Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece doktora düzeyinde eğitim vermektedir.


Fakülte Hakkında

Makina Fakültesi bugünkü adını 1944 yılında almıştır. 1933 yılında yeni üniversite reformu ile, "İstanbul Darülfünunu" nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Elektrik ve Makina Enstitüsü kaldırılmış ve Yüksek Mühendis Okulu'nda Elektrik-Mekanik Bölümü açılarak Makina-Elektrik Mühendisliği eğitimi başlamıştır. 1944 yılında yeni bir kanunla, Yüksek Mühendis Okulu "İstanbul Teknik Üniversitesi" adını almış ve Makina Bölümü de bağımsız Makina Fakültesi haline gelmiştir.

Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Otomotiv endüstrisinden enerji üretimine, petro-kimya sanayiinden robot teknolojisine, tekstil sanayiinden savunma sanayiine kadar birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bugün dünya teknolojisine uygun, çağdaş bir eğitim ve araştırma kurumu olan İTÜ Makina Fakültesi, ülkemizin en geniş araştırma laboratuvarlarına sahip fakültelerinden birisidir. Makina Mühendisliği Bölümünde iki lisans programı yürütülmektedir. Klasik Makina Mühendisliği programının yanı sıra, İmalat Mühendisliği Lisans programı, ülkemizde bu alanda açılmış ilk mühendislik programı olma özelliğini taşımaktadır ve 2003-2004 akademik yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü alanında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemiz imalat sanayinin son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu bu mesleğin kazandığı önem, mezunlarına geniş bir alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.

Özgörev

Ulusal ve uluslararası kuruluşların her kademesinde başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, güncel teknolojiyi izleyebilen, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, çağdaş makina ve imalât mühendisleri yetiştirmek; Yapacağı evrensel standartlardaki temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile ülkenin teknolojik ufuklarını genişletmede ve kalkınmasında öncü olmak, yaptığı araştırmaları yayınlayarak bilime ve topluma katkıda bulunmaktır.

Özgörüş

Ulusal ve uluslararası boyutta çağdaş ve önder bir fakülte olarak makine ve imalât mühendisliği bilim ve teknolojisinin odağı olmaktır.


Tarihçe
Makina Fakültesi bugünkü adını 1944 yılında almıştır. 1933 yılında yeni üniversite reformu ile, "İstanbul Darülfünunu" nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Elektrik ve Makina Enstitüsü kaldırılmış ve Yüksek Mühendis Okulu'nda Elektrik-Mekanik Bölümü açılarak Makina-Elektrik Mühendisliği eğitimi başlamıştır. 1944 yılında yeni bir kanunla, Yüksek Mühendis Okulu "İstanbul Teknik Üniversitesi" adını almış ve Makina Bölümü de bağımsız Makina Fakültesi haline gelmiştir. Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Otomotiv endüstrisinden enerji üretimine, petro-kimya sanayiinden robot teknolojisine, tekstil sanayiinden savunma sanayiine kadar birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bugün dünya teknolojisine uygun, çağdaş bir eğitim ve araştırma kurumu olan İTÜ Makina Fakültesi, ülkemizin en geniş araştırma laboratuvarlarına sahip fakültelerinden birisidir. Makina Mühendisliği Bölümünde iki lisans programı yürütülmektedir. Klasik Makina Mühendisliği programının yanı sıra, İmalat Mühendisliği Lisans programı, ülkemizde bu alanda açılmış ilk mühendislik programı olma özelliğini taşımaktadır ve 2003-2004 akademik yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü alanında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemiz imalat sanayinin son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu bu mesleğin kazandığı önem, mezunlarına geniş bir alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.Araştırma Alanları

Termodinamik, Isı geçişi, Akışkanlar Mekaniği, Konstrüksiyon, Makine Dinamiği, Titreşim ve akustiği, Malzeme ve İmalat, Otomotiv, Sistem Dinamiği ve KontrolBaşarı Değerlendirmesi

Madde 34- Öğrencinin doktora/sanatta yeterlik öğrenimi süresince almak zorunda olduğu toplam ders kredisinin:

 

a)     En az %50’si 600 kodlu derslerden seçilmelidir.

 

b)     En az %30’u İngilizce derslerden alınmalıdır.

 

c)     Lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrenciler, almak zorunda oldukları toplam ders kredisinin en az %25’ini ilgili yüksek lisans programının zorunlu derslerinden seçmelidir.Misyon

Makine Anabilim Dalı Doktora Pogramının Programının özgörevi;  anabilim dalının değişik alanlarında  teorik temelli ve uygulamaya dönük doktora  eğitimi vererek, değişik sanayi, üniversite ve  araştırma  kurumlarında  başarı  ile  görev   alabilecek,   yenilikçi,   bilimsel ve teknik problemleri çözmede  sistematik  yaklaşıma sahip, araştırıcı, uluslararası seviyede bilim insanı  gücünü ortaya çıkarmaktır.Vizyon

Makine Anabilim Dalı Doktora Pogramının özgörüsü; anabilimdalının değişik alanlarında  özgün bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak, üniversitelerin ve makina mühendisliği endüstrisinin gereksinimlerini sağlamak üzere nitelikli, küresel çevre ve güvenlik sorunlarına duyarlı araştırmacı mühendis ve akademisyen yetiştirmek üzere, teori ile teoriyi uygulamaya aktaran yapıda bir öğretim yapıp, yetiştirdiği uluslararası seviyedeki doktor mühendisleri toplumumuzun   ve   insanlığa   fayda sunan,  benzeri  kurumlar  arasında  öncü bir eğitim programı olmaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı8
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarMakina Müh., Uçak müh., Uzay Müh., Gemi müh., İmalat müh, Mekatronik Müh., Kimya müh, Enerji Müh.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarMakina Müh., Uçak müh., Uzay Müh., Gemi müh., İmalat müh, Mekatronik Müh., Kimya müh, Enerji Müh.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Eng., Aeronautical Eng., Astronautical Eng., Naval Architecture Eng., Manufacturing Eng., Mechatronics Eng., Chemical Eng., Energy Eng.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Eng., Aeronautical Eng., Astronautical Eng., Naval Architecture Eng., Manufacturing Eng., Mechatronics Eng., Chemical Eng., Energy Eng.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MAK507E
(Yüksek Lisans)
Turbulans Mekanığıne Giriş
(Introductıon To Mechanıcs Of Turbulence)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK602E
(Yüksek Lisans)
Heat Transfer And Fluıd Flow In Mınıchannels And Mıcrochannels
(Dar Kanallarda Ve Mikro Kanallarda Isı Geçisi Ve Akış)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK603
(Doktora)
Gözenekli Ortamda Isı ve Kütle Geçişi
(Heat and Mass Transfer in Porous Media)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK604
(Yüksek Lisans)
İki Fazlı Akışlar
(TwO-Phase Flows)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK605
(Yüksek Lisans)
Türbomakinaların AerO-Termodinamiği
(AerO-Thermodynamıcs Of Turbomachınes)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK608E
(Yüksek Lisans)
Türbülans Modelleri
(Modellıng Of Turbulence)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK611
(Doktora)
Deneysel Mekanik
(Experimental Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK612E
(Doktora)
Katı Mekaniğinde İleri Sonlu Elemanlar Analizi
(Advanced Finite Element Analysis in Solid Mechanics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK613
(Doktora)
Elastik Stabilite Teorisi
(Theory of Elastic Stability)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK614E
(Doktora)
Tasarım Optimizasyonu
(Design Optimization)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK615
(Yüksek Lisans)
Malzemelerin Mikromekaniği
(Micromechanics of Materials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK616
(Doktora)
Mekanikte Enerji Metodları
(Energy Methods in Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK618E
(Doktora)
Katı Cisimlerin Lineer Olmayan Mekaniği
(Nonlinear Solid Mechanics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MAK619E
(Yüksek Lisans)
Kırılma Mekaniği
(Fracture Mechanıcs)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK627
(Yüksek Lisans)
Akışkan Güç Servomekanizmaları
(Fluid Power Servomechanisms)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK633
(Doktora)
Lineer Olmayan Titreşimler
(Nonlinear Vibrations)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK635E
(Doktora)
Sonlu Eleman Analizlerinde İleri Teknikler ve Uygulamaları
(Advanced Techniques and Their Applications in Finite Element Analysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MAK639E
(Doktora)
Ağsız Yöntemler
(Meshless Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK641E
(Doktora)
İleri Ağ İşleme
(Advanced Mesh Processing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK647
(Doktora)
İmalatta Malzeme Modelleme
(Materıals Modelıng In Manufacturıng)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK650E
(Doktora)
Makina Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Mechanical Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MAK654E
(Yüksek Lisans)
Taşıtlarda Kontrol Sistemleri
(Vehicle Control Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK656E
(Yüksek Lisans)
Taşıt Titreşimleri
(Vehicle Vibrations)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK660E
(Doktora)
Akıllı Sistemler ve Esnek Hesaplamalar
(Intelligent Systems and Soft Computing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK662E
(Doktora)
İleri Sistem Dinamiği Ve Kontrol
(Advanced System Dynamıcs & Control)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK664E
(Doktora)
Bulanık Mantığın Endüstriyel Uygulamaları
(Industrial Applications of Fuzzy Logic)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK665E
(Doktora)
Doğrusal Olmayan Analiz ve Kontrol Yöntemleri
(Nonlinear Analysis & Control Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK681E
(Doktora)
Hidrodinamik Kararlılık
(Hydrodynamic Stability)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK682
(Doktora)
Plak ve Kabuklar Teorisi
(Theory of Plates and Shells)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK685E
(Doktora)
Biyomalzemelerin Tasarım Esasları
(Design Essentials of Biomaterials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK689E
(Yüksek Lisans)
İmalatta Isı Ve Kütle Akışı
(Heat And Mass Flow In Manufacturıng)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK691E
(Doktora)
Türbülans Mekaniği
(Mechanics of Turbulance)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MAK692E
(Doktora)
Isıl Sistemlerin İstatistik Termodinamiği
(Statistical Thermodynamics of Thermal Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MAK696E
(Doktora)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MAK697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.