Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Misyon

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü;

her biri kendi alanında uzman, özgün birikimlere sahip nitelikli öğretim üyesi kadrosu, altyapı ve laboratuar olanakları ile alanında uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye'nin önder yüksek öğrenim kurumu özelliğini korumak ve geliştirmek amacıyla sürekli gelişme öngörüsü ile bütünleştirmiş bir anlayışın temsilcisidir.

Bölümümüz bu niteliklerini;

► mevcut mühendislik malzemelerinin özelliklerini araştırma, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini araştırma ve geliştirme bilgi ve becerisine sahip,

► yeni ürün ve proses tasarımına katkı sağlayacak mühendislik malzemelerinin üretimine, şekillendirilmesine ve korunmasına yönelik teknolojiler konusunda bilgi sahibi,

► ulusal ve uluslararası düzeyde değişik endüstri ve araştırma kurumlarında üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,

► yaratıcı, kendini sürekli geliştirmeye yönelik öğrenme yetisini kazanmış,

► kalite ve çevre bilinci oluşmuş ve bunları mesleki yetenekleri ile uygulamaya aktarmaya hazır,

► sosyal, toplumsal, etik ve ekonomik bilince ve sorumluluğa sahip,

► çağdaş Metalurji ve Malzeme Mühendislerini yetiştirmeye ve

 

ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmasız kabul görecek niteliklere sahip, bilgi ve teknoloji üretimini destekleyecek bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmaya ve bunları yayınlamaya odaklamıştır.

Vizyon

İ.T.Ü. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, insanlığın ve ülkemizin refah ve mutluluğu için;

► insani ve toplumsal değerleri,

► sürekli gelişme anlayışını,

► bilimin evrensel niteliklerini,

► çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini

temel alarak öğrencilerine verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye'nin önder yüksek öğrenim kurumu olmayı ve gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla

► ulusal ve uluslararası düzeyde günümüzün ve geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten ve

► bunları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlayarak toplumun faydasına sunan
bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir.


Tarihçe

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği doktora programı; İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece doktora düzeyinde eğitim vermektedir.Araştırma Alanları
 • 1. Ekstraktif Metalurji (Piro, Hidro, Elektrometalurjik Prosesler)

 •          1a. Primer Metalurji ve Atık-Hurda Değerlendirme

 •          1b. Alternatif Çevreye Duyarlı Metalurjik Prosesler (Demir Dışı ve Demir-Çelik)

 •          1c. İleri Rafinasyon Teknikleri (Uçucu Klorürler Üzerinden Rafinasyon, Saf Metal Oksitlerin Üretimi,                     Altın, Gümüş ve Platin Grubu Metallerin Rafinasyonu)

 • 2. Termodinamik – Kinetik – Faz Dengeleri

 • 3. Döküm, Isıl İşlem, Kaynak

 • 4. İleri Teknoloji Malzemeleri, Yeni Nesil Alaşımlar

 • 5. Malzeme Tasarımı ve Karakterizasyonu

 • 6. Biyomalzemeler

 • 7. Nanomalzemeler

 • 8. Elektronik Malzemeler, Sensörler, Piller

 • 9. Kompozit Malzemeler

 •           9a. Toz – Toz Kompozitleri

 •           9b. Metal Matriksli Fiber Kompozitler

 •           9c. Plastik – Polimer Matriksli Kompozitler  

 • 10. Kaplama Teknolojileri, Malzemelerin Yüzey Özellikleri, Korozyon

 • 11. Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Aşınma

 • 12. Toz Metalurjisi Uygulamaları (Partikül Malzemeler)

 •          12a. Metalik Toz Üretimi (Elektrolitik, Pirolitik, Kimyasal, Mekanokimyasal Prosesler, Gaz Fazdan Toz                       Üretimi (CVD))

 •          12b. Pekiştirme ve Sinter Teknolojileri

 • 13. Cam ve Seramikler

 •          13a. Refrakterler

 •          13b. İleri Teknoloji Camları • Başarı Değerlendirmesi

  İTÜ Senatosunca onaylanmış “İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” kurallarında belirtildiği gibidir. 

   

  Misyon

  Mühendislik malzemeleri ile ilgili alanlarda, nitelikli bilimsel yetkinliğe ulaşmış ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamak.  Vizyon

  Tüm mühendislik disiplinlerinin temel girdisi olan mühendislik malzemelerinin üretimi, şekillendirilmesi, korunması, karakterizasyonu konularında öncü nitelikte, uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyon kazanmış, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmek.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2016 - 2017 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,6
  Kabul Edilen ProgramlarAnabilim Dalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü mezunları ve Kimya ve Fizik Bölüm mezunları
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**610
  Ek BilgiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları hariç yukarıda belirtilen diğer Mühendislik alanlarından mezun olan öğrenciler lisans programımızdan bilimsel hazırlık derslerini alarak programımıza kabul edilirler. Bilimsel hazırlık dersleri mezun olunan bölüme göre eksik derslerini tamamlaması amacıyla lisans derslerinden komisyonumuz tarafından seçilir. Kimya ve Fizik Bölümü mezunlarının mühendislik tamamlama derslerini almaları gereklidir


  2016 - 2017 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı25
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarAnabilim Dalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü mezunları yanı sıra Fizik, Kimya Bölüm Mezunları da ek ders alma koşulu ile kayıt yaptırabilirler
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**610
  Ek BilgiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları hariç yukarıda belirtilen diğer Mühendislik alanlarından mezun olan öğrenciler lisans programımızdan bilimsel hazırlık derslerini alarak programımıza kabul edilirler. Bilimsel hazırlık dersleri mezun olunan bölüme göre eksik derslerini tamamlaması amacıyla lisans derslerinden komisyonumuz tarafından seçilir.


  2016 - 2017 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,6
  Kabul Edilen ProgramlarTo our department; Students who graduated from graduate programs of Metallurgical and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Ceramic Engineering, Aeronautical and Astronautical Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Physical Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Industrial Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mineral Processing Engineering will be accepted
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**610
  Ek BilgiStudents who graduated from above mentioned departments except from Metallurgical and Materials department need to be taking scientific preperation courses from undergraduate programs in order to be accepted. Scientific preperation courses are given in order to fulfill the missing courses and thereof will be determined considering the undergraduate programs of the students. These courses are elected from the undergraduate courses by the commission.


  2016 - 2017 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarTo our department; Students who graduated from graduate programs of Metallurgical and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Ceramic Engineering, Aeronautical and Astronautical Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Physical Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Industrial Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mineral Processing Engineering will be accepted
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**610
  Ek BilgiStudents who graduated from above mentioned departments except from Metallurgical and Materials department need to be taking scientific preperation courses from undergraduate programs in order to be accepted. Scientific preperation courses are given in order to fulfill the missing courses and thereof will be determined considering the undergraduate programs of the students. These courses are elected from the undergraduate courses by the commission


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MET612
  (Doktora)
  Kinetik
  (Kinetics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MET608
  (Doktora)
  Yüksek Sıcaklıkta Deformasyon
  (High Temperature Deformation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MET609
  (Doktora)
  NANOMALZEMELERİN ÜRETİM SÜREÇLERİ
  (Nanomaterials Processing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MET697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :(4+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MET610E
  (Doktora)
  Tribolojinin Esasları
  (Principles of Tribology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MET614E
  (Doktora)
  Nanohidrometalurji
  (Nanohydrometallurgy)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MET603E
  (Doktora)
  Refrakter Metallerin Üretimi
  (Production of Refractory Metals)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MET605
  (Doktora)
  Katılaşma
  (Solidification)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MET606
  (Doktora)
  Yüksek Sıcaklık Dengeleri
  (High Temperature Equilibria)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MET604E
  (Doktora)
  Hidrometalurjik Sistemlerde Denge
  (Equilibria in Hydrometallurgical Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MET602E
  (Doktora)
  Ötektik Katılaşma
  (Eutectic Solidification)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MET601
  (Doktora)
  Soy ve Nadir Metaller Metalurjisi
  (Metallurgy of Precious and Platinum Group Metals)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MET607
  (Doktora)
  Deneysel Tasarım
  (Experimental Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.
  <**> Derslerin türü programlara göre değişiklik göstermektedir.