Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.


Malzeme Mühendisliği nedir?

Malzeme Mühendisliği, mevcut teorik ve deneysel bilgiler ışığında metal, seramik, polimer ve kompozitler gibi mühendislik malzemelerinin yapı özellik ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Günümüzde gelişen sanayinin artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, malzeme performansının değerlendirilmesi, hasar analizi yoluyla hataların belirlenerek daha üstün performanslı yeni malzeme ve proseslerin seçimi, özel ihtiyaçlara yönelik malzemelerin geliştirilmesi gibi konular, malzeme mühendisliğinin ana faaliyet alanıdır.

Bu programın hedefi, farklı mühendislik dallarından gelen öğrencilere, bilimsel bilgiye ulaşma, bilgiyi amaca yönelik kullanabilme becerisi, gerek bilimsel gerek endüstriyel artan ihtiyaçları karşılayacak nitelikte yeni malzeme ve proses tasarımı bilgi ve becerisini kazandırmaktır.


Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2016 - 2017 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAnabilimdalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler alınacaktır.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**610
Ek BilgiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları hariç yukarıdaki alanlardan mezun olan öğrenciler lisans programınızdan bilimsel hazırlık dersleri alarak programımıza kabul edilirler. Bilimsel hazırlık dersleri mezun olunan bölüme göre eksik derslerini tamamlamak amacıyla lisans derslerinden komisyonumuz tarafından seçilir.


2016 - 2017 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı25
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAnabilimdalımız Programına; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Uçak-Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği, Kimya Bölümü lisans programlarından mezun olan öğrenciler alınacaktır.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**610
Ek BilgiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları hariç yukarıdaki alanlardan mezun olan öğrenciler lisans programınızdan bilimsel hazırlık dersleri alarak programımıza kabul edilirler. Bilimsel hazırlık dersleri mezun olunan bölüme göre eksik derslerini tamamlamak amacıyla lisans derslerinden komisyonumuz tarafından seçilir.


2016 - 2017 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTo our department; Students who graduated from undergraduate programs of Metallurgical and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Ceramic Engineering, Aeronautical and Astronautical Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Physical Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Industrial Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mineral Processing Engineering, Geology Engineering, Geophysics Engineering, Chemistry will be accepted
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**610
Ek BilgiStudents who graduated from above mentioned departments except from Metallurgical and Materials department need to be taking scientific preperation courses from undergraduate programs in order to be accepted. Scientific preperation courses are given in order to fulfill the missing courses and thereof will be determined considering the undergraduate programs of the students. These courses are elected from the undergraduate courses by the commission


2016 - 2017 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTo our department; Students who graduated from undergraduate programs of Metallurgical and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Ceramic Engineering, Aeronautical and Astronautical Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Physical Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Industrial Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Mineral Processing Engineering, Geology Engineering, Geophysics Engineering, Chemistry will be accepted
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**610
Ek BilgiStudents who graduated from above mentioned departments except from Metallurgical and Materials department need to be taking scientific preperation courses from undergraduate programs in order to be accepted. Scientific preperation courses are given in order to fulfill the missing courses and thereof will be determined considering the undergraduate programs of the students. These courses are elected from the undergraduate courses by the commission


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MAM504E
(Yüksek Lisans)
ELEKTROLİTİK KAPLAMALAR
(ELECTROLYTIC COATINGS)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAM503E
(Yüksek Lisans)
Yapı ve Kristalografi
(Structure & Crystallography)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM505
(Yüksek Lisans)
Hasar Analizi
(Failure Analysis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM596
(Yüksek Lisans)
Seminer
(Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(2+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MAM508
(Yüksek Lisans)
Kompozit Mekaniği
(Composite Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MBM504
(Yüksek Lisans)
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
(Mechanical Properties of Materials)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAM502
(Yüksek Lisans)
Malzeme Termodinamiği
(Thermodynamics of Materials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAM511
(Yüksek Lisans)
Metallerde Deformasyon ve Kırılma
(Deformation and fracture of Metals)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM509E
(Yüksek Lisans)
Modern Yüzey İşlem Teknikleri
(Modern Surface Modification Techniques)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM507
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MAM506E
(Yüksek Lisans)
FAZ DÖNÜŞÜMLERİ
(PHASE TRANSFORMATIONS)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :(3+0) Dönemi :Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.
<**> Derslerin türü programlara göre değişiklik göstermektedir.