Atmosfer Bilimleri

Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Atmosfer Bilimleri Lisansüstü Programının özgörevi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünü atmosfer bilimleri eğitim ve araştırma konularında, uluslararası aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi haline getirmektir. Amacı dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen, disipliner ve disiplinler arası araştırmalar yapıp etkin iletişim kurabilen yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip bireyler yetiştirmek, atmosfer bilimleri ve teknolojisinin ülkemizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmasına öncülük etmektir.

niçin...

Atmosfer Bilimleri lisansüstü programında alacağınız eğitim ile
hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kalitesi, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı,  ulaştırma sektörünün gereksinim duyduğu meteorolojik destek, atmosferik değişkenliğin uydu teknolojileri, haberleşme ve elektromanyetik iletişim üzerine etkileri, meteorolojik afetlerin öngörülerek zararların azaltılması, tarım ve orman alanlarının meteorolojik koşullara göre verimli kullanılması gibi özel ve disiplinler arası konularda  projeler üretebilecek bir uzman olacaksınız.

  araştırma konuları

 • Tarım ve orman meteorolojisi 
 • Hava analizi, öngörüsü ve modellemesi
 • Atmosferik sınır tabaka
 • Küresel ve bölgesel iklim değişimi, modellemesi
 • Yenilenebilir enerjiler
 • Yukarı atmosfer fiziği
 • Hava kirliliği ve modellemesi
 • Stratosferik ozon
 • Kaos ve non-lineer dinamik uygulamaları
 • Su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması
 • Uydu ve Haberleşme meteorolojisi

 

 
laboratuvar ve donanım
 • Meteoroloji Gözlem Parkı
 • Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı
 • Meteoroloji Modelleme ve Analiz Laboratuvarı
 • Sinoptik Meteoroloji Laboratuvarı
 
 
kimler faydalanabilir
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • İTÜ FBE Isı-Akışkan, Savunma Teknolojileri, Disiplinlerarası Uçak-Uzay Mühendisliği Programları
 • Makina ve Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümleri ve diğer ilgili mühendislik bölümleri mezunları
kazanımlarınız
Atmosfer Bilimleri lisansüstü programında alacağınız eğitim ile hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kalitesi, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı,  ulaştırma sektörünün gereksinim duyduğu meteorolojik destek, atmosferik değişkenliğin uydu teknolojileri, haberleşme ve elektromanyetik iletişim üzerine etkileri, meteorolojik afetlerin öngörülerek zararların azaltılması, tarım ve orman alanlarının meteorolojik koşullara göre verimli kullanılması gibi özel ve disiplinler arası konularda  projeler üretebilecek bir uzman olacaksınız.
 
 

 


Tarihçe
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü İTÜ Elektrik Fakültesi’nin üç şubesinden biri olarak 2 Ekim 1953 tarihinde UNESCO’nun girişimi ve desteği ile “Meteoroloji Kürsüsü” adı ile kurulmuştur. ABD Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Meteoroloji Bölümünün ders programı esas alınarak, yabancı öğretim üyelerinin ders verdiği kurumumuzda  1972 yılına kadar 5 yıllık eğitim süresinden sonra öğrencilerimiz, “Yüksek Mühendis” ünvanı ile mezun olmuştur. 1972 yılında yeni kurulan Temel Bilimler Fakültesine dahil olan ve iki kürsü ile Lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi veren Meteoroloji Mühendisliği 1982 yılında kısa bir dönem için Maden Fakültesi bünyesinde yer almış ve  1982 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulması ile lisansüstü eğitimini Meteoroloji Mühendisliği Programı altında sürdürmüştür. 2008 yılından bu yana ise Atmosfer Bilimleri Programı, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Araştırma Alanları
Atmosfer dinamiği Atmosfer fiziği Hava analizi, öngörüsü ve modellemesi Hava kirliliği ve modellemesi Atmosfer kimyası İklim değişimi ve iklim modellemesi Enerji meteorolojisi - Rüzgar ve Güneş Kaos ve non-lineer dinamik uygulamaları Hidroloji Su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve işletilmesi Sel - fırtına - çığ - kuraklık Tarım ve orman meteorolojisi Mimari  meteoroloji - şehircilik meteorolojisi Biyometeoroloji - tıbbi meteoroloji Havacılık meteorolojisi Deniz meteorolojisi Askeri meteoroloji Yukarı atmosfer - iyonosfer - manyetosfer fiziği Uydu meteorolojisi Radar meteorolojisi Dağ meteorolojisi   

Başarı Değerlendirmesi
Yüksek Lisans Programı’nda öğrenciler 12 kredisi zorunlu olmak üzere 24 kredilik dersten başarılı olduktan sonra, Yüksek Lisans derecesini almak için seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden başarılı olmak zorundadırlar. Yüksek Lisans Tezi’nde öğrencinin bir konu hakkında uzmanlaşması ve bir yöntemi öğrenmesi beklenir. Doktora öğrencileri çalışma alanlarına yönelik seçime bağlı 24 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Yeterlilik sınavı ve Doktora tezini başarı ile tamamlamaları durumunda doktora derecesine sahip olurlar. Doktora tezinde öğrencinin bir özel konuda uzmanlaşması, o konuda yenilikler ortaya konması, çalışmasının birer adet olarak ulusal ve SCI/SCI Expanded/EI tipi uluslararası hakemli dergilerde kabul edilmiş veya yayınlanmış olması zorunludur.

Misyon
Atmosfer Bilimleri Programımızı, eğitim ve araştırma konularında, küresel değerlere sahip bir kimlikle, ulusal ve uluslararası düzeyde aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi haline getirmek, Atmosferi, yer-atmosfer sistemini ve atmosferde meydana gelen olayları anlamak, açıklamak, öngörüsünü yapmak ve bunların yeryüzündeki sosyo-ekonomik etkilerine yönelik çözümler geliştirmek, Atmosfer bilimleri ve teknolojisi alanında bilime, çevresine duyarlı, toplumsal ve etik değerlerin bilincinde, yaratıcı ve bağımsız olarak çalışan girişimci ve liderlik özelliklerine sahip yeni nesil araştırmacılar yetiştirmek, özgün bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları bilimin hizmetine sunmak, Dünyada ve Türkiye’de Atmosfer Bilimleri ve Teknolojisi alanında yapılan bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan öğretim elemanı ve üyelerini yetiştirmek, bilimsel danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon
Teorik ve uygulamalı atmosfer bilimleri alanında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini dünyanın en iyi üniversiteleri düzeyinde vermek, atmosfer bilimleri ve teknolojisinin her düzeyinde, uluslararası arenada yarışacak seviyede araştırma faaliyetlerinde bulunmak, bu araştırma faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, ülkenin ihtiyaç duyduğu atmosfer bilimcileri ve meteoroloji mühendislerini uluslararası standartlarda yetiştireren bir program olmaktır.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislikler ve Temel Bilimler
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislikler ve Temel Bilimler
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering and Basic Sciences
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering and Basic Sciences
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislikler ve Temel Bilimler
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm Mühendislikler ve Temel Bilimler
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering and Basic Sciences
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,25
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll Engineering and Basic Sciences
Gerekli ALES Puanı**65
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı HSK508
(Yüksek Lisans)
Kuraklık ve Taşkın Hidrolojisi
(Hydrology of Droughts and Floods)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı HSK513
(Yüksek Lisans)
Hidrolojik Modeller
(Hydrologic Models)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı HSK529
(Yüksek Lisans)
Kentsel Alt Yapı Hidroliği
(Urban Drainage)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO501
(Yüksek Lisans)
İleri Hava Kirliliği Kimyası
(Advanced Air Pollution Chemistry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO502E
(Yüksek Lisans)
İleri Sinoptik Meteoroloji
(Advanced Synoptic Meteorology)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO503
(Yüksek Lisans)
Mikroklimatoloji
(Microclimatology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO504
(Yüksek Lisans)
Atmosferde Işınım Geçişi
(Atmospheric Radiation Transfer)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO505
(Yüksek Lisans)
Atmosferik Sınır Tabaka
(Atmospheric Boundary Layer)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO506E
(Yüksek Lisans)
Uydu Meteorolojisi
(Satellite Meteorology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO508
(Yüksek Lisans)
Bitki-İklim Modelleri
(Crop-Climate Models)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO509E
(Yüksek Lisans)
Bulut Fiziği ve Dinamiği
(Cloud Physics and Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO510E
(Yüksek Lisans)
Manyetosfer Fiziği
(Magnetospheric Physics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO511E
(Yüksek Lisans)
Güneş Sistemi Magnetohidrodinamiği
(Solar System Magnetohydrodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO512
(Yüksek Lisans)
Rüzgar Enerjisi ve Sistemleri
(Wind Energy and Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO513E
(Yüksek Lisans)
Atmosfer Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler
(Statistical Methods in the Atmospheric Sciences)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO514E
(Yüksek Lisans)
İklim Modellemesi
(Climate Modeling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO515
(Yüksek Lisans)
İleri Dinamik Meteoroloji
(Advanced Dynamic Meteorology)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO529
(Yüksek Lisans)
Güneş ve Rüzgar Enerjisi Kaynaklarının Modellenmesi
(Modeling Solar and Wind Energy Sources)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO530E
(Yüksek Lisans)
İyonosfer Fiziği ve Elektrodinamiği
(Ionospheric Physics and Electrodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO531E
(Yüksek Lisans)
Atmosfer Bilimlerinde Özel Konular
(Special Topics in Atmospheric Sciences)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MTO533E
(Yüksek Lisans)
Atmosfer Bilimlerinde Görselleştirme ve Veri İşleme
(Visualization and Manipulation Data in Atmospheric Science)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO535
(Yüksek Lisans)
Radar Meteorolojisi
(Radar Meteorology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MTO597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MTO601E
(Doktora)
İleri Sayısal Hava Öngörüsü
(Advanced Numercial Weather Prediction)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO602E
(Doktora)
Atmosferde Konveksiyon
(Atmospheric Convection)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO603
(Doktora)
Evapotranspirasyon ve Kuraklık
(Evapotranspiration and Drought)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO604E
(Doktora)
Lineer Olmayan Zaman Serileri Analizi
(Nonlinear Time Series Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO605E
(Doktora)
Hava Kirliliği Modellenmesi
(Air Pollution Modeling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO606
(Doktora)
Hava Kalitesi
(Air Quality)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO607E
(Doktora)
Uzay Ortamında Ölçme ve Veri İşleme Teknikleri
(Instrumentation and Data Processing Techniques in Space Weather)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTO608E
(Doktora)
Atmosfer Bilimlerinde İleri Konular
(Advanced Topics in Atmospheric Sciences)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MTO610E
(Doktora)
Jeofiziksel Akışkanlar Dinamiği
(Geophysical Fluid Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTO697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı UUM510E
(Yüksek Lisans)
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
(Computational Fluid Dynamics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.