Katı Cisimlerin Mekaniği

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Katı Cisimlerin Mekaniği Yüksek Lisans Programının amacı, mühendislik eğitimi almış kişilere;
 • Katı mekaniğinin ve biyomekaniğin temel bilgilerini derinlemesine öğretmek,
 • Bu konularda ileri seviyede teorik temeller vermek,
 • Deneysel çalışmalar ile bunları tamamlamak,
 • Ticari yazılım kullanımı ve program yazılımı becerilerini kazandırmak,
 • Ticari yazılım sonuçlarınu yorumlamak ve değerlendirmek
 • Ticari yazılımların klasik mühendislik ve biyomekanik problemlerinin çözümünde etkin şekilde kullanabilmek
yetenek ve becerilerini kazandırmaktır.
 
Katı mekaniği tüm mühendislik dallarında uygulama sahası olan temel bir konudur. Başarılı bir yapısal tasarım ileri seviyede katı mekaniği bilgisi gerektirir. Bu nedenle; uygulamalarda öne çıkan, malzemelerin mekaniği ile yapının performansı arasındaki ilişki ele alınarak ileri seviyede irdelenmektedir. Aradaki bu ilişkinin anlaşılması sonucunda, daha güvenli yeni tasarımlar gündeme gelecektir. Katı Mekaniği, Makine mühendisliği uygulamalarında, uçak, gemi, inşaat mühendisliğinde, mikro elektronik yapıların tasarımlarının yanı sıra, biyomekanik temelli problemler ile implant ve protez sistemlerinin analiz ve tasarımlarında geniş uygulama alanı bulmaktadır.

Programdan Kimler faydalanabilir: 

 • Makina Mühendisleri
 • Uçak Mühendisleri
 • Gemi İnşaat Mühendisleri
 • İnşaat Mühendisleri
 • Metalurji Mühendisleri
 • Tekstil Mühendisleri
 • İmalat Mühendisleri

Kazanımlarınız:

 • Yapısal analiz ve temel mekanik prensipleri öğrenmek.
 • Temel bilgileri pratik mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisini kazanmak.
 • Deneysel ölçme ve sayısal analiz yöntemlerini öğrenmek. 
 • Modern teknik, teknoloji ve yaklaşımları öğreterek bunları yapısal mekanik ve biyomekanik problemlerin çözümünde kullanabilmek.

Tarihçe


Araştırma Alanları
Lineer ve lineer olmayan elastisite Sonlu eleman yöntemleri Yapısal analiz Yapısal optimizasyon Kompozit malzemelerin mekaniği Plak ve kabuk teorileri Elastik ve elastik olmayan stabilite Sert ve yumuşak doku biyomekaniği Doku rejenerasyonu Deneysel gerilme analizi Bünye denklemleri ve malzeme modelleri Yapısal titreşimler Kestirimci bakım teknikleri Ağsız yöntemler Esnek mekanizmalar

Başarı Değerlendirmesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullar dışında ek koşul bulunmamaktadır.

Misyon

Katı Cisimlerin Mekaniği yüksek lisans programının özgörevi, tasarımcı mühendisler için mekanik, yapısal analiz ve biyomekaniğin temel bilgilerini derinlemesine ve ileri seviyede öğretmek, ticari yazılım kullanımı ve program yazılımı becerilerini kazandırmak, deneysel ölçme ve sayısal analiz yöntemlerini öğretmek, modern teknik, teknoloji ve yaklaşımları kullanarak ulusal ve uluslararası ölçekte endüstrinin gerek duyduğu nitelikli insan gücünü ortaya çıkarmak.Vizyon
Makina, inşaat, uçak, gemi ve biyomühendislik alanlarında başarılı yapısal tasarımlar için gerekli mekanik altyapısını oluşturmak ve uluslararası düzeyde yarışabilecek donanımlı mühendisler yetiştirmek.

Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı12
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gemi İnşaat Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Engineeering, Manufacturing Engineering, Aeronautics Engineering, Astronautics Engineering, Civil Engineering, Naval Architecture, Ocean Engineering, Textile Engineering
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması3
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Engineeering, Manufacturing Engineering, Aeronautics Engineering, Astronautics Engineering, Civil Engineering, Naval Architecture, Ocean Engineering, Textile Engineering
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MKC501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MKC516
(Yüksek Lisans)
Kompozit Malzemelerin Mekaniği
(Mechanics of Composite Materials)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKC517E
(Yüksek Lisans)
Katı Cisimler Mekaniğine Özel Konular
(Special Topics in Solid Mechanics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MKC521
(Yüksek Lisans)
Elastisite Teorisi
(Theory of Elasticity)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKC522
(Yüksek Lisans)
İleri Dinamik
(Advanced Dynamics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKC523
(Yüksek Lisans)
Katı Cisim Mekaniğinin Temelleri
(Foundations of Solid Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKC524
(Yüksek Lisans)
Sürekli Ortamlar Mekaniğine Giriş
(İntroduction to Continuum Mechanics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKC525E
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte Sonlu Elemanlar Analizi
(Finite Element Analysis in Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKC526
(Yüksek Lisans)
Biyomekanik
(Biomechanics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKC527E
(Yüksek Lisans)
Yapıların Titreşimi
(Vibrations of Structures)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKC528
(Yüksek Lisans)
Dinamik Bakım Tekniği
(Dynamic Maintenance Technique)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKC532E
(Yüksek Lisans)
Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri
(Optimization Techniques in Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MKC589E
(Yüksek Lisans)
Esnek Mekanizmalar
(Compliant Mechanisms)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MKC596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MKC597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.