Otomotiv

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Kuruluşun amaçları:

· Memleketimizi ilgilendirenler başta olmak üzere çalışma konusuna giren bütün alanlarda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, Otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere her düzeyde teknik eleman yetiştirmek,

· Kendi konularında kamu ve özel endüstri kuruluşlarına yardımcı olmak, uluslararası kuruluşlarla ilişki kurmak, işbirliği yapmak ve aydınlatıcı yayınlarda bulunmak

şeklinde sıralanabilir.

Tarihçesi

“Motorlar Enstitüsü”, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1955 yılında Makina Fakültesi bünyesinde kurulmuş, motor ve taşıt endüstrisinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. 1975' te İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü'ne taşınan o zamanki ismi ile “Motorlar Motorlu Taşıtlar ve Trafik Enstitüsü” yeni kurulan laboratuvar olanakları ile gelişme fırsatı bulmuştur. 1981 yılında değişen üniversiteler kanunu ile kuruluşun enstitü kimliği kalkmış olup çalışmalarını halen “Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı” adı altında sürdürmektedir.


Tarihçe
“Otomotiv Yüksek Lisans Programı”, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nün kurulduğu 1 Ekim 1982 tarihinden günümüze kadar bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek bunları Otomotiv endüstrisine aktarabilecek yüksek nitelikli araştırmacılar yetiştirmek üzere gerekli faaliyetlerini sürdürmektedir. İTÜ Motorlar ve Taşıtlar laboratuvarının sürekli gelişen olanakları, yakın endüstri işbirlikleri ve akademik kadrosunun tecrübesi ile program kurulduğu günden bu yana ülkemizdeki öncü konumunu sürdürmektedir.

Araştırma Alanları

1) İçten yanmalı motor tasarımı ve performansının iyileştirilmesi

2) Motorlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarının kontrolü

3) Taşıt dinamiği

4) Taşıtlarda gürültü ve akustik

5) Triboloji ve yağlama

6) Taşıt tasarımı

7) Elektrikli ve hibrit elektrikli taşıtlar

8) Otomotiv kontrol sistemleri

9) Alternatif yakıtlar - hidrojen, doğalgaz, LPG, bioyakıtlar

10) Şasi tasarımı ve ömür deneyleri

11) Ulaştırma sektöründen kaynaklanan sera gazlarının azaltımı

12) Taşıt titreşimleri

13) Yanma modelleri

14) Sürücü-taşıt-çevre kontrol çevrimi simülasyonuBaşarı Değerlendirmesi

Fen Bilimleri Enstitüsü ve Makina Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından belirlenen mezuniyet koşulları dışında bir koşul bulunmamaktadır.Misyon

Otomotiv yüksek lisans programının misyonu özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalişmaları yapmak, üniversitelerin ve otomotiv endüstrisinin gereksinimlerini sağlamak üzere nitelikli, küresel çevre ve güvenlik sorunlarına duyarlı araştırmacı mühendis ve akademisyen yetiştirmek, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı araştırma-geliştirme kurumları ve sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde bilimsel ve teknolojik çalışmalara katkıda bulunmaktır.

 Vizyon
Otomotiv Mühendisliğinde araştırma ve geliştirme çalışmalarında görev yapacak üstün nitelikli insan gücü yetiştirecek ve bilimsel ve teknolojik bilgi birikimi oluşturacak ulusal ve uluslararası çağdaş ve saygın bir program olmak, ulusal otomotiv endüstrimizin gelişmesinde etkin rol oynamak.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik programlarının mezunları başvurabilir. Lisans seviyesinde "Taşıt Tekniği" ve "İçten Yanmalı Motorlar" veya benzeri konularda ders almamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarTüm mühendislik programlarının mezunları başvurabilir. Lisans seviyesinde "Taşıt Tekniği" ve "İçten Yanmalı Motorlar" veya benzeri konularda ders almamış öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll engineering graduates are eligible to apply. Students who did not take undergraduate level "Vehicle Technology" and "Internal Combustion Engines" or similar courses may be required to attend the scientific preparation program.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarAll engineering graduates are eligible to apply. Students who did not take undergraduate level "Vehicle Technology" and "Internal Combustion Engines" or similar courses may be required to attend the scientific preparation program.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MOT501
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MOT573E
(Yüksek Lisans)
Otomotive Özel Konular
(Special Topics in Automotive)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MOT574E
(Yüksek Lisans)
Buji Ateşlemeli Motorlarda Yanma
(Spark Ignition Engine Combustion)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MOT575E
(Yüksek Lisans)
Taşıt Dinamiği
(Vehicle Dynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MOT576E
(Yüksek Lisans)
Otomotiv Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Simülasyon
(Computer Aided Simulation In Automotive Engineering (CAS))

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MOT577
(Yüksek Lisans)
İçten Yanmalı Motorlarda Aşırı Doldurma
(Supercharging and Turbocharging in Internal Combustion Engines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MOT578
(Yüksek Lisans)
İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşumu
(Mixture Formation in Internal Combustion Engines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MOT579
(Yüksek Lisans)
İçten Yanmalı Motorların (İYM) Hesabı ve Geliştirilmesi
(Calculation and Development of Internal Combustion Engines (ICE))

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MOT580
(Yüksek Lisans)
Taşıtlarda Güç Aktarımı
(Traction Dynamics of Motor Vechicles)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MOT581
(Yüksek Lisans)
Taşıt Motorlarında Araştırma ve Deney Teknikleri
(Research and Experimental Techniques for Vehicle Engines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MOT582
(Yüksek Lisans)
Taşıtlarda Ömür Testleri
(Accelerated Life Tests of Vehicle Bodies)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MOT583
(Yüksek Lisans)
Taşıt Tasarımı
(Vehicle Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MOT587E
(Yüksek Lisans)
Yanmanın Temelleri
(Combustion Fundamentals)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MOT596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MOT597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MOT598E
(Yüksek Lisans)
Otomotiv Tribolojisi
(Automotive Tribology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.