Isı Akışkan

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Isı-Akışkan Programı Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Geçişi konularında ileri seviyede araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetleri yapan bir programdır.  

Sanayide ısıl ve hidrodinamik enerjinin kullanıldığı makina ve cihazların tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, enerjinin verimli kullanılması açısından mühendislere ileri düzeyde kuramsal bilgiler ile deneysel ve sayısal yöntemlerin öğretilmesi bu programın temel amacıdır.


Tarihçe
Isı-Akışkan Programı Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Isı Geçişi konularında ileri seviyede araştırma, geliştirme ve öğretim faaliyetleri yapan bir programdır.  

 Sanayide ısıl ve hidrodinamik enerjinin kullanıldığı makina ve cihazların tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, enerjinin verimli kullanılması açısından mühendislere ileri düzeyde kuramsal bilgiler ile deneysel ve sayısal yöntemlerin öğretilmesi bu programın temel amacıdır. 

 

Araştırma Alanları
Yanma ve uygulamaları Taşınım ve ışınımla ısı geçişi İki fazlı akış Titreşimli ısı geçişi Gözenekli ortamda ısı geçişi Kaynama ve yoğuşma Katı yakıtlı roketler Turbomakinaların tasarımı ve performans analizleri Turbomakinalarda gürültü azaltılması Hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve ısı geçişi uygulamaları/optimizasyon Geçici rejimde akış olayları ve ısı geçişi Güneş enerjisi uygulamaları Rüzgar enerjisi uygulamaları Aerodinamik akış analizi   Akış Kontrol Uygulamaları

Başarı Değerlendirmesi


Misyon

Isı Akışkan programı yüksek lisans programının hedefi, her öğrencinin lisans seviyesinde edindiği bilgi ve birikimine ilave olarak aşağıdaki hedefleri sağlayacak seviyeye ulaştırmaktır:

1-Ülkenin uluslararası rekabet gücüne katkıda bulunmak. Bu amaçla kendi konularında uluslararası standartta bilgi donanımlı ve gerektiğinde insiyatif kullanabilme özelliğine sahip, yaratıcı, hayatları boyunca yeni bilgileri geliştirme ve öğrenme konusunda istekli ve bu konuda yeterli seviyede teçhiz edilmiş yüksek mühendislerin yetiştirilmesini sağlamak.

2.  Ülkenin stratejik hedeflerine destek ve bu hedeflerin belirlenmesinde öncülük yapabilecek programları veya dersleri program çerçevesinde açmak veya mevcut derslerin içeriklerini inceleyerek gerekirse kapamak.

3-Programın konuları kapsamına giren bilim ve teknoloji alanında, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde öncü konumuna ulaşmasına katkıda bulunmak. Bu amaçla yüksek lisans ve doktora tezlerinin ve derslerde verilecek dönem ödevlerinin öğrencinin kendi mesleki kariyerlerinde karşılaşabilecekleri pekçok problemi anlama, analiz etme ve çözme çabalarını destekleyecek sağlam bir art alan kazandırmak üzere belirlemek ve ciddi bilimsel ya da teknolojik araştırmaları konu alacak projeler olarak değerlendirmek.

4-Üniversitenin ve ülkenin gereksindiği akademisyenlerin yetişmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla ders programlarında lisans eğitimi ile doktora eğitimi arasında köprü oluşturabilecek nitelikte ders seçeneklerinin bulunmasını sağlamak.

5- Verilen dersler ve tez çalışmaları ve seminerler vasıtasıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, sahip oldukları yetenekleri topluma liderlik etmeleri için gerekli seviyeye ulaştırmaları konusunda teşvik etmek.Vizyon

Yüksek Lisans Isı Akışkan programının vizyonu, uluslar arası niteliklerde eğitim veren, ülkenin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendisler ve akademisyenler yetiştiren, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve ürettiği bilgileri endüstrinin teknolojik gelişmesinde kullabilen bir eğitim ve araştırma programı olmaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina Müh., Uçak Müh., Uzay müh, Gemi müh., İmalat Müh., Mekatronik, Kimya Müh, Enerji Müh.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı20
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMakina Müh., Uçak Müh., Uzay müh, Gemi müh., İmalat Müh., Mekatronik, Kimya Müh, Enerji Müh.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Eng., Aeronautical Eng., Astronautical Eng., Naval Architecture Eng., Manufacturing Eng., Mechatronics, Chemical Eng., Energy Eng.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı3
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,6
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarMechanical Eng., Aeronautical Eng., Astronautical Eng., Naval Architecture Eng., Manufacturing Eng., Mechatronics, Chemical Eng., Energy Eng.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı MIA501E
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MIA502E
(Yüksek Lisans)
Isı Transferi Ve Akışkanlar Mekaniğinde Sayısal Yöntemler
(Numerical Methods In Fluid Flow And Heat Transfer)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MIA503E
(Yüksek Lisans)
İleri Akışkanlar Dinamiği
(Advanced Fluıd Dynamıcs)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA504
(Yüksek Lisans)
İleri Isı Ve Kütle Geçişi
(Advanced Heat And Mass Transfer)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı MIA505E
(Yüksek Lisans)
Isıl Sistemlerin Tasarımı
(Desıgn Of Thermal Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA506
(Yüksek Lisans)
Isı Işınımı
(Radıatıon Heat Tranfer)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MIA507E
(Yüksek Lisans)
Isı Akışkanda Özel konular
(Special Topics in Heat Fluid)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA508E
(Yüksek Lisans)
Boyut Analizi Ve Benzerlik
(Dımensıonal Analysıs And Modelıng)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MIA509
(Yüksek Lisans)
IsI-Akış Olaylarında Deneysel Yöntemler
(Experımental Methods In Heat And Fluıd Flow)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA510
(Yüksek Lisans)
Akışın Yarattığı Titreşimler
(Flow Induced Vıbratıons)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MIA511
(Yüksek Lisans)
Hidrodinamik
(Hydrodynamıcs)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA512
(Yüksek Lisans)
Yanma Esasları
(Fundamentals Of Combustıon)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı MIA513E
(Yüksek Lisans)
Taşınım Isı Geçisi
(Convectıve Heat Transfer)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA515
(Yüksek Lisans)
Isı İletimi
(Heat Conductıon)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA517
(Yüksek Lisans)
Genel Termodınamık
(General Thermodynmıcs)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı MIA596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.