Kimya

Kimya Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Kimya Bölümü              

Kimya bölümü 1982 yılında kurulmuştur ve ülkemizin önde gelen kimya bölümlerinden birisidir.

Kimya Lisans programının amacı, öğrencileri Kimya alanında hem sanayi hem de akademik olarak en iyi şekilde yetiştirmektir. Kimya bölümüne girmek ve bu alanda çalışmak isteyen bir kimse fen bilimlerine ilgi duymalı, bilimsel çalışmalara meraklı olmalıdır.

Lisans programında ilk yıl, fizik, matematik gibi temel fen bilimleri dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, analitik kimya organik kimya, fiziko kimya, anorganik kimya gibi dersler verilir.

Yeterli not ortalamasına sahip olmak şartıyla kontenjan dahilinde, Kimya Bölümü öğrencileri aşağıdaki bölümlerle çap yapabilirler       Matematik Mühendisliği Bölümü,
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü,
Çevre Mühendisliği Bölümü ,
Kimya Mühendisliği Bölümü,
Gıda mühendisliği Bölümü                

Yüksek Lisans Programlarının amacı bireylere kimya ve ilgili disiplinlerde gelişmelere orijinal katkılarda bulunabilmek, bilimsel araştırmalarda lider olmak için gerekli olan kabiliyetleri sağlayacak ortam sağlamaktır. Bölümümüzde, Kimya Yüksek Lisans, Doktora programı yanında, tamamen İngilizce öğretim yapan Polymer Science and Technology yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur.                  

Bölümümüzden mezun olan kimyagerlerin çalışma alanları        

Plastik Sanayii,
İlaç Sanayii,
Boya Sanayii
Petrokimya,
Metal Sanayii
Tekstil Sanayii
Seramik Sanayii,
Çimento Sanayii,
Deri Sanayii
Deterjan ve Sabun Sanayii,
Gıda Sanayii
Kozmetik Sanayii,
Cam Sanayii,
Çevre Analiz Laboratuarları
Biyokimya laboratuarları
Bilimsel Araştırma Kurumları           

Başlıca Araştırma Alanları      

Bölümde Analitik, İnorganik, Organik, Fiziksel, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya olmak üzere Kimyanın 6 farklı alanında araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca, disiplinler arası bilimsel programlara da katılımlar bulunmaktadır.  

Temel Araştırma Konuları        

Kompleks makromolekül yapılar,
Polimerik jeller, hidrojeller, mikrojeller,
Likid kristal kopolimerler, blok kopolimerler, iletken polimerler,
Yeni foto polimerleşme ve elektropolimerleşme teknikleri,
Ftalosiyanin türevlerine dayanan supramoleküler sistemler, taç eterler ve diğer kompleks organik moleküller,
Kapiler elektroforez ile biyolojik sistemlerin ayrışması ve analizleri
Atomik absorpsiyon spektrometrisi ile eser element analizleri
Kuantum mekanik yöntemler kullanarak polimerleşme mekanizmaları ya da organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması,
Organik madde sentezleri
Yakıt Pilleri
Malzemelerin elektronik, optik özelliklerinin spektroskopik hesaplanması                  

Mevcut Cihazlar  

 

  • NMR
  • FT/IR
  • UV/VIS
  • HPLC
  • GPC
  • DSC
  • Light Scattering.......
 

Tarihçe

Kimya  Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği eğitimi  ile başlayan süreç içerisinde ortaya çıkmış bir bölümdür. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği 4 yıllık lisans programı şeklinde 1958 yılında İTÜ Teknik Okulu, Kimya Şubesi’nde başlamış ve ilk Kimya Mühendisi ünvanlı mezunlarını 1962 yılında vermiştir.

Prof. Dr. Nami Serdaroğlu tarafından kurulan bu şube, 1973 yılında yapılan değişiklikle İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İTÜ- MMF) Kimya  Mühendisliği Bölümüne dönüşmüştür. Kimya Fakültesi olarak kurulması ise  1963 Yılında 333 sayılı yasa ile gerçekleşmiş ve İTÜ’nün 6. Fakültesi olarak olarak Maçka kampüsünde kurulmuştur. 

Kimya Fakültesi; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Sınai Kimya ve Kimya Mühendisliği Esasları olmak üzere 6 kürsüden oluşmaktaydı. 1963-1969 yılları arasında Kimya Mühendisliğinde yüksek lisansa eşdeğer 5 yıllık program uygulanmıştır.  1969 Yılından itibaren , 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisanstan oluşan ikili sisteme geçilmiştir.

1982 yılında, Kimya Fakültesi bünyesindeki Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya ve İTÜ MMF Kimya Mühendisliği Bölümündeki ilgili birimler bir araya getirilerek Ayazağa Kampüsünde, şimdi Fen Edebiyat Fakültesi olan Temel Bilimler binasında Kimya Bölümü kurulmuştur.Araştırma Alanları

Kompleks makromolekül yapılar, Polimerik jeller, hidrojeller, mikrojeller, Likid kristal kopolimerler, blok kopolimerler, iletken polimerler, Yeni foto polimerleşme ve elektropolimerleşme teknikleri, Ftalosiyanin türevlerine dayanan supramoleküler sistemler, taç eterler ve diğer kompleks organik moleküller, Kapiler elektroforez ile biyolojik sistemlerin ayrışması ve analizleri, Atomik absorpsiyon spektrometrisi ile eser element analizleri, ,Kuantum mekanik yöntemler kullanarak polimerleşme mekanizmaları ya da organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması, Organik madde sentezleri, Yakıt Pilleri Malzemelerin elektronik, optik özelliklerinin spektroskopik hesaplanması,Antioksidan tayinleri, Bioorganik kimya, Protein - nükleik asit etkileşimlerinin fiziksel yöntemlerle incelenmesi.Başarı Değerlendirmesi

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullar uygulanmaktadır.Misyon

Bilimsel çalışmalarını teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren,

farklı süreçlerde sektörün karşılaştığı problemler için çözüm üreten, bilime katkıda bulunan,

özgüveni gelişmiş, yaratıcı, girişimci, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yetkisini mesleki

ve etik kurallar çerçevesinde kullanan ve sorumluluğunu bilen ulusal ve uluslar arası düzeyde

üstün nitelikli yüksek kimyager ve doktor kimyager yetiştirmekVizyon

Çağdaş ve uluslararası kalitede yüksek lisans ve doktora eğitimi veren; bilimsel araştırma ve

uygulamalarla bilime ve teknolojiye katkı yapan; ürettiği bilgileri ülkenin ve insanlığın

hizmetine sunan; ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygın bir birim olmaktır.Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı17
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarKimya, kimyagerlik, kimya mühendisliği, kimya öğretmenliği, gıda mühendisliği, eczacılık,biyokimya
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı17
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarKimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya öğretmenliği, Gıda müh., Çevre müh., Eczacılık, Biyokimya
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarChemistry, Chemical Engineering, Chemical Education,Food Engineering, Pharmacy, Biochemistry
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
Kabul Edilen ProgramlarChemistry, Chemical Engineering, Chemical Education, Food Eng., Environmental Eng., Pharmacy, Biochemistry
Gerekli ALES Puanı**70
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı35
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarKimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya öğretmenliği. Kimya programı dışından gelenler için bilimsel hazırlık uygulanabilir
Gerekli ALES Puanı**68
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı35
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarKimya, Kimyagerlik, Kimya Mühendisliği, Kimya öğretmenliği Kimya Programı dışından gelenler için bilimsel hazırlık uygulanabilir
Gerekli ALES Puanı**68
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarChemistry, Chemical Engineering, Chemical Education. It can be asked additional undergraduate lectures in chemistry program
Gerekli ALES Puanı**68
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

Kontenjan Sayısı5
Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
Gerekli Lisans Ortalaması2,4
Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
Kabul Edilen ProgramlarChemistry, Chemical Engineering, Chemical Education It can be asked additional undergraduate lectures in chemistry program
Gerekli ALES Puanı**68
Gerekli GRE Puanı**0
Ek Bilgi


* Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

Programa Ait Dersler

Dönem: Türü: Dili:

Ders
Katalogları
Ders Kodu
ve Seviyesi
Ders
Ders ayrıntı KIM501E
(Yüksek Lisans)
Spektroelektrokimya
(Spectroelectrochemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM502E
(Yüksek Lisans)
Hesaplamalı Kimya
(Computational Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM503
(Yüksek Lisans)
Koordinasyon Kimyası ve Uygulamaları
(Coordination Chemistry and Applications)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM504E
(Yüksek Lisans)
Elektroanalitik Yöntemler
(Electroanalytical Methods)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM505E
(Yüksek Lisans)
NMR Teori ve Organik Kimyada Uygulamaları I
(NMR Theory and Applications in Organic Chemistry I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM507E
(Yüksek Lisans)
Sıvı Kristaller
(Liquid Crystals)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM508E
(Yüksek Lisans)
İleri Organometal Kimyası
(Advanced Organometallic Chemistry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM509E
(Yüksek Lisans)
Kimyada araştırma teknikleri
(Research technıques ın chemıstry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM510E
(Yüksek Lisans)
Polimerlerin Organik Kimyası
(Organic Chemistry of Polymers)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM512E
(Yüksek Lisans)
NMR Teori ve Organik Kimyada Uygulamaları II
(NMR Theory and Applications in Organic Chemistry II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM513E
(Yüksek Lisans)
İyonik Dengeler
(Ionic Equilibria)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM514E
(Yüksek Lisans)
Organik Sentezlerde Katalizörler
(Catalysts in Organic Synthesis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM515E
(Yüksek Lisans)
Kuantum Kimyası
(Quantum Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM516
(Yüksek Lisans)
Kapiler Elektroforez Teori ve Uygulamaları
(Capillary Electrophoresis Theory and PracticeKapiler)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM518E
(Yüksek Lisans)
Bioinorganik Kimya
(Bioinorganic Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM519
(Yüksek Lisans)
Makrosiklik Bileşiklerin Kimyası
(Chemistry of Macrocyclic Compounds)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM520E
(Yüksek Lisans)
Atomik Emisyon Yöntemleri
(Atomic Emission Techniques)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM521
(Yüksek Lisans)
Kromatografi
(Chromatography)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM522E
(Yüksek Lisans)
Endüstriyel Elektrokimya
(Industrial Electrochemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM524
(Yüksek Lisans)
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları
(Inorganic Reaction Mechanisms)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM525
(Yüksek Lisans)
İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları
(Ion Exchanger and Their Application)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM526
(Yüksek Lisans)
Kimyasal Kinetik
(Chemical Kinetics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM528
(Yüksek Lisans)
Spektroskopi II
(Spectroscopy II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM529
(Yüksek Lisans)
Çevre Analitik Kimyası
(Environmental Analytical Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM530
(Yüksek Lisans)
Organik yapı analizi
(Organic structural analysis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM531
(Yüksek Lisans)
Atomik Spektroskopi
(Atomic Spectroscopy)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM532
(Yüksek Lisans)
Organik Reaksiyon Mekanizmaları 2
(Organic Reaction Mechanisms 2)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM533
(Yüksek Lisans)
Spektroskopi I
(Spectroscopy I)

Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM536
(Yüksek Lisans)
Arkeolojik Kimya
(Archaeological Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM537
(Yüksek Lisans)
Doğal ve Sentetik Makromoleküller
(Natural and Synthetic Macromolecules)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM538
(Yüksek Lisans)
Yüzey Aktif Maddelerin Endüstriyel Uygulamaları
(Industrial Applications of Surfactants)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM539
(Yüksek Lisans)
Organik Reaksiyon Mekanizmaları I
(Organic Reaction Mechanizms I)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM541E
(Yüksek Lisans)
Sıvı kromatografi/kütle spektrometri yönteminin uygulamaları
(Applications of Liquid Chromatography/Mass Spectrometry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM552E
(Yüksek Lisans)
Grup Teorinin İlkeleri ve Kimyasal Uygulamaları I
(The Principles of Group Theory And Its Chemical Applications I)

Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM556E
(Yüksek Lisans)
Grup Teorinin İlkeleri ve Kimyasal Uygulamaları II
(The Principles of Group Theory And Its Chemical Applications II)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM558
(Yüksek Lisans)
İlaç Endüstrisine Giriş
(Introduction to Pharmaceutical Industry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM559E
(Yüksek Lisans)
Tehlikeli Malzeme Kullanımında Risk Yönetimi ve Laboratuar Güvenliği
(Risk Assessment in Dealing with Hazardous Materials & Lab Safety)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM560E
(Yüksek Lisans)
Analitik Kimyada Validasyon ve Akreditasyon
(Validation and Accreditation in Analytical Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM561E
(Yüksek Lisans)
Gelişmiş Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri
(Advanced Structure and Properties of Polymers)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM596
(Yüksek Lisans)
Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
(Scientific Research Ethic and Seminar)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM597
(Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM5XX
(Yüksek Lisans)
Kimyada Özel Konular
(Special Topics in Chemistry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM5XXE
(Yüksek Lisans)
Kimyada Özel Konular
(Special Topics in Chemistry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM602
(Doktora)
Analitik Kimyada Seçilmiş Konular
(Selected Topics in Analytical Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM603E
(Doktora)
Geçiş Metalleri Kimyası
(Transition Metal Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM604
(Doktora)
Anorganik Kimyada Seçilmiş Konular
(Special Topics in Inorganic Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM605E
(Doktora)
Elektrokimyada Gelişmeler
(Advances in Electrochemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM606E
(Doktora)
Organik sentez tasarımı
(Design in organic synthesis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM607E
(Doktora)
Biyosensörler ve Kimyadaki Uygulamaları
(Biosensors and Applications in Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM608
(Doktora)
Ftalosiyaninler ve Uygulamaları
(Phthalocyanines and Applications)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM610
(Doktora)
Lantanit ve Aktinit Kimyası
(Chemistry of Lanthanides and Actinides)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM611
(Doktora)
Enzimatik analiz yöntemleri
(Methods of enzymatic analysis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM612E
(Doktora)
Supramoleküler Kimya
(Supramolecular Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM613
(Doktora)
Fiziko Kimyada Seçilmiş Konular
(Selected Topics in Physical Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM615E
(Doktora)
Metallerle Halkalaşma Reaksiyonları
(Cyclization Reactions with Metals)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM616
(Doktora)
Heterohalkalı Bileşikler
(Heterocyclic Compounds)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM617
(Doktora)
Moleküler Düzenlenme Reaksiyonları
(Molecular Rearrangement Reactions)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM618
(Doktora)
Fonksiyonel Moleküler Malzemeler
(Fonksiyonel Moleküler Malzemeler)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM619E
(Doktora)
Organik Elektronik ve Optoelektronik Materyallerin Sentezleri
(Syntheses of Organic Materials for Electronics and Optoelectronics)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM620E
(Doktora)
Polimer Kimyasında Çağdaş Temalar
(Contemporary Themes in Polymer Chemistry)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM621E
(Doktora)
Akıllı Polimerik Malzemeler
(Smart Polymeric Materials)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM622E
(Doktora)
Kauçuk Elastisitesi
(Rubber Elasticity)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM623E
(Doktora)
Stereokimya ve Konformasyonel Analiz
(Stereochemistriy and Conformational Analysis)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM624E
(Doktora)
Tıbbi Doğal Ürünler
(Medicinal Natural Products)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Bahar
Ders ayrıntı KIM625
(Doktora)
Biyoorganik Kimya
(Bioorganic Chemistry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM627
(Doktora)
Kimyasal Biyoloji
(Chemical Biology)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM628
(Doktora)
Polimerik İlaç Salım Sistemleri
(Polymeric Drug Delivery Systems)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz
Ders ayrıntı KIM697
(Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi
(Specialization Field Course)

Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM6XX
(Doktora)
Kimyada Özel Konular
(Special Topics in Chemistry)

Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM6XXE
(Doktora)
Kimyada Özel Konular
(Special Topics in Chemistry)

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
Ders ayrıntı KIM6XXE
(Doktora)
Fiziksel Organik Kimya
(Physical Organic Chemistry )

Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
Kredisi :3+0 Dönemi :Güz/Bahar
* Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.