Konstrüksiyon

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Programın özgörevi, mekanik sistemlerin konstrüksiyonu konusunda uluslararası düzeyde yüksek lisans öğretimi yapmak, özellikle önümüzdeki yıllarda ülkemiz endüstrisinin yoğun olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli konstrüktör ihtiyacını karşılamak üzere yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik bilince ve sorumluluğa sahip, geleceğin lideri mezunlar vermektir. 
Programın vizyonu mekanik sistemlerin konstrüksiyonu konusunda ülkemizde öncü olmak ve uluslararası seviyede de önde gelen programlar arasında bulunmaktır.
Kimler Faydalanabilir
         Makina Mühendisleri
         İşletme Mühendisleri
         Uçak Mühendisleri
         Endüstri Ürünleri Tasarımcıları
         Endüstri Mühendisleri
         Ziraat Mühendisleri
         Gemi İnşaatı Mühendisliği
         Tekstil Mühendisliği
Programın Getireceği Kazanımlar
Yaşanmakta olan Bilgi Çağının temelini oluşturan iki tür bilgi söz konusudur. Bunlardan bir bölümü analiz esaslı bilgiler ve derleme şeklindeki bilgilerdir. İkinci grup bilgiler ise sentez sonucu oluşmuş bilgilerdir ki bu tür bilgilere sahip ülke ya da kuruluşlara rakipleri karşısında önemli avantajlar sağlar. Bu gruba giren bilgilere erişim genellikle kısıtlanmıştır. Konstrüksiyon faaliyeti sonucu oluşan bilgi bu ikinci gruptadır ve programın mezunlara katkısı asıl olarak buradadır.

Tarihçe

İTÜ. Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 5 yıllık eğitim programına 1974 yılında son vermiş ve lisans eğitimini 4 yıla indirerek yüksek lisans için ayrı bir yapılanmaya gitmiştir. Bu yapılanmada lisansüstü eğitim ayrı bir akademik birim olan “Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) Eğitimi” olarak tanımlanmıştır. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Konstrüksiyon Yüksek Lisans programında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 1 Ekim 1982 yılından itibaren İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak sürdürmektedir. Konstrüskiyon Yüksek Lisans program 2002 yılında İTÜ Lisans Üstü Programlarının yeniden yapılandırılması kapsamında yeni içerik ve derslerle ders planı güncellenmiştir.

 Araştırma Alanları

Programın araştırma konularının zaman içinde teknolojik gelişmeye ve ülke koşullarına bağlı olarak önemli değişikler göstermesi beklenmelidir.

Bununla birlikte halihazırdaki çalışma konularından bazıları aşağıda listelenmiştir.

Makina konstrüksiyonu

Makina elemanları tasarımı

Dişli Çarkların Dinamik Modellenmesi

Metallerde korozyon olayının incelenmesi ve hesabı.

Dişli çarklarda yenme aşınmasının hesap metotları ve mukayesesi

Polimer ve kompozit malzemeler ve tribolojisi

Sızdırmazlık sistemleri

Triboloji

Güç iletimi

Esnek Tutucu Tasarımı ve Optimizasyonu

Modüler Robotlar için Uzman Sistem Geliştirme

Geometrik modelleme

Bilgisayar destekli tasarım

Bilgisayar destekli mühendislik

Ağ Teknikleri,

Biomekanik,

Konum Kontrollu Mekanik Sistemlerin Konstrüksiyonu

Krenlerin yapısal modellemesi ve analizi

Asansör teknolojileri

Asansör kumanda ve kontrol sistemleri

Eş zamanlı mühendislik

Montaja uygun konstrüksiyon

Optimizasyon metodları

Sonlu elemanlarla modelleme ve analiz

Sınır elemanlarla modelleme ve analiz

Geometrik toleranslandırma

Halat mekaniğiBaşarı Değerlendirmesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğindeki koşullar geçerlidir. Programdan mezuniyet için ek koşul tanımlanmamıştır.

Misyon

Mekanik sistemlerin konstrüksiyonu konusunda uluslararası düzeyde yüksek lisans öğretimi yapmak, özellikle önümüzdeki yıllarda ülkemiz endüstrisinin yoğun olarak ihtiyaç duyacağı nitelikli konstrüktör ihtiyacını karşılamak üzere yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çağdaş, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik bilince ve sorumluluğa sahip, geleceğin lideri mezunlar vermektir.Vizyon

Mekanik sistemlerin konstrüksiyonu konusunda ülkemizde öncü olmak ve uluslararası seviyede de önde gelen programlar arasında bulunmaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina, İmalat, Otomotiv, Mekatronik, Uçak, Uzay, Endüstri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Programları. Makina, İmalat ve Otomotiv mühendisliği lisans programı mezunları dışında diğer bölümlerden lisans diploması olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina, İmalat, Otomotiv, Mekatronik, Uçak, Uzay, Endüstri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Programları. Makina, İmalat ve Otomotiv mühendisliği lisans programı mezunları dışında diğer bölümlerden lisans diploması olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı1
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Engineering, Manufacturing Engineering, Automotive Engineering, Aeronautical Engineering, Astronautical Engineering, Industrial Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Shipbuilding and Ocean Engineering, and Industrial Design. The academic deficiency program is applied to candidate who has got an undergraduate degree except mechanical engineering, manufacturing engineering and automotive engineering.
Gerekli ALES Puanı**90
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Engineering, Manufacturing Engineering, Automotive Engineering, Aeronautical Engineering, Astronautical Engineering, Industrial Engineering, Naval Architecture and Marine Engineering, Shipbuilding and Ocean Engineering, and Industrial Design. The academic deficiency program is applied to candidate who has got an undergraduate degree except mechanical engineering, manufacturing engineering and automotive engineering.
Gerekli ALES Puanı**90
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MKS501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MKS527
(Yüksek Lisans)
Yüksek Sıcaklıkta Makina Konstrüksiyonu
(Mechanical Design for High Temperatures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS528E
(Yüksek Lisans)
Unsur-tabanlı Modelleme
(Feature-based Modeling)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKS529E
(Yüksek Lisans)
Gear Technology
(Dişli Çark Teknolojisi)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS531E
(Yüksek Lisans)
Konstrüksiyona Özel Konular
(Special Topics in Mechanical Design)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MKS533
(Yüksek Lisans)
Transport Tekniğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Materials Handling)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS535
(Yüksek Lisans)
Konstrüksiyon Sistematiği
(Design Methodology)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS536E
(Yüksek Lisans)
İleri Bilgisayar Destekli Tasarım
(Advanced Computer Aided Design)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKS537E
(Yüksek Lisans)
Bilgisayar Destekli Mühendisliğe Giriş
(Introduction To Computer Aided Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS538
(Yüksek Lisans)
Triboloji
(Tribology)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKS539E
(Yüksek Lisans)
Makina Mühendisliğinde Sonlu Eleman Yöntemi
(Finite Element Method in Mechanical Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS540
(Yüksek Lisans)
Düşey Transport Sistemleri
(Vertical Transportation Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKS541
(Yüksek Lisans)
Güç İletimi
(Mechanical Power Transmission)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS543E
(Yüksek Lisans)
Eklemeli İmalat Süreci ve Tasarımı
(Additive Manufacturing Processing and Design)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS544
(Yüksek Lisans)
Konstrüksiyonda Şekillendirme ve Fikri Haklar
(Embodiment in Mechanical Design & Intellectual Property)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKS546
(Yüksek Lisans)
Sürekli Transport Sistemleri
(Conveying Machines Volume)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKS584E
(Yüksek Lisans)
Üretim Ve Montaj İçin Ürün Konstrüksiyonu
(Product Desıgn For Manufacture & Assembly)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKS593
(Yüksek Lisans)
Konstrüksiyonda Tolerans Analizi
(Mechanıcal Tolerance Analysıs In Desıgn)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKS596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MKS597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.