Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.


İstanbul Teknik Üniversitesinde Kimya Mühendisliği eğitimi 1958 yılında Maçka Teknik Okulu Kimya Bölümünde 4 yıllık lisans programı şeklinde başlamıştır. Daha sonra 1963 yılında Kimya Fakültesi kurulmuş ve 1963-1969 yılları arasında Kimya Mühendisliğinde 5 yıllık Lisans eğitimi uygulanmış ve mezunlar doğrudan Yüksek Mühendis diploması almışlardır. Bu dönem içerisinde ayrıca bir de doktora programı yürütülmüştür. 1969 yılında bu sistem değiştirilmiş, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisanstan oluşan ikili sisteme geçilmiştir. Doktora eğitimi ise aynı şekilde devam etmiştir. YÖK yasasının yürürlüğe girdiği 1982 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde, Kimya Fakültesinin işlevine son verilerek, Kimya-Metalurji Fakültesi çatısı altında Kimya Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bu tarihten sonra da Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı aynı şekilde yürütülmeye devam etmiş ve günümüze kadar 600’ün üzerinde mezun vermiştir.

Kimya  Mühendisliği   Programının  amacı, toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklere sahip uzman mühendisler,akademisyenler ve bilim insanı yetiştirmektir. Bu amaç, öğrencilere sunulan bilimsel ortam, ileri düzeydeki dersler ve tez çalışmaları  aracılığıyla gerçekleşirilmektedir.

İTÜ Kimya  Mühendisliği Programı 26 Profesör, 6 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 20 Araştırma Görevlisi, 1 uzman, 3 teknik ve 2 idari personelden oluşan kadro ile yürütülmektedir. 2010-2011 Akademik Yılında Programa 86 Yüksek Lisans 32 Doktora öğrencisi kayıtlıdır.


Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesinde Kimya Mühendisliği eğitimi 1958 yılında Maçka Teknik Okulu Kimya Bölümünde 4 yıllık lisans programı şeklinde başlamıştır. Daha sonra 1963 yılında Kimya Fakültesi kurulmuş ve 1963-1969 yılları arasında Kimya Mühendisliğinde 5 yıllık Lisans eğitimi uygulanmış ve mezunlar doğrudan Yüksek Mühendis diploması almışlardır. Bu dönem içerisinde ayrıca bir de doktora programı yürütülmüştür. 1969 yılında bu sistem değiştirilmiş, 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisanstan oluşan ikili sisteme geçilmiştir. Doktora eğitimi ise aynı şekilde devam etmiştir. YÖK yasasının yürürlüğe girdiği 1982 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sürecinde, Kimya Fakültesinin işlevine son verilerek, Kimya-Metalürji Fakültesi çatısı altında Kimya Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bu tarihten sonra da Kimya Mühendisliği Lisansüstü Programı aynı şekilde yürütülmeye devam etmiş ve günümüze kadar 600’ün üzerinde mezun vermiştir.Araştırma Alanları

Atık İşleme Teknolojileri

Ayırma İşlemleri

Biyoteknoloji

Bor Bileşikleri Üretim Teknolojileri

İleri Malzemeler: Nano-Polimerik-Karbon-Katalitik-Adsorban-Biyo Malzemeler

Kimya Mühendisliği Proses Tasarımı ve Optimizasyonu

Moleküler Simülasyon

Proses Kontrol

Reaksiyon Mühendisliği

Temel İşlemler (Unit Operations)

Yakıt ve Enerji TeknolojileriBaşarı Değerlendirmesi

İTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen hususlar uygulanmaktadır.Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, inovasyon ve girişimcilik anlayışı kazanmış profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren, sahip olduğu güçlü akademik potansiyel ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, uluslararası tanınır ve seçkin bir program olmaktır. Vizyon

Uluslararası düzeyde kimya mühendisliği mesleğinin bilgi ve becerilerini edinmiş, kendini geliştirebilecek, meslektaşları ile profesyonel ve akademik disiplinler arası ortamlarda yarışabilecek, yaratıcılık ve girişimcilik yetilerine sahip, Dünya’da bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayacak, üçlü sorumluluk bilinci ile donanmış lisansüstü derecesine sahip mezunlar yetiştirmek.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3
Kabul Edilen ProgramlarLisans veya yüksek lisans eğitimlerinin en az birini Kimya Mühendisliği Programında tamamlamış tezli yüksek lisans programı mezunları başvurabilir.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3
Kabul Edilen ProgramlarLisans veya yüksek lisans eğitimlerinin en az birini Kimya Mühendisliği Programında tamamlamış mezunlar başvurabilir.
Gerekli ALES Puanı**80
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarThose who have a Bachelor of Science or Master of Science degree in Chemical Engineering Program can apply.
Gerekli ALES Puanı**90
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı10
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,25
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
Kabul Edilen ProgramlarThose who have Bachelor's or Master's degree from Chemical Engineering Program can apply.
Gerekli ALES Puanı**90
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı15
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarDört yıllık lisans diploması olanlar başvurabilir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı30
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,5
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarDört yıllık lisans diploması olanlar yüksek lisansa başvurabilir.
Gerekli ALES Puanı**75
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarThose who have four years Bachelor’s degree can apply.
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,8
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarThose who have four years Bachelor’s degree can apply.
Gerekli ALES Puanı**85
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı KMM501E
(Yüksek Lisans)
Taşınım Olayları -I
(Transport Phenomena -I)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM503E
(Yüksek Lisans)
İleri Proses Kontrol - I
(Advanced Process Control - I)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM504E
(Yüksek Lisans)
Karbon ve Karbonla İlgili Malzemeler
(Carbon & Carbon Related Materials)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM505E
(Yüksek Lisans)
Katı Yakıt Dönüşüm Teknolojileri
(Solid Fuel Conversion Technologies)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM506E
(Yüksek Lisans)
Akışkanlaşma Teknolojisi
(Fluidization Technology)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM507E
(Yüksek Lisans)
Yüzey Kimyası
(Surface Chemistry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM508
(Yüksek Lisans)
İleri Sayısal Yöntemler
(Advanced Numerical Methods)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM509
(Yüksek Lisans)
Bilgisayar Destekli Proses Tasarımı
(Computer Aided Process Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM510
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Kristalizasyon
(Industrial Crystallization)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM511
(Yüksek Lisans)
Mühendislik Matematiği
(Engineering Mathematics)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM512
(Yüksek Lisans)
Enzim Kinetiği
(Enzyme Kinetics)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM515
(Yüksek Lisans)
Proses Tasarımında Katı-Sıvı Faz Dengeleri
(Solid-Liquid Phase Equilibria in Process Design)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM517
(Yüksek Lisans)
İleri Denge Kademeleri Operasyonları I
(Advanced Stage-wise Operations I)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM520E
(Yüksek Lisans)
Fabrika Ölçekli Proses Kontrol
(Plantwide Process Control)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM538E
(Yüksek Lisans)
Moleküler Simülasyon Yöntemleri
(Molecular Simulation Methods)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM542E
(Yüksek Lisans)
Proses Mühendisliğinde Proje Yönetimi
(Project Management in Process Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM543E
(Yüksek Lisans)
İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği
(Advanced Chemical Engineering Thermodynamics)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM544E
(Yüksek Lisans)
İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
(Advanced Chemical Reaction Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM545
(Yüksek Lisans)
Kimya Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Chemical Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM545E
(Yüksek Lisans)
Kimya Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Chemical Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM549
(Yüksek Lisans)
Kimya Mühendisliğinde İleri Akışkanlar Mekaniği
(Advanced Fluid Mechanics in Chemical Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM601E
(Doktora)
Kurutma İlkeleri ve Teknolojisi
(Principles and Technology of Drying)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM602E
(Doktora)
İleri Proses Kontrol - II
(Advanced Process Control - II)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM603
(Doktora)
Optimizasyon Yöntemleri
(Optimization Methods)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM604
(Doktora)
İleri Denge Kademeleri Operasyonları II
(Advanced Stage-wise Operations II)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM609E
(Doktora)
Kimyasal Sistemlerin İstatistiksel Termodinamiği
(Statistical Thermodynamics of Chemical Systems)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM611
(Doktora)
Kimya Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Chemical Engineering)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM611E
(Doktora)
Kimya Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Chemical Engineering)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM612E
(Doktora)
Taşınım Olayları -II
(Transport Phenomena -II)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KMM615E
(Doktora)
Katalizör Araştırmalarında Yüzey Bilimi
(Surface Science in Catalysis)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KMM696E
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KMM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.