Matematik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Programı Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora

Doktora programı Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülmektedir. Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler içinde en az 45 kredilik 15 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıldır. En az 2 yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı en erken 5 yarıyılda tamamlanabilir.


Tarihçe
Bölümümüz İTÜ Matematik Bölümü adıyla 1971 yılında kurulmuştur. 1973 yılında Matematik Mühendisliği adını almıştır. Bölümümüz, Matematik Mühendisliği Lisans Programı, Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programlarını yürütmektedir.

 

 Bölümümüzde, teorik ve uygulamalı matematik konularında araştırma yapmakta olan ve bunun yanısıra bölüm ve servis derslerini yürütmekte olan 49 öğretim elemanı ve 25 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.Araştırma Alanları
 • Cebir: Değişmeli Cebir, Lie Cebirleri, Simetrik Gruplar, Sonlu Gruplar, Mackey Fonktörleri, Bağıl Fonktörler, Cebirler ve Temsilleri, Kategori Teorisi, Homoloji Cebiri
 • Fonksiyonel analiz: Operatör teorisi, Spektral teori
 • Geometri: Klasik Diferansiyel Geometri, Riemann Geometrisi, Weyl Uzayları, Uzay ve Yarı Simetrik Formlar, Alt Manifold Teorisi, CR-Altmanifoldları; Kaehler Manifoldları; Lokal Olarak Konform Manifoldlar; Pseudo Simetrik Manifoldlar; Warped Çarpım Manifoldları; Doubly Warped Çarpım Manifoldları, Twisted Çarpım Manifoldları. Ayrık ve Konveks Geometri. Hesaplamalı Geometri ve Topoloji, Geometrik Ölçüm Teorisi, Fraktallar ve İlgili Alanlar
 • Diferansiyel Denklemler: Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemler; Diferensiyel Denklemlerin Yaklaşık ve Sayısal Çözümleri
 • Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler: Kısmi Türevli Denklemlerin Simetrileri, Sınıflandırma Problemleri, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Analizi , Nonlineer ve Nonlokal Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, İntegre Edilebilir Evolüsyon Denklemlerinin Sınıflandırılması, Elastik Tüplerde Dalga Yayılımı, Optik Solitonlar, İntegral Denklemler, Lie Grupları
 • Sürekli Ortamlar Mekaniği: Elastisite Teorisi, Sınır Değer Problemleri, Nonlineer Dalga Yayılımı, Mikro Sürekli Ortamlar Mekaniği, Homojenleştirme Problemleri, Soliton Dalgalar, SH Dalgaları, Biyomekanik, Yüzey Elastik Dalgalar, Asimtotik Yöntemler, Akustikteki Dış Eliptik Problemler, Elektromanyetik Teori
 • Topoloji: Manifoldların topolojisi, Symplectic Topoloji
 • Olasılık ve İstatistik Parametrik Olmayan İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, Bayesian İstatistik
 • Matematiksel Finans: Matematiksel Finans ve Ekonomi, Matematiksel Modelleme, Sayısal Optimizasyon.
 • Matematiksel Fizik: Genel Rölativite, Gauge Teorisi, Kuantum Mekaniğinde Problemler, Sicim Kuramı, Süpergravite,Yang-Mills Alanlar Kuramı
 • Kontrol Teorisi: Optimal Kontrol, H-Sonsuz Kontrol, Fuzzy, Tekil, Gecikmeli Sistemlerde Kararlılık Problemleri
 • Dinamik Sistemler ve Kaos: Lineer Olmayan Dinamik Sistemler, Topolojik Dinamik
 • Ayrık Matematik: Kombinatoriks, Graf Teorisi, Dominasyon, Dengeli Ağlar, NP-Tam Sorular
 •    Başarı Değerlendirmesi

  Yüksek Lisans Programı’nda öğrenciler 12 kredisi zorunlu olmak üzere 24 kredilik dersten başarılı olduktan sonra, Yüksek Lisans derecesini almak için seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden başarılı olmak zorundadırlar. Yüksek Lisans tezinde öğrencinin bir konu hakkında uzmanlaşması ve bir yöntemi öğrenmesi beklenir.

  Doktora öğrencileri çalışma alanlarına yönelik seçime bağlı 21 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Yeterlik sınavı ve doktora tezini başarı ile tamamlamaları durumunda doktora derecesine sahip olurlar. Doktora tezinde öğrencinin bir özel konuda uzmanlaşması, o konuda yenilikler ortaya koyması ve basılı en az bir uluslararası bilimsel çalışma yapması beklenir.

  Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş öğrenciler, 39 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Bu öğrenciler, almak zorunda oldukları toplam ders kredisinin en az %25’ini ilgili yüksek lisans programının zorunlu derslerinden seçmelidir.

  Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yirmi dört kredilik dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli yüksek lisans programına geçebilmek için bir dilekçe ile enstitüye başvurur. Öğrencinin yüksek lisans programlarına geçişi, enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.  Misyon

  ÖZGÖREVİ

  Bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak, özgün bilimsel çalışmalar yapabilecek araştırmacılar yetiştirmeğe yönelik lisansüstü eğitim vermektir.  Vizyon

  ÖZGÖRÜŞÜ

  Teorik ve uygulamalı matematik alanına en üst düzeyde öğrenci çeken bir bölüm, dünyada önder konumda bir araştırma ve lisansüstü öğretim merkezi olmaktır.

   

   

     Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı4
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarMatematik Mühendisliği ve Matematik Lisans Mezunları, Tüm Mühendislik Bölümü Mezunları
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarMathematics BSc., Engineering Mathematics, (Computer, Electronics, Mechanics, Civil) Engineering Faculties
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMatematik Müh. , Matematik ve Fizik Lisans Mezunları, Mühendislik Lisans Mezunları
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMathematics BSc. , Engineering Mathematics, (Computer, Electronics, Mechanics, Civil) Engineering Faculties
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MAT501E
  (Yüksek Lisans)
  Diferansiyel Denklemler I
  (Differential Equations I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT502
  (Yüksek Lisans)
  Reel Analiz I
  (Real Analysis I)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAT503E
  (Yüksek Lisans)
  İntegral Denklemler
  (Integral Equations)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT504
  (Yüksek Lisans)
  Kompleks Analiz
  (Complex Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAT505E
  (Yüksek Lisans)
  Sayısal Analiz I
  (Numerical Analysis I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT506E
  (Yüksek Lisans)
  Sayısal Lineer Cebir
  (Numerical Linear Algebra)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAT507E
  (Yüksek Lisans)
  Özel Fonksiyonlar
  (Special Functions)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT508E
  (Yüksek Lisans)
  Manifoldlarda Integrasyon
  (Integration on Manifold)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT509E
  (Yüksek Lisans)
  Cebir I
  (Algebra I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT510E
  (Yüksek Lisans)
  Asimptotik Analiz
  (Asymptotic Analysis)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAT511E
  (Yüksek Lisans)
  Diferansiyel Geometri I
  (Differential Geometry I)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT512E
  (Yüksek Lisans)
  Kısmi Diferansiyel Denklemler I
  (Partial Differential Equations I)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAT544E
  (Yüksek Lisans)
  Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Analiz
  (Numerical Analysis for Ordinary Differential Equations)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAT545E
  (Yüksek Lisans)
  Matematik Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Mathematical Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT547E
  (Yüksek Lisans)
  Olasılık Teorisi
  (Probability Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.00 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT549E
  (Yüksek Lisans)
  İstatiksel Modelleme ve Regresyon Analizi
  (Statistical Modeing and Regression Analysis)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT551E
  (Yüksek Lisans)
  Hesaplamalı Cebir
  (Computational Algebra)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT553E
  (Yüksek Lisans)
  Temel Bilimler için Hesaplamalı Metotlar
  (Computational Methods for Fundamental Sciences)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT555E
  (Yüksek Lisans)
  Hesaplamalı Bilimler için İstatiktiksel Veri Analizi
  (Statistical Data Analysis for Computational Sciences)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAT596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT602
  (Doktora)
  Sayısal Analiz II
  (Numerical Analysis II)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT603E
  (Doktora)
  Diferansiyel Topoloji
  (Differential Topology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT604E
  (Doktora)
  Diferansiyel Denklemler II
  (Differential Equations II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT605
  (Doktora)
  Topoloji
  (Topology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT605E
  (Doktora)
  Topoloji
  (Topology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT606E
  (Doktora)
  Cebirsel Topoloji
  (Algebraic Topology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT607E
  (Doktora)
  Halka Teorisi
  (Ring Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT608E
  (Doktora)
  Cebir II
  (Algebra II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT609
  (Doktora)
  Reel Analiz II
  (Real Analysis II)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT609E
  (Doktora)
  Reel Analiz II
  (Real Analysis II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT610E
  (Doktora)
  Diferansiyel Geometri II
  (Differential Geometry II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT611E
  (Doktora)
  Kısmi Diferansiyel Denklemler II
  (Partial Differential Equations II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT612
  (Doktora)
  Operatörler Teorisi
  (Theory of Operators)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT613E
  (Doktora)
  Lie Grupları ve Lie Cebirleri
  (Lie Groups and Lie Algebras)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT614E
  (Doktora)
  Sayı Teorisi
  (Number Theory)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT616E
  (Doktora)
  Diferansiyel Denklemlerin Lie Grubu Analizine Giriş
  (Introduction to the Lie Group Analysis of Differential Equations)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT617
  (Doktora)
  Matematiksel Optimal Kontrol Teorisi I
  (Mathematical Optimal Control Theory I)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT618
  (Doktora)
  Matematiksel Optimal Kontrol Teorisi II
  (Mathematical Optimal Control Theory II)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT619E
  (Doktora)
  Harmonik Analiz I
  (Harmonic Analysis I)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT620E
  (Doktora)
  Harmonik Analiz II
  (Harmonic Analysis II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT622E
  (Doktora)
  Kaos ve Dinamik Sistemler
  (Chaos ve Dynamical Systems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT625E
  (Doktora)
  Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
  (Numerical Solution of Stochastic Differential Equastions)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT626E
  (Doktora)
  Pertürbasyon Yöntemleri
  (Perturbation Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT628E
  (Doktora)
  Kompleks Geometri
  (Complex Geometry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT629
  (Doktora)
  Sürekli Ortamlar Mekaniği
  (Continuum Mechanics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT631
  (Doktora)
  Lineer Sınır Değer Problemleri
  (Linear Boundary Value Problems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT632E
  (Doktora)
  Homoloji Cebiri
  (Homological Algebra)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.00 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT633
  (Doktora)
  Yarı Riemann Geometrisi
  (Semi Riemannian Geometry)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT635
  (Doktora)
  Dalga Yayılımı İçin Sayısal Yöntemler
  (Numerical Methods For Wave Propagation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT637E
  (Doktora)
  Matematik Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Mathematical Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT639E
  (Doktora)
  Sonlu Grupların Temsil Teorisi
  (Representation Theory of Finite Groups)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.00 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT641E
  (Doktora)
  Dalga Hareketi I-Lineer Dalgalar
  (Wave Motion I-Linear Waves)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT642E
  (Doktora)
  Dalga Hareketi II- Nonlineer Dalgalar
  (Wave Motion II- Nonlinear Waves)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT643
  (Doktora)
  Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler için Sayısal Analiz I
  (Numerical Analysis for Partial Differential Equations I)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT644
  (Doktora)
  Sonlu Hacim Yöntemleri I
  (Finite Volume Methods I)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAT697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.