Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.


Vizyon & Misyon

Vizyon


Uluslararası ölçekte en başarılı Maden Mühendisliği Bölümleri ile aynı düzeyde eğitim veren bir kurum olmayı sürdürmek; yeraltı kaynaklarının ekonomik, çevreye duyarlı bir şekilde üretimi ve değerlendirilmesi için yeni teknolojileri uygulayan ve bunların gelişmesine yönelik girişimlerde bulunan, yurtiçi ve yurtdışı madencilik endüstrisinde aktif rol alabilecek, etik değerlere bağlı Maden Mühendisleri yetiştirmektir.

Misyon

Bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilen lisans ve yüksek lisans programları oluşturmak,
Madencilik konusundaki ulusal ve uluslararası projelerde tasarım, üretim ve AR-GE çalışmalarında görev alabilecek, iyi eğitim almış, teknik anlamda rekabetçi, takım çalışmasına yatkın, teknolojik gelişmeleri izleyerek uygulayabilecek aynı zamanda çevreye duyarlı maden mühendisleri yetiştirmek,
Hızla gelişen madencilik ve ilgili endüstri alanları ile sıkı bir işbirliği oluşturarak sorunlarına çözümler getirmek,
Ülke madenciliğine yön verecek, bilimsel, uygulamalı çalışmalarda görev almak.


Tarihçe

Maden Mühendisliği yüksek lisans programı üniversite eğitiminde yapılan kökten bir değişikle 4+2 yıl lisans + yüksek lisans olarak 1969 yılında kurulmuştur. Daha sonra doktora programı eklenmiş ve 1 Ekim 1982’de Fen Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasıyla Maden Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programı çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.Araştırma Alanları
 • Bilgisayar Destekli Açık ve Yeraltı İşletme Tasarımı
 • Madenlerde ve Tünellerde Tasman Tahmini
 • Kaya ve Zemin Şev Stabilitesi
 • Madenlerde ve Tünellerde Tahkimat Tasarımı
 • Kaya Sağlamlaştırma Sistemleri
 • Kaya Kütleleri Sınıflandırma Sistemleri
 • Doğaltaş ve Kırmataşların Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Kayaçların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Jeoistatistik Yöntemlerle Rezerv Hesabı
 • Maden Yatağı Modelleme
 • Madenlerde Üretim Planlaması
 • Patlatma Tasarımı ve Patlatmanın Çevresel Etkileri
 • Açık İşletmelerde Optimum Ekipman Seçimi
 • Mermer Teknolojisi
 • Maden ve Tünel Makineleri Tasarımı
 • Kazılabilirlik Etüdü
 • Denizaltı Madenciliği ve Mekanizasyonu
 • Mikrotünel Kazılarının Tasarımı
 • Tünel Açma Makineleri Performans Tahminleri
 • Metro, Su, Kanalizasyon Tünelleri Tasarımı ve Tahkimatı
 • Madenlerde ve Tünellerde Havalandırma
 • Yeraltı Maden Havalandırma Şebekelerinin Tasarımı ve Optimizasyonu
 • Karayolu ve Metro Tünelleri Havalandırma Sistemlerinin Tasarımı ve Yangın Simülasyonu
 • Yeraltı Kömür Madenlerinde Metan Gazı Emisyonu ve Metan Drenajı
 • Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği-Risk Analizi ve Risk Değerlendirme
 • Maden Sahalarının Rehabilitasyonu
 • Matkapların (Delici Uçların) Seçim, İşletim ve Tasarım Parametrelerinin Optimizasyonu
 • Çimento Hammaddelerinin Üretimi ve Hazırlanması
 • Çimento Öğütme Sistemlerinin Optimizasyonu
 • Mikronize Öğütme Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu


 • Başarı Değerlendirmesi


  Misyon

  Bilimsel ve endüstriyel araştırmalarla desteklenen ve sürekli güncelleştirilen yüksek lisans ve doktora programları oluşturmak, Madencilik konusundaki ulusal ve uluslararası projelerde tasarım, üretim ve AR-GE çalışmalarında görev alabilecek, teknik anlamda rekabetçi, takım çalışmasına yatkın, teknolojik gelişmeleri izleyerek uygulayabilecek, aynı zamanda çevreye duyarlı, özgün bilimsel çalışma yapabilen, bağımsız olarak çalışabilen araştırmacılar yetiştirmek, Dünyada ve Türkiye’de araştırma geliştirme odaklı (bilimsel) çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan öğretim elemanı ve üyelerini, endüstride teknolojinin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitmenleri, araştırıcıları yetiştirmek, Hızla gelişen madencilik ve ilgili endüstri alanları ile sıkı bir işbirliği oluşturarak sorunlarına çözümler getirebilen uzmanlar yetiştirmek, Ülke madenciliğine yön verecek, bilimsel, uygulamalı çalışmalarda görev alan politika geliştirebilen yönetici adayları yetiştirmektir.  Vizyon
  Uygulamalı ve kurumsal maden mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini dünyanın en iyi üniversiteleri düzeyinde veren ve bu alanlarda dünyada öncü rol alacak araştırmacıları yetiştiren ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, önde gelen bir eğitim ve araştırma birimi olmaktır.

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı8
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı4
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,55
  Kabul Edilen ProgramlarMaden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı8
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı4
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarMaden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,55
  Kabul Edilen ProgramlarMining Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Metallurgical and Materials Eng., Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Mineral Processing Engineering
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,55
  Kabul Edilen ProgramlarMining Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Metallurgical and Materials Eng., Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Mineral Processing
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMaden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMaden Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri , Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mekatronik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı6
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMining Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Metallurgical and Materials Eng., Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Mineral Processing Engineering
  Gerekli ALES Puanı**65
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı6
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarMining Engineering, Civil Engineering, Environmental Engineering, Geological Engineering, Geophysical Engineering, Metallurgical and Materials Eng., Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Mineral Processing Engineering
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı MAD501E
  (Yüksek Lisans)
  Madenciler için Jeoistatistik
  (Mining Geostatistics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD502
  (Yüksek Lisans)
  Bilgisayar Destekli Maden Planlaması
  (Computer aided Mine Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD504E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Çimento Teknolojisi
  (Advanced Cement Technology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD506
  (Yüksek Lisans)
  Kaya-Toprak Şev Stabilitesi
  (Rock-soıl slope stability)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD509
  (Yüksek Lisans)
  Maden ve Tünelcilikte Delme Patlatmada Son Gelişmeler
  (Recent Development in Rock Drilling and Blasting in Mining and T unnelling)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD510
  (Yüksek Lisans)
  Agrega Madenciliği ve Teknolojisi
  (Aggregate Mining and Technology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD512E
  (Yüksek Lisans)
  Madenlerde Ekonomik Analiz
  (Economic Analysis in Mining)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD513E
  (Yüksek Lisans)
  Sert Kayaçta Mekanize Kazı ve Mekanizasyon
  (Mechanical Excavation and Mechanisation in Hard Rock)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD514E
  (Yüksek Lisans)
  Yumuşak Formasyonda Mekanize Kazı ve Mekanizasyon
  (Mechanical Excavation and Mechanisation in Soft Ground)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD515
  (Yüksek Lisans)
  Açık Ocak Maden Tesislerinin Tasarımı
  (Surface Mine Plant Design)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD515E
  (Yüksek Lisans)
  Açık Ocak Maden Tesislerinin Tasarımı
  (Surface Mine Plant Design)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD516
  (Yüksek Lisans)
  Yeraltı Maden Tesislerinin Tasarımı
  (Design of Underground Mine Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD516E
  (Yüksek Lisans)
  Yeraltı Maden Tesislerinin Tasarımı
  (Design of Underground Mine Structures)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD557E
  (Yüksek Lisans)
  Çimento Hammaddeleri ve Hazırlanması
  (Cement Raw Materials and Preparation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD558E
  (Yüksek Lisans)
  Madenlerin Kapatılması ve Reklamasyon Planlaması
  (Mine Closure and Reclamation Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD559
  (Yüksek Lisans)
  Maden ve Tünel Kazı Makinaları Tasarım Parametreleri
  (Design Parameters of Mining and Tunneling Excavation Machines)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD560
  (Yüksek Lisans)
  Madenlerin Satışı ve Pazarlaması
  (Sale and Marketing of Minerals)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD563E
  (Yüksek Lisans)
  Maden Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Mining Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAD564
  (Yüksek Lisans)
  İleri Maden Havalandırması
  (Advanced Mine Ventilation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAD597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAD602
  (Yüksek Lisans)
  Ocak Yangınları, Gaz Püskürmeleri ve Patlamalar.
  (Mine Fires, Gaz Outbursts and Explosions)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD603E
  (Doktora)
  Maden ve Tünel Kazısında Kaya Kesme Mekaniği-
  (Rock Cutting Mechanics in Mine and Tunnel Excavation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD605E
  (Doktora)
  Mikrotünel Açma
  (Microtunnelling)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD610
  (Doktora)
  Madencilik ve Tünelcilikte Nümerik Yöntemler
  (Numerical Methods in Mining and Tunneling)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD614
  (Doktora)
  Maden Mekanizasyonunda Son Gelişmeler
  (Progress in Mine Mechanization)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD618E
  (Doktora)
  Maden Mühendisliğnde İleri Konular
  (Advanced Topics in Mining Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı MAD620E
  (Doktora)
  İleri Sondaj Teknikleri
  (Advanced Drilling Techniques)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD621E
  (Doktora)
  Patlayıcılarla Kayaç Parçalanması
  (Rock Fragmentation by Blasting)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı MAD623
  (Doktora)
  Maden ve Tünellerde İleri Sağlamlaştırma Yöntemleri
  (Advanced Reinforcement Methods in Mines and Tunnels)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD625
  (Yüksek Lisans)
  İleri Kaya Mekaniği
  (Advanced rock mechanıcs)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD627E
  (Doktora)
  Yeraltı Maden İşletmelerinde ve Tünellerde Metan Kontrolü
  (Methane Control in Underground Mines and Tunnels)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı MAD697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.