Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik Laboratuvarı

Bu laboratuvarda makina dinamiği, titreşim ve akustik konularında bilimsel araştırmalar, uygulamalı öğrenci deneyleri ve endüstriyel ölçümler yapmak için gerekli deney ve ölçüm sistemleri bulunmaktadır. Bu laboratuvarda bulunan sistem ve ölçme cihazları ile aşağıdaki ölçümler ve deneyler yapılabilmektedir.
Pistonlu makinalar ve rotorlarda dengesizlik kuvvetlerinin etkileri ve dengeleme
Yürek mekanizmalarının kinematiği ve dinamiği ile ilgili deneyler
Jiroskopik kuvvetlerin etkilerinin incelenmesi
Bir ve iki kanallı titreşim ölçümleri ve frekans analizi (FFT)
Diyagnostik amaçlı titreşim ölçümleri
Temel titreşim teorisi ile ilgili çok amaçlı deney düzeneği
Titreşim Test Düzeneği - Sarsma ve yorulma deneyleri
Yapı dinamiği ile ilgili Modal Analiz Ölçüm Sistemi ve yazılımı
Ses basınç düzeyi gürültü dozu ve ses şiddeti ölçüm sistemleri
Malzemelerin ses yutma katsayılarının belirlenmesi için akustik empenans tüpü
Avrupa Topluluğu ve FFTA ülkelerince öngörülen Makina Direktifleri Esaslarına uygun titreşim ve akustik ölçümlerProgram Hakkında..


Tarihçe

Makina Dinamiği Titreşim ve Akustik Programı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünün yeniden yapılanma programı çerçevesinde 2002 yılında kuruldu. 

Daha önce Makina Teorisi ve Kontrol adı altında yürütülen geniş tabanlı bir Yüksek Lisans Programının daha fazla uzmanlaşmaya olanak verecek biçimde Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustik, Katı Cisimler Mekaniği ve Sistem Dinamiği ve Kontrol şeklinde üçe ayrılmasıyla oluşturulan bu program, kuruluşundan bu yana 200'ü aşkın öğrenciye eğitim verdi ve mezunlarıyla, ülke sanayiinin titreşim ve gürültü standartları bakımından rekabetçi ürünler geliştirmekte gereksinim duyduğu araştırmacı mühendis açığını gidermekte ciddi katkılarda bulundu.

.

 Araştırma Alanları

                • Mekanik yapıların analitik, sayısal ve deneysel titreşim ve gürültü analizi.

                • Sonlu elemanlar ve diğer yazılım uygulamaları ve yazılım geliştirme.

                • Elastik uzuvlu makinaların dinamiği ve kararlılığı.

                • Taşıt titreşimleri, kabin akustiği, susturucu tasarımı.

                • Endüstriyel ürünlerin modellenmesi, titreşim ve gürültü haritalarının çıkartılması, ses kalitelerinin iyileştirilmesi.

                •  Yapısal modifikasyon ve sönüm optimizasyonu.

                •  Rotor ve rotor-pala sistemlerinin dinamiği.

 

 

 Başarı Değerlendirmesi


Misyon

Makina Dinamiği Titreşim ve Akustik Programının misyonu, kendi alanında, ulusa ve insanlığa en üst düzeyde hizmet verecek, evrensel ölçülerde donanımlı mühendisler yetiştirmek ve çağdaş bilim ve teknolojiye uluslararası ölçekte katkıda bulunmaktır.Vizyon

Makina Dinamiği Titreşim ve Akustik Programının vizyonu, kendi alanında, ulusal ölçekte lider, uluslar arası ölçekte saygın bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.​Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMekanik alt yapısına sahip tüm mühendislik programlarının mezunları başvurabilir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMekanik alt yapısına sahip tüm mühendislik programlarının mezunları başvurabilir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMekanik alt yapısına sahip tüm mühendislik programlarının mezunları başvurabilir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı0
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarGraduates of all engineering programs having mechanical infrastructure can apply.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MTA501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTA550E
(Yüksek Lisans)
Makina Dinamiği Titreşim ve Akustikte Özel Konular
(Special Topics in Machine Dynamics, Vibration and Acoustics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MTA551E
(Yüksek Lisans)
Veri Toplama ve Sinyal İşleme
(Data Acquisition and Signal Processing)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTA552
(Yüksek Lisans)
İleri Mekanik Titreşimler
(Advanved Mechanical Vibrations)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTA554
(Yüksek Lisans)
Mekanik Sistemler Dinamiği
(Dynamics Of Mechanical Systems)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTA555
(Yüksek Lisans)
Gürültü ve Titreşim Kontrolu
(Noise and Vibration Control)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MTA556E
(Yüksek Lisans)
Modal Ölçüm ve Analiz
(Modal Testing)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTA558
(Yüksek Lisans)
Optimizasyon Yöntemleri
(Optimization Methods)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTA560E
(Yüksek Lisans)
Dönen Makinaların Titreşimleri
(Vibration of Rotating Machinery)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTA562
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Akustiği
(Engineering Acoustics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MTA596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MTA597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.