi
Teknoloji ve Mimarlık ilişkisi
Mimari tasarımda iletişim teknolojilerinin olanakları üzerine çalışmalar

Laboratuvar ve Donanım

Bilgi İşlem Laboratuvarı
Maket Atölyesi
İstanbul şehri ve kent merkezi en önemli laboratuvarımızdır.
Fakülte Kitaplığı
Süreli Yayınlar Kitaplığı

Kimler Faydalanabilir?

Mimarlık
İç Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir Ve Bölge Planlama
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İnşaat Mühendisliği (bilimsel hazırlık)
Gemi Mühendisliği (bilimsel hazırlık)
İTÜ'den diğer mühendislikler (bilimsel hazırlık)


Tarihçe

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1978’de 4+2 yıllık eğitim-öğretim sistemine geçtiğinde Mimari Tasarım Programı, Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) ismi altında bir tezli program olarak kurulmuştur. Program 1982 yılından itibaren Bina Bilgisi Yüksek Lisans ve Doktora Programı olarak çalışmalarına devam etmiştir. 2002 yılında ise İTÜ Lisansüstü Programlarının yeniden yapılanması sırasında “Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı” adı altında 24 kredilik ve tezli bir program olarak yeniden kurgulanmıştır. Geçen süre içinde yeni dersler açılmış, ders içeriklerinde yenilenmeler yapılmış ve bazı dersler ise belirli sürelerle açılamadığı için kapatılmak üzere girişimde bulunulmuştur.

Ülkemizin deneyim ve birikimiyle en önde gelen yüksek lisans ve doktora programlarından biri olan İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora Programı, geçen süre içinde yeni dersler açarak, program yapısını ve ders içeriklerini yenileyerek kendini geliştirmeye ve öncü konumunu korumaya devam etmektedir.Araştırma Alanları
 • Tasarım, Kuram ve Eleştiri
 • Mimarlık Bilgisi
 • Tasarım Yaklaşım ve Yöntemleri
 • Tasarım Teknolojisi
 • Mimari Temsil
 • Mimari Anlam ve Form / Estetik
 • Mekân Morfolojisi ve Dizimi
 • Mekân Üretimi
 • Mekân ve Kültür Çalışmaları
 • Tasarımın Toplumsal İşlevi
 • Konut Çalışmaları
 • Tipoloji Çalışmaları
 • Mimari Tasarım ve Ekoloji
 • Mimarlık ve Tasarım Eğitimi
 • Mimarlık ve Kent
 • Disiplinler Arası Çalışmalar


 • Başarı Değerlendirmesi

  Programın, İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara ek olarak mezuniyet için istediği ek koşul bulunmamaktadır.  Misyon

  Mimari Tasarım, kuram ve eleştiri alanındaki konuları farklı bakış açılarından irdeleyebilmek; mimari tasarım problemleri için araştırmaya dayalı çeşitli alternatif ve özgün çözümler üretebilmek;  mimari tasarım alanı ile insan bilimleri, sosyal bilimler, doğa bilimleri arakesitlerinden hareket ederek çeşitli yaklaşım, yöntem, teknikleri kullanarak disiplinler arası / ötesi araştırmalar önermek, yürütmek, sonuçlandırmak ve bilimsel ortamlarda paylaşmaktır.

     Vizyon

  Mimari tasarım alanında kuramsal gelişmeler ve bilimsel çalışmalar konusunda İstanbul’da bulunmanın avantajlarını da kullanarak ulusal ve uluslararası mimari tasarım araştırmalarında öncü olmak.

     Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimari Tasarım, Kentsel Tasarım, İç Mimarlık, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlaması, Peyzaj Mimarlığı
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMimari Tasarım, Kentsel Tasarım, İç Mimarlık, Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Şehir ve Bölge Planlaması, Peyzaj Mimarlığı
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarArchitectural Design, Urban Design, Interior Design (Architecture), Environmental Control and Construction Technology, Architectural History, Restoration, Urban and Regional Planning, Landscape Architecture
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarArchitectural Design, Urban Design, Interior Design (Architecture), Environmental Control and Construction Technology, Architectural History, Restoration, Urban and Regional Planning, Landscape Architecture
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı25
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMimarlık
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,75
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarArchitecture
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MTS501E
  (Yüksek Lisans)
  20. Yüzyılın Eşikleri
  (Thresholds of 20th century)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS502
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarım ve Kuram
  (Architecture/Design/Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS502E
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarım ve Kuram
  (Architecture/Design/Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS505E
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık Araştırmalarında Niteliksel ve Sayısal Yöntemler
  (Qualitative And Quantitative Methods in Archıiectural Research)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS505E
  ()
  MİMARLIK ARAŞTIRMALARINDA NİTELİKSEL VE SAYISAL YÖNTEMLER
  (QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHODS IN ARCHITECTURAL RESEARCH)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı MTS506
  (Yüksek Lisans)
  Kent Mimarlığı
  (The Architecture of the City)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS507E
  (Yüksek Lisans)
  Bağlam ve Mimarlık
  (Architecture in Context)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS511
  (Yüksek Lisans)
  Proje I
  (Architectural Design I)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS511E
  (Yüksek Lisans)
  Proje I
  (Architectural Design I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS514
  (Yüksek Lisans)
  Mimarlık ve Ütopya
  (Architecture and Utopia)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS519
  (Yüksek Lisans)
  Kent, Kültür ve Konut
  (Urban, Culture and Housing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS520
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarım ve Eleştiri
  (Architectural Design And Criticism)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS521
  (Yüksek Lisans)
  Çevresel Estetik
  (Environmental Aesthetics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS523
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarım Ve Teknoloji
  (Architectural Design And Technology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS527
  (Yüksek Lisans)
  Proje II - Tez Tasarımı
  (Project II - Dissertation Design)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS527E
  (Yüksek Lisans)
  Proje II - Tez Tasarımı
  (Project II - Dıssertatıon Desıgn)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS531
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Özel Konular
  (Special Topics in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS531E
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Özel Konular
  (Special Topics in Architectural Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS532
  (Yüksek Lisans)
  Beden ve Mekan
  (Body and Space)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS534
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Anlatılar
  (Architectural Narratives)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS536
  (Yüksek Lisans)
  İstanbul’da Konut
  (Housing in Istanbul)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS537
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarım Süreçleri ve Etkileşimleri
  (Architectural Design Processes and Interactions)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS539
  (Yüksek Lisans)
  Sürdürülebilir Dönüşüm Ve Mimarlık
  (Sustainable Transformation and Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS601E
  (Doktora)
  Çevre Davranış Kuramları
  (Envıronment-Behaviour Theories)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS602E
  (Doktora)
  Enformel Olarak Gelişen Konut Süreçleri
  (Informal Housing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS605
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Kuram, Süreç Ve Dil İlişkisi
  (Theory, Process And Formal Language in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS606
  (Doktora)
  Estetik Olgusu ve Güncel Mimarlıktaki Açılımları
  (Aesthetic Phenomenon & Its Interventions in Recent Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS608
  (Doktora)
  Mimarlık Ve Bilim
  (Architecture and Science)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS611E
  (Doktora)
  Mekan: Kuram Ve Eleştiri
  (Space: Theory And Criticism)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS612
  (Doktora)
  Mimarlık Üzerine Paradigmalar
  (Paradigms on Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS613
  (Doktora)
  Algılama Temsil Tasarım ve Mimarlık
  (Perception Representation Design&Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS614E
  (Yüksek Lisans)
  Mimari Tasarımda Geometri
  (Geometry in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS615
  (Doktora)
  Mimarlıkta İleri Konular
  (Advanced Topics in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS617
  (Doktora)
  Biliş Bağlamında Mimarlıkta Bilgi Kuramı
  (Epistemology of Architecture in Cognitive Context)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS618
  (Doktora)
  Mimari ve Kentsel Mekanın Temsili
  (Representation of Architectural and Urban Space)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS619
  (Doktora)
  Mimarlık ve Kimlik
  (Architecture And Identity)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS620E
  (Doktora)
  Kapsayıcı Tasarım ve Toplum Refahı
  (Inclusive Design and Well-being)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS622
  (Doktora)
  Konut ve Değişim
  (Housing and Change)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS623
  (Doktora)
  Mimarlıkta Psikoloji
  (Psychology In Architecture)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MTS624
  (Doktora)
  Konut Araştırmalarında Kuram ve Yöntem
  (Theory and Methodology in Housing Research)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MTS631
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Özel Konular
  (Special Topics in Architectural Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS631E
  (Doktora)
  Mimari Tasarımda Özel Konular
  (Special Topics in Architectural Design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MTS697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.