Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

İTÜ'de Kontrol Mühendisliğinin Tarihçesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol Mühendisliği Lisans Eğitimi'ne, 1982 yılında kurulmuş olan "Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü" bünyesinde verilen mühendislik programı ile başlanmıştır. Ülkemizde Kontrol Mühendisliği eğitimi veren bu tek program, günümüze kadar da otomasyon çağında modern endüstrinin ihtiyacı olan kontrol ve sistem mühendislerini yetiştirmiştir.

Kontrol Mühendisliği'nin gelişimi, Elektrik Fakültesi, Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü Doçenti Dr. M. Münir Ülgür'ün 1950'li yılların başında vermeye başladığı "Servomekanizma" dersi ile başlayan, 40 yıla yakın bir süreci kapsar. Bu gelişim ile İ.T.Ü. Dünya üniversiteleri arasında, M.I.T.'den sonra programında Servomekanizma dersi bulunan ikinci üniversite olmuştur. Daha sonra otomasyon ile içiçe olan "Lojik Kumanda Devreleri" dersi Prof. Emin Ünalan tarafından verilmeye başlanmıştır.

1957 yılında dünyadaki bilimsel gelişmelere uygun olarak Servomekanizma yerine "Otomatik Kontrol" terimi kullanılmaya başlanmış ve Uluslararası Otomatik Kontrol Federasyonu'na (IFAC) üye olmak üzere Türk Otomatik Kontrol Kurumu (TOK) İ.T.Ü. bünyesinde kurulmuş ve bu kuruluşta konunun gelişimine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.

1982 yılında YÖK’ün kurulması ile üniversitelerde kürsüler kaldırılmış yerine anabilim dalları ve bölümler oluşturulmuştur. İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde kurulan 3 bölümden biri olan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü içinde yer almasına karar verilen Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı, Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü, Elektrikte Ölçme Kürsüsü ve Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Maçka Elektrik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü elemanlarının bir kısmının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Daha sonra bu Anabilim Dalı, Fakülte içinde yeni yapılanma sürecinde Elektrik Mühendisliği Bölümü'ne bağlanmıştır.

Kontrol Mühendisliği alanında son yıllarda hızla artan kuramsal ve teknolojik gelişmeler bu önemli mühendislik öğretiminin bağımsız bir program çerçevesinde verilmesini zorunlu kılmıştır. Çağdaş ülkelerdeki akademik gelişme ve uygulamalara paralel olarak, Üniversitemiz Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde Kontrol Mühendisliği Programı'nı açmış ve 2001-2002 yılında öğrenci almaya başlamıştır.2007-2008 akademik döneminde Yükseköğretim Kurulu tarafından İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesinde dördüncü bölüm olarak Kontrol Mühendisliği Bölümü kurulmasına karar verilmiştir.


Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol Mühendisliği Lisans Eğitimi'ne, 1982 yılında kurulmuş olan "Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü" bünyesinde verilen mühendislik programı ile başlanmıştır. Ülkemizde Kontrol Mühendisliği eğitimi veren bu tek program, günümüze kadar da otomasyon çağında modern endüstrinin ihtiyacı olan kontrol ve sistem mühendislerini yetiştirmiştir.

Kontrol Mühendisliği'nin gelişimi, Elektrik Fakültesi, Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü Doçenti Dr. M. Münir Ülgür'ün 1950'li yılların başında vermeye başladığı "Servomekanizma" dersi ile başlayan, 40 yıla yakın bir süreci kapsar. Bu gelişim ile İ.T.Ü. Dünya üniversiteleri arasında, M.I.T.'den sonra programında Servomekanizma dersi bulunan ikinci üniversite olmuştur. Daha sonra otomasyon ile içiçe olan "Lojik Kumanda Devreleri" dersi Prof. Emin Ünalan tarafından verilmeye başlanmıştır.

1957 yılında dünyadaki bilimsel gelişmelere uygun olarak Servomekanizma yerine "Otomatik Kontrol" terimi kullanılmaya başlanmış ve Uluslararası Otomatik Kontrol Federasyonu'na (IFAC) üye olmak üzere Türk Otomatik Kontrol Kurumu (TOK) İ.T.Ü. bünyesinde kurulmuş ve bu kuruluşta konunun gelişimine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenlemiştir.

1982 yılında YÖK’ün kurulması ile üniversitelerde kürsüler kaldırılmış yerine anabilim dalları ve bölümler oluşturulmuştur. İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde kurulan 3 bölümden biri olan Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü içinde yer almasına karar verilen Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı, Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü, Elektrikte Ölçme Kürsüsü ve Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Maçka Elektrik Fakültesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü elemanlarının bir kısmının birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Daha sonra bu Anabilim Dalı, Fakülte içinde yeni yapılanma sürecinde Elektrik Mühendisliği Bölümü'ne bağlanmıştır.

Kontrol Mühendisliği alanında son yıllarda hızla artan kuramsal ve teknolojik gelişmeler bu önemli mühendislik öğretiminin bağımsız bir program çerçevesinde verilmesini zorunlu kılmıştır. Çağdaş ülkelerdeki akademik gelişme ve uygulamalara paralel olarak, Üniversitemiz Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde Kontrol Mühendisliği Programı'nı açmış ve 2001-2002 yılında öğrenci almaya başlamıştır.2007-2008 akademik döneminde Yükseköğretim Kurulu tarafından İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesinde dördüncü bölüm olarak Kontrol Mühendisliği Bölümü kurulmasına karar verilmiştir. 2013 yılında da bölümün ismi “Kontrol ve Otomasyon Bölümü” olarak değiştirilmiştir.Araştırma Alanları

• Kontrol ve Sistem Teorisi

• Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme

• Endüstriyel Otomasyon

• Robotik

• Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon

• Hareket ve Güç Kontrol Sistemleri

• Sürücü Sistemler

• Akıllı Kontrol Sistemleri

• Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri

 Başarı Değerlendirmesi

Yüksek Lisans Programı’nda öğrenciler 12 kredisi zorunlu olmak üzere 24 kredilik dersten başarılı olduktan sonra, Yüksek Lisans derecesini almak için Seminer Dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden başarılı olmak zorundadırlar. Yüksek Lisans Tezinde öğrencinin bir kontrol ve otomasyon alanında herhangi bir konu hakkında uzmanlaşması ve bir yöntemi öğrenmesi beklenir.

 

Doktora öğrencileri ise çalışma alanlarına yönelik seçime bağlı 21 kredilik dersi başarı ile tamamlamalıdır. Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezini başarı ile tamamlamaları durumunda doktora derecesine sahip olurlar. Doktora tezinde öğrencinin kontrol ve otomasyon alanında özel bir konuda uzmanlaşması, o konuda yenilikler ortaya koyması ve SCI da taranan dergilerden birinde kabul edilmiş veya basılı en az bir uluslararası bilimsel çalışma yapması beklenir.

 Misyon

Kontrol bilimi ve otomasyon teknolojileri, fen bilimleri ve mühendislik alanlarının tümünden, ekonomik sistemlere ve sosyal bilimlere kadar yaygın uygulama ve araştırma alanına sahip, hızla gelişen önemli bilim ve mühendislik alanıdır. Kontrol ve otomasyon lisansüstü programı, yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için kontrol kuramına ilişkin ileri konuları, kontrol teknikleri ve çağdaş otomasyon teknolojilerinin tümünü kapsayan bir içeriğe sahiptir. Bu programın görevi, ulusal boyutta endüstrimizin problemlerini çözecek ve konuya uluslararası düzeyde katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası projelerde görev alacak insan gücünü yetiştirmektir.

 Vizyon

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisansüstü Programı, kontrol ve sistem kuramını iyi bilen,  geliştirebilen, konuya uluslararası düzeyde katkıda bulunabilen insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra, bu eğitim programı, yetiştirdiği mühendislerin kuramsal çalışmaları uygulamaya dönüştürebilme, çağdaş otomasyon teknolojilerini geliştirebilme yeteneklerine sahip olmasını hedeflemektedir.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
Kabul Edilen Programlar1- Doktora programına yeni başvuru yapan adayların, lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir. 2- Programa yatay geçiş başvurusu yapabilmek için lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmak ve lisans ortalamasının en az 2.70, yüksek lisans ortalamasının 3.20, ALES puanının en az 80 olması gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı8
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
Kabul Edilen Programlar1- Doktora programına yeni başvuru yapan adayların, lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir. 2- Programa yatay geçiş başvurusu yapabilmek için lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmak ve lisans ortalamasının en az 2.50, yüksek lisans ortalamasının 3.20, ALES puanının en az 80 olması gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
Kabul Edilen ProgramlarCandidates should be graduated from undergraduate engineering programs.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,75
Kabul Edilen ProgramlarCandidates should be graduated from undergraduate engineering programs.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar1-Yüksek Lisans programına yeni başvuru yapan adayların, lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir. 2- Programa yatay geçiş başvurusu yapabilmek için lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmak ve lisans ortalamasının en az 2.70, ALES puanının en az 75 olması gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen Programlar1-Yüksek Lisans programına yeni başvuru yapan adayların, lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir. 2- Programa yatay geçiş başvurusu yapabilmek için lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmak ve lisans ortalamasının en az 2.50, ALES puanının en az 75 olması gerekmektedir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı2
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,7
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarCandidates should be graduated from undergraduate engineering programs.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarCandidates should be graduated from undergraduate engineering programs.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı KOM501E
(Yüksek Lisans)
Parametrik Belirsizlikleri olan Sistemlerin Kontrolü
(Control of Systems with Parameter Uncertainty)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM502E
(Yüksek Lisans)
Bozulmaya Dayanıklı Kontrol Sistemleri
(Fault Tolerant Control Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM503
(Yüksek Lisans)
Gerçek Zamanda Kontrol
(Real Time Control)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM504
(Yüksek Lisans)
Bulanık Modelleme ve Kontrol
(Fuzzy Modelling and Control)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM505
(Yüksek Lisans)
Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
(Probability Theory and Stochastic Processes)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KOM505E
(Yüksek Lisans)
Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
(Probability Theory and Stochastic Processes)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KOM506
(Yüksek Lisans)
Asenkron Makinaların Kontrolu
(Control of Induction Machines)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM507E
(Yüksek Lisans)
Optimizasyonda Sayısal Yöntemler
(Numerical Methods in Optimization)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM508
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
(Industrial Automation Systems)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM509E
(Yüksek Lisans)
Ayrık Kontrol Sistemlerinin Tasarımı
(Design of Discrete Control Systems)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM510E
(Yüksek Lisans)
Optimal Kontrol Kuramı
(Optimal Control Theory)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM511
(Yüksek Lisans)
Uyarlamalı Kontrol Sistemleri
(Adaptive Control Systems)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM512
(Yüksek Lisans)
Sistem Tanıma
(System Identification)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM513E
(Yüksek Lisans)
Robotların Modellenmesi ve Kontrolü
(Modeling and Control of Robots)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM515E
(Yüksek Lisans)
Eksik Tahrikli Robotik
(Underactuated Robotics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM518E
(Yüksek Lisans)
Modele Dayalı Öngörülü Kontrol
(Model Predictive Control)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM519E
(Yüksek Lisans)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Control and Automation Engineering)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :0 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KOM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KOM601
(Doktora)
Ayrık-Olay Sistemleri
(Discrete-Event Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM602
(Doktora)
Değişken Yapılı Kontrol Sistemleri
(Variable Structure Control Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM603E
(Doktora)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde İleri Konular
(Advanced Topics in Control and Automation Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KOM604E
(Doktora)
Dayanıklı Kontrol Sistemleri
(Robust Control Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM605
(Doktora)
Çok Değişkenli Kontrol Kuramı
(Multivariable Control Theory)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM606
(Doktora)
H-Sonsuz Optimal Kontrol
(H-Infinity Optimal Kontrol)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM608
(Doktora)
Rastlantısal Optimal Kontrol Sistemleri
(Stochastic Optimal Control Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM610E
(Doktora)
Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
(Nonlinear Control Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM613E
(Doktora)
Robotikte Olasılıksal Yöntemler
(Probabilistic Methods in Robotics)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KOM615E
(Doktora)
Dağıtılmış Parametreli Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü
(Modeling and Control of Distributed Parameter Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KOM696
(Doktora)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.