Malzeme ve İmalat

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.


Araştırma Konuları  

 Malzemelerin Mekanik Davranışı ile İç Yapıları Arasındaki İlişkiler
 Kaynak Metalurjisi ve Tekniği ile İlgili Araştırmalar
 Talaşlı İmalatın Mekaniği ve Analizi ile İlgili Araştırmalar
 Plastik Şekillendirmenin Mekaniği ve Teknolojisi ile İlgili Araştırmalar
 Seramikler, Plastikler ve Karma Malzemelerle İmalat
 Mikro Yapılar ve Mikro Sistemlerin İmalatı (MEMS) Araştırmaları
 Özel İmalat Yöntemleri
 Yüzey Isıl—Mekanik İşlemleri
 Isıl İşlemler
 Yüzey Kaplamaları

Araştırma Laboratuarları

 Mekanik Deneyler İçin Makinalar
 Kaynak Deneyleri İçin Makinalar ve Donanımlar
 Plastik Şekillendirme Deneyleri İçin Makinalar ve Donanımlar
 Talaşlı İmalat Deneyleri İçin Makinalar, Tezgahlar ve Donanımlar
 Döküm Deneyleri İçin Makinalar, Ocaklar ve Donanımlar

Kimler Faydalanabilir?

 Makina Mühendisleri
 Metalurji Mühendisleri
 İmalat Mühendisleri
 Endüstri Mühendisleri
 Uçak Mühendisleri
 Fizik Mühendisleri
 Gemi Mühendisleri
 Malzeme Mühendisleri

  


Tarihçe


Araştırma Alanları


Başarı Değerlendirmesi


Misyon


Vizyon


Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,45
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina, İmalat, Uçak, Uzay, Gemi, Malzeme Mühendislikleri
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlarİmalat, Makina, Uçak, Gemi, Uzay, Malzeme ve Metalurji Mühendislikleri
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMechanical, Manufacturing, Aeronautical Engineering Programs
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarManufacturing Eng., Mechanical Eng., Aeronautical Eng., Astronautical Eng., Materials Eng.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MMI501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engıneerıng Mathematıcs)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MMI565
(Yüksek Lisans)
Malzemelerin Mekanik Davranışı
(Mechanical Behavior of Materials)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI566
(Yüksek Lisans)
İleri İmalat Yöntemleri
(Advanced Manufacturıng Processes)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MMI567
(Yüksek Lisans)
İmalatta Ölçme Sistemleri Ve Metroloji
(Measurement Systems And Metrology In Manufacturıng)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MMI568E
(Yüksek Lisans)
BİLGİSAYARLI Bütünleşik İMALAT
(COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI569
(Yüksek Lisans)
Malzemelerde Ve Yapılarda Yorulma
(Fatıgue Of Materials And Structures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI570
(Yüksek Lisans)
Hasar Analizi
(Faılure Analysıs)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI572
(Yüksek Lisans)
Kaynak Mühendisliği
(Welding Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI574
(Yüksek Lisans)
Polimer Müğhendisliği
(Polymer Engıneerıng)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI575E
(Yüksek Lisans)
Plastisite Teorisi Ve Uygulamaları
(Plastıcıty Theory And Applıcatıons)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI576E
(Yüksek Lisans)
İmalatda Sonlu Eleman Analizi
(Fınıte Element Analysıs In Manufacturıng)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI578
(Yüksek Lisans)
Talaş Kaldırma Mekaniği Ve Analizi
(Machining Mechanics And Analysis)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MMI579E
(Yüksek Lisans)
Mikroelektormekanik Sensörler (MEMS)
(Microelectromechanical Sensors (MEMS))

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MMI580
(Yüksek Lisans)
Seramik Komponentlerin Tasarımı Ve İmalatı
(Desıgn And Fabrıcatıon Of Ceramıc Components)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MMI581E
(Yüksek Lisans)
Malzeme ve İmalata Özel Konular
(Special Topics in Materials and Manufacture)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MMI596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.