Sistem Dinamiği ve Kontrol

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında en güncel gelişmeleri izleyebilecek, geliştirebilecek, çeşitli alanlarda uygulayabilecek, uluslar arası düzeyde yeni çözümler üretmeye yetecek teorik bilgi ve disiplinler arası uygulama deneyimini kazandırmak.

Araştırma Konuları

 Robotik: Bacaksız—Tekerleksiz Hareket, Yılan Robot Prototipi Geliştirme Projesi (TÜBİTAK destekli)
 İnsan Tepkilerinin Modellenmesi ve Kompanzasyonu
 Robotik: Yunus Yüzme Mekaniği ve Kontrolu; Yunusa Benzeyen Su Altı Gözlem ve Keşif Aracı Geliştirme Çalışmaları
 Robotik: İki Bacaklı Yürüme Mekaniği ve Kontrolü Yürüyen Robot Prototipi Geliştirme Çalışmaları
 Akıllı Sistemlerle Modelleme ve Kontrol; Çok Amaçlı Optimizasyon
 Hassas (Hata<0.1mm) ve Katı Pnömatik Konum Kontrolü ve Otomasyon Uygulamaları

Araştırma Laboratuvarları

 Sistemlerin Bilgisayarla Kontrolu İçin Gerekli Bilgisayar ve Arayüz Donanımı
 Akışkan Gücü Kontrolu Uygulamaları İçin Kompresörler, Hidrolik Güç Üniteleri, Eğitim Platformları, Bilgisayarla Bağlantılı Deneysel Çalışma Tesisatları, İki Sabit, İki Hareketli Robot Prototip
 Mekanik, Pnömatik, Hidrolik Kuvvet Ölçme Algılayıcıları ve Donanımı

Kimler Faydalanabilir?

 Makina Mühendisleri
 Matematik, Fizik, Kimya Mühendisleri
 Kontrol—Otomasyon Mühendisleri
 Uçak ve Uzay Mühendisleri
 Elektrik‐Elektronik Mühendisleri
 Endüstri Mühendisleri
 Mekatronik Mühendisleri
 Temel Bilim Alanlarından Mezunlar
 İşletme Mühendisleri


Tarihçe


Araştırma Alanları

1 :     Robotik: Bacaksız - tekerleksiz hareket, Yılan robot prototipi geliştirme projesi (TÜBİTAK destekli).

2 :     İnsan tepkilerinin modellenmesi ve kompansasyonu.

3 :     Robotik: Yunus yüzme mekaniği ve kontrolu; Yunus türü su altı gözlem ve keşif aracı geliştirme çalışmaları.

4 :     Robotik: İki bacaklı yürüme mekaniği ve kontrolu - Yürüyen robot prototipi geliştirme çalışmaları.

5 :     Akıllı sistemlerle modelleme ve kontrol; çok amaçlı optimizasyon.

6 :     Hassas (hata<0,1mm) ve katı pnömatik konum kontrolu ve otomasyon uygulamaları.

7 :     Demir-Çelik endüstrisinde haddeleme sürecinin tanılanması ve optimizasyonu.

8 :     Nonlineer sistemlerin yapay sinir ağları ile tanılanması.

9 :     Diesel motorları parametre haritalarının çıkarılması ve kalibrasyonu.

10 :   Çimento endüstrisi harmanlama sürecinin modellenmesi ve öngörülü kontrolu.

Başarı Değerlendirmesi


Misyon

Sistem Dinamiği ve Kontrol yüksek lisans programının özgörevi özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, üniversitelerin ve makina mühendisliği endüstrisinin gereksinimlerini sağlamak üzere nitelikli, küresel çevre ve güvenlik sorunlarına duyarlı araştırmacı mühendis ve akademisyen yetiştirmek, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı araştırma-geliştirme kurumları ve sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkıda bulunmaktır.Vizyon
Makina Mühendisliğinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında görev yapacak üstün nitelikli insan gücü yetiştirecek ve bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi oluşturacak ulusal ve uluslararası çağdaş ve saygın bir program olmak, ulusal makina mühendisliği endüstrimizin gelişmesinde etkin rol oynamak.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina, Elektrik, Elektronik, Uçak, Gemi, İmalat, Mekatronik
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina, Uçak, Elektrik, Elektronik, Kontrol, Mekatronik, Gemi inşaat Mühendislikleri
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MDK501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MDK588E
(Yüksek Lisans)
Algılayıcılar ve Eyleyiciler
(Sensors and Actuators)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MDK590E
(Yüksek Lisans)
Sistem Dinamiği ve Kontrolde Özel Konular
(Special Topics in System Dynamics and Control)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MDK591E
(Yüksek Lisans)
Dinamik Sistemlerin Modelleme ve Simülasyonu
(Dynamical Systems Modeling and Simulation)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MDK592
(Yüksek Lisans)
Mekanik Sistemlerin Bilgisayarla Kontrolu
(Computer Control of Mechanical Systems)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MDK594E
(Yüksek Lisans)
Modern Kontrol Mühendisliği
(Modern Control Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MDK596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MDK597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.