Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Misyonu :

 
Yüksek lisans öğrencilerine rehberlik etmek, imkanlar yaratmak, eğitim kalitesini, fırsatlarını  ve deneyimlerini arttırmak,
Araştırma yapmayı ve yaratıcı çalışmaları teşvik etmek,
Şehrin, ülkenin, ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitilmiş mezunlar yetiştirmektir.
 
Vizyonu :
 
Tüm yüksek lisans öğrencilerini, yüksek kalitede bir eğitimle, teknolojik anlamda güçlü ve üretken bir yaşama hazırlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ni stratejik hedeflerine ulaştırmada lider bölüm olmaktır.
 
Bölümümüz Doktora programının eğitsel hedefleri :
 
Ph.D. programı, Master programının üzerine kurulu olup özgün araştırma katkısını gerektirir.
 
Ph.D. programının hedefi :
 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin tüm önemli alanlarını, ileri mühendislik düzeyinde bilen, ve
herhangi bir alandaki mevcut bilgiyi önemli derecede ileri götürebilecek özgün bir araştırmayı planlama, uygulama, sonuçlandırma, ve yayınlama becerisini gösterebilen,
etkin sözel ve yazılı iletişim becerilerine sahip
mezunlar yetiştirmektir.
 
Araştırma Konuları

- Çevreye Duyarlı Alternatif Metalurjik Prosesler (Demirdışı ve Demir-Çelik)
- Termodinamik, Reaksiyon Mekanizmaları – Kinetik
- Metalurjik Proseslerin Modellenmesi
- Soy Metaller Metalurjisi (Altın ve Platin Grubu Metaller)
- Çevresel Metalurji, Geri Kazanım, Atık - Hammadde Dönüşümü
- Bakır, Alüminyum, Çinko, Krom, Volfram, Magnezyum ve Kurşun
- Bor ve Bor Bileşikleri (Borürler), Karbürler, Nitrürler
- Mekanokimyasal Sentez
- Akü ve Pil Teknolojileri
- Nanopartiküller (oksit, alaşım, kompozit)

Araştırma Laboratuvarları

- Analiz ve Karakterizasyon Laboratuvarı
- Demir ve Çelik Metalurjisi Laboratuvarı
- Pilot Tesisler Laboratuvarı
- Toz ve Nanoteknoloji Laboratuvarı
- Demirdışı, Nadir ve Soymetaller Laboratuvarı

Kimler Faydalanabilir?

- Makina Mühendisleri
- Seramik Mühendisleri
- Uzay ve Uçak Mühendisleri
- Gemi İnşaat Mühendisleri
- Kimya Mühendisleri
- İnşaat Mühendisleri
- Endüstri Mühendisleri
- Cevher Hazırlama Mühendisleri
- Tekstil Mühendisleri

Tarihçe

Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği yüksek lisans programı; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

 

 Araştırma Alanları
 •  
 • İstanbul Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Üretim Metalurjisi ve Teknolojileri Mühendisliği yüksek lisans programı; mühendislik malzemelerinin tasarlanması, üretimi ve bu üretimler için gerekli proseslerin tasarlanması, özellik belirleme, kalite kontrol, ekonomiklik ölçekleri konularında, her biri kendi alanında uzman, özgün birikimlere sahip nitelikli öğretim üyesi kadrosu, laboratuvar olanakları ile disiplinlerarası çalışmalar yapmayı hedefler. Eğitim ve araştırma konuları, tüm metalik, seramik ve kompozit malzemelerin birincil kaynaklardan ve atıklardan üretim teknolojilerini içermektedir. Mezunlar tüm mühendislik malzemelerinin üretimi konularındaki işletmelerde, ulusal ve uluslararası endüstrilerde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabilmektedirler.
 • .Metal ve malzeme üretimi ve geliştirilmesi
 • .Demirdışı, (Bakır, Alüminyum, Çinko, Krom, Volfram, Magnezyum ve Kurşun) nadir ve soy metaller üretimi (Altın ve Platin Grubu Metaller)
 • .Demir-çelik üretim metalurjisi
 • .Çevreye duyarlı alternatif metalurjik prosesler (demirdışı ve demir-çelik)
 • .Metalurjik süreçlerin termodinamik ve kinetik incelenmesi
 • .Toz metal üretimi, nano teknolojik malzeme üretimi
 • .İleri teknolojik camlar ve cam seramiklerin üretimi
 • .Bor ve bor bileşikleri (Borürler, Karbürler, Nitrürler) 
 • .Geri dönüşüm ve atık değerlendirme ·      
 • .Nanopartiküller&nanomalzemeler&nanoteknoloji
 • .Metalurjik proseslerin modellenmesi ve simülasyon
 • .Metalurjik süreçlerin optimizasyonu
 •  

   

     Başarı Değerlendirmesi

  İTÜ Senatosunca onaylanmış “İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” kurallarında belirtildiği gibidir.

     Misyon

   “Metalurjik Süreçler Ve Mühendislik Malzemeleri” ile ilgili alanlarda, nitelikli bilimsel yetkinliğe ulaşmış ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen, saygın, araştırmacı ve girişimci insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamak  Vizyon

  Mühendislik malzemelerinin geleneksel ve çevre dostu metalurjik süreçler ile üretimi, şekillendirilmesi, korunması ve karakterizasyonu konularında akademik olarak güçlü ve öncü nitelikte, uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, interdisipliner bir yapıda kurgulanmış bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek eğitilmiş insan gücünü yetiştirmek.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMetalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik). Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı12
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMetalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik). Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMetallurgical and Materials Eng., Materials Eng., Ceramic Eng., Chemical Eng., Mechanical Eng., Physic Eng., Environmental Eng., Mining Eng., Mineral Processing Eng., Industrial Eng., Electrical and Electronics Eng., Natural Science (Chemistry and Physic). Students who graduated different from the Department of Metallurgical and Materials Eng. need to be taking "Scientific&Engineering Preparation Courses" from undergraduate program in order to be start MSc education. Scientific preparation courses that are elected from the undergraduate program by the commission are given in order to fulfill the missing courses of the Department of Metallurgical and Materials Eng. and thereof will be determined considering the undergraduate program of the students.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMetallurgical and Materials Eng., Materials Eng., Ceramic Eng., Chemical Eng., Mechanical Eng., Physic Eng., Environmental Eng., Mining Eng., Mineral Processing Eng., Industrial Eng., Electrical and Electronics Eng., Natural Science (Chemistry and Physic). Students who graduated different from the Department of Metallurgical and Materials Eng., will be subjected to "Scientific&Engineering Preparation Programme" in order to be start MSc education.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı UMT503
  (Yüksek Lisans)
  Elektrot Prosesleri
  (Electrode Processes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UMT518E
  (Yüksek Lisans)
  Metalurjik Süreçler için Bilgisayar Destekli Termokimya
  (Computational Thermochemistry for Metallurgical Process)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT501
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UMT511E
  (Yüksek Lisans)
  Transport Phenomena in Metallurgy
  (Transport Phenomena in Metallurgy)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UMT509E
  (Yüksek Lisans)
  Ekstraktif Metalurjide Temel Diyagramlar
  (The Basic Diagrams in Extractive Metallurgy)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UMT507
  (Yüksek Lisans)
  Metalurjik Proseslerde Ölçme, Analiz ve Regülasyon Teknikleri
  (Measuring, Analysis, and Regulation Techniques in Metallurgical Processes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UMT504E
  (Yüksek Lisans)
  Eksraktif Metalurji Proseslerinin Modellenmesi
  (Modeling of Extractive Metallurgical Processes)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT506E
  (Yüksek Lisans)
  Sert Metal Bileşiklerinin Üretimi
  (Production of Hard Metal Compounds)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT508
  (Yüksek Lisans)
  Proses Metalurjisi
  (Process Metallurgy)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT505
  (Yüksek Lisans)
  Kinetik Modellerin Metalurjik Proseslere Uygulanması
  (Application of Kinetic Models in Metallurgical Processes)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı UMT502E
  (Yüksek Lisans)
  Kompleks Cevherlerin Metalurjisi
  (Metallurgy of Complex Ores)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT516
  (Yüksek Lisans)
  Zırh Teknolojileri
  (Armor Technologies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UMT597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UMT510
  (Yüksek Lisans)
  Alaşımlı Özel Çeliklerin Metalurjisi
  (Metallurgy of Alloyed and Special Steels)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT512
  (Yüksek Lisans)
  Metalurjik Atık ve Hurda Değerlendirme Prosesleri
  (Recovery of Metallurgical Wastes and Scrap Recycling)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT515
  (Yüksek Lisans)
  Nükleer Malzemelerin Üretimi ve Özellikleri
  (Production of Nuclear Materials and Their Properties)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı UMT520E
  (Yüksek Lisans)
  Metalurjide Yanma Sentezi Süreçleri
  (Combustion Synthesis Processes in Metallurgy)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT5XXE
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Elektrokimyasal Teknolojiler
  (Industrial Electrochemical Technologies)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı UMT596E
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.