Seramik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

İleri teknoloji seramikleri ve kompozitlerinin elektronikte, mekanikte, telekomünikasyonda, tıpta ve askeri alanda öneminin artması, bu malzemelere olan ilgiyi arttırmış ve gelişmiş ülkelerin araştırma konuları arasında yer almasına neden olmuştur.

Seramiklerin kullanım alanlarının artması ile kompozisyon aralıkları genişlemiş, kalite kontrolü gerekliliklerinde artış meydana gelmiştir. Güncel malzeme teknolojilerini üretme ve geliştirmeyi hedefleyen ülkemiz, geleneksel cam ve seramik teknolilerinde başarılı geçmiş ve deneyimlere sahiptir. Aynı başarıyı ileri seramik ve seramik esaslı kompozit malzemeler alanlarında da göstermesi beklenmelidir. Bu tür bir beklentinin gerçekleştirilmesinin iyi yetişmiş uzman kadrolarla mümkün olabileceği açıktır.

Geleneksel cam ve seramik malzemelerle birlikte ileri teknoloji seramiklerinin tasarımını, üretimini ve karakterizasyonlarını yapabilen, yapıları ile özellikleri arasındaki ilişkileri kurabilen uzman mühendislerin yetiştirilmeleri ana hedeftir.


Tarihçe


Araştırma Alanları
 • Biyoseramikler
 • Nanoporoz Camlar
 • Biyoaktif Camlar
 • Seramik Kompozitler
 • Cam Seramikler
 • Sert Seramik Kaplamalar
 • Sermetler
 • Elektronik Seramikler
 • Oksit Esaslı Refrakterler
 • Yapısal Seramikler


 • Başarı Değerlendirmesi


  Misyon

  Programın misyonu, Mühendislik malzemelerinin gelişmesinin temelini oluşturan geleneksel ve ileri teknik seramik malzemelerin üretilmesi, şekillendirilmesi ve karakterizasyonu konularında, öncü nitelikte uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyon kazanmış, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.  Vizyon
  Programın vizyonu, tüm mühendislik disiplinlerinin temel girdisi olan mühendislik malzemelerinin üretimi, şekillendirilmesi, korunması, karakterizasyonu konularında öncü nitelikte, uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyon kazanmış, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAnabilimdalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler alınacaktır.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMetalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Fen Bilimleri Alanındaki Diğer Branşlar (Kimya, Fizik). Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü dışındaki mühendislik dallarından ve diğer branşlardan başvuran adaylar bilimsel hazırlık dersleri almak zorundadırlar.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı2
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarTo our department; Students who graduated from undergraduate programs of Metallurgical and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Ceramic Engineering, Aeronautical and Astronautical Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Physical Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Industrial Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mineral Processing Engineering, Geology Engineering, Geophysics Engineering, Chemistry will be accepted
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMetallurgical and Materials Eng., Materials Eng., Ceramic Eng., Chemical Eng., Mechanical Eng., Physic Eng., Environmental Eng., Mining Eng., Mineral Processing Eng., Geology Eng., Industrial Eng., Electrical and Electronics Eng., Natural Science (Chemistry and Physic). Students who graduated different from the Department of Metallurgical and Materials Eng., will be subjected to "Scientific&Engineering Preparation Programme" in order to be start MSc education.
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı SRM597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SRM596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SRM506E
  (Yüksek Lisans)
  Silikatların Yapı ve Özellikleri
  (Structure and Properties of Silicates)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SRM504E
  (Yüksek Lisans)
  BIYOSERAMIKLER
  (BIOCERAMICS)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SRM505
  (Yüksek Lisans)
  Seramik Malzemelerin Karekterizasyonu
  (Characterization of Ceramic Materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SRM507
  (Yüksek Lisans)
  Cam ve Cam-Seramikler
  (Glass and Glass-Ceramics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SRM503
  (Yüksek Lisans)
  Seramiklerde Katı Hal Reaksiyonları ve Faz Dengeleri
  (Solid-state Reactions and Phase Equilibria in Ceramic Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SRM501E
  (Yüksek Lisans)
  Seramik Malzemelerin Üretim Süreçleri
  (Manufacturing Processes of Ceramic Materials)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SRM508
  (Yüksek Lisans)
  Yapısal Seramikler
  (Structural Ceramics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı SRM509
  (Yüksek Lisans)
  İleri Seramik Tozları ve Üretim Teknikleri
  (Advanced Ceramic Powders and Production Techniques)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı SRM511E
  (Yüksek Lisans)
  Seramik Malzemelerin Karakterizasyonu-I
  (Characterization of Ceramic Materials-I)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SRM513
  (Yüksek Lisans)
  Seramik Malzemelerin Karakterizasyonu-II
  (Characterization of Ceramic Materials-II)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı SRM596E
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.