Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.


İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, en yüksek kalitede öğrenci temelli bir eğitim-araştırma programını hedeflemiştir. Bölüm bünyesinde 273 lisans, 36 yüksek lisans ve 12 doktora öğrencisi öğrenimlerine devam etmektedir. Bölümümüz  çok çeşitli araştırma konularında uzmanlaşmış 35 öğretim üyesi ve 20 öğretim yardımcısı kadrosu ile Türkiye'nin en büyük Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden birini oluşturur. Ayrıca, bu geniş kadronun yanı sıra bölüm bünyesinde bulunan bütün laboratuvarlar 2009 yılı içerisinde yenilenerek modernize edilmiştir. 

2004 yılı içerisinde ABET akreditasyonu alan lisans programına sahip bölümümüz bünyesinde her sene çok farklı konular ile ilgili seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen konularında uzman bilim adamları ve araştırmacılar bu etkinlikler kapsamında seminerler ve dersler vermekte, bölüm elemanları ile işbirliği gerçekleştirmektedirler. Bölüm mensuplarımızın tamamı kendi dallarında uluslararası üniversiteler ve enstitülerle iiişki içerisinde olup, çok sayıda ortak proje ve araştırmada işbirliği gerçekleştirmektedirler. Ayrıca, Üniversitemizin, Erasmus programı gibi anlaşmalı olduğu değişim programları sayesinde çok sayıda öğrencimiz yurt dışı üniversitelerine misafir öğrenci olarak gidebilmektedir.

Misyon ve Vizyon

İstanbul Teknik Üniverstesi, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat konusunda öncü konumu ile ulusal ve uluslararası bir odak olmayı hedeflemektedir.

Jeoloji Mühendisliği Programı'nın vizyonu, uluslararsı kabul görmüş yüksek eğitim standartı ve bünyesinden çıkan mezunların sanayide toplum ve hayatın teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları karşılayabilen bireyler olmasını sağlamaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin misyonu, yerel ve küresel konulara duyarlı, entellektüel bie çevrede yetişmiş, teknoloji liderliği ve girişimciliği vasıfları taşıyan bireylerin eğitilmnesidir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü ise bu çerçevede jeoloji ile ilgili her türlü problemi  bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen, özel ve kamu kuruluşlarında çalışacak profesyonellerin eğitilmesini görev edinmiştir.

Amaç

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün Amaçları:

 1. Lisans öğrencilerine matematik, fizik, kimya ve yerbilimleri temel bilgilerini kazandırarak, jeoloji ve mühendislik problemlerini anlamalarını, çözüm üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak

 2. Yaratıcı düşüncenin özendirilerek, bağımsız ve özgün araştırma yeteneğinin lisans ve lisansüstü programlarında geliştirilmesi.

 3. Çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması ve 4 Boyutlu analitik-eleştirel düşüncenin geliştirilerek yerbilimleri eğitimine kazandırılması.

 4. Jeoloji Mühendisliği problemlerinin yarattığı sorunlara karşı etik sorumluluğun, halk sağlığı ve güvenliğinin korunması ışığı altında öğrencilerin toplumsal bilinçle eğitilmesi. Bu süreçte yaşam boyu eğitim ve sürekli yenilenme alışkanlığının aşılanması.

 


Tarihçe

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 5 yıllık eğitim programına 1974 yılında son vermiş ve lisans eğitimini 4 yıla indirerek yüksek lisans için ayrı bir yapılanmaya gitmiştir. Bu yapılanmada lisansüstü eğitim ayrı bir akademik birim olan “Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) Eğitimi” olarak tanımlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 1 Ekim 1982 yılından itibaren İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak sürdürmektedir. 1982-2002 yılları arasında Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı olarak adlandırılan bu program 2002 yılında İTÜ Lisans Üstü Programlarının yeniden yapılandırılması kapsamında adı Uygulamalı Jeoloji Yüksek Lisans Programı olarak değiştirilmiştir. 2009 yılından itibaren ise Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı adını almıştır. Lisansüstü programlardan mezun olmak için öğrenciler ders planlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen kredilerde almaları gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenciler ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora Tezi hazırlamak ve başarıyla savunmak zorundadır.Araştırma Alanları
 • Tektonik
 • Deprem jeolojisi
 • Deniz jeolojisi
 • Jeomekanik  
 • Mühendislik jeolojisi
 • Hidrojeoloji
 • Jeotermal
 • Çevre Jeolojisi
 • Doğal yapı malzemeleri
 • Doğal kaynaklar
 • Enerji kaynakları
 • Kent jeolojisi ve planlaması
 • Mineraloji ve Petroloji
 • Maden Yatakları ve Jeokimya
 • Biyojeokimya
 • Uygulamalı Maden Jeolojisi
 • Seramik Hammaddeleri
 • Mermer ve Granit Sanayi
 • Maden Aramaları
 • Endüstriyel Hammaddeler


 • Başarı Değerlendirmesi


  Misyon

  Jeoloji Mühendisliği’nde karşılaşılan sorunları saptamak, incelemek,  irdelemek ve araştırmaya dayalı çözümler üretmek; doğal kaynaklar, doğal afetler, arazi kullanımı ve kentsel alanların planlanması ve çevre konuları ile bunların arakesitlerinde araştırmalar önermek ve yürütmek; bu alanlara ilişkin yöntemleri ve teknikleri geliştirerek kullanabilmeyi öğretmek.   Vizyon
  Jeoloji Mühendisliği alanlarında kuramsal, deneysel ve uygulamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilen uzmanlar yetiştirmek. 

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarİTÜ'nün bütün programları ve diğer üniversitelerin Üniversiteler Arası Kurulu (ÜAK) tarafından belirlenen Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik Temel Alanı Bölümlerinin tamamı, bunların dışında Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Orman Mühendisliği, ziraat Mühendisliği programları
  Gerekli ALES Puanı**70
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarİTÜ'nün tüm Programları. Diğer Üniversitelerin Mühendislik Bölümleri.
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,55
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarAll programs of ITU, and all departments of Basic Sciences and Mathematics, Natural Sciences, Physical Sciences, Engineering, Geography, Anthropology, Archaeology, Forestry, Agriculture of other universities
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarAll programs of İTÜ. Only engineering departments of other universities.
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarİTÜ'nün bütün programları ve diğer Üniversitelerin Üniversiteler Arası Kurulu (ÜAK) tarafından belirlenen Fen Bilimleri ve Matematik ve Mühendislik Temel Alanı bölümlerinin tamamı, bunların dışında Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Orman Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği programları
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı5
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarİTÜ'nün tüm Programları. Diğer Üniversitelerin Mühendislik Bölümleri.
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAll programs of ITU, and all departments of Basic Sciences and mathematics, Natural Sciences, Physical Sciences, Engineering, Geography, Anthropology, Archaeology, Forestry, Agriculture of other universities.
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2018 - 2019 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,25
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAll programs of İTÜ. Only engineering departments of other universities.
  Gerekli ALES Puanı**55
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı JEO 633E
  (Yüksek Lisans)
  Erken Yerküre Sistemi
  (The Early Earth System)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO545E
  (Yüksek Lisans)
  Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Geological Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı JEO555E
  (Yüksek Lisans)
  Yeraltı Sularının Değerlendirilmesi
  (Evaluation of Groundwaters)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO556E
  (Yüksek Lisans)
  Planlama ve Tasarım Aşamasında Mühendislik Jeolojisi
  (Engineering Geology Planning and Project Design)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO557E
  (Yüksek Lisans)
  Jeotermal Sistemlerin Jeokimyasal Değerlendirmesi ve Yararlanma Teknikleri
  (Geochemical Evaluation of Geothermal Systems and Utılızatıon Technıques)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO558
  (Yüksek Lisans)
  Jeoistatistik
  (Geostatistics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO559
  (Yüksek Lisans)
  Arazi Araştırmaları ve Ölçüm Teknikleri
  (Site Investigation and Measurement Techniques)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO560
  (Yüksek Lisans)
  Kaya Yapıları Mekaniği, Tasarımı ve Projelendirilmesi
  (The Project and Design of Rock Mechanic Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO561E
  (Yüksek Lisans)
  Jeokimyada Seçme Konular
  (Selected Topics in Geochemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO563E
  (Yüksek Lisans)
  Organik ve Biojeokimya
  (Organic Biogeochemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO564
  (Yüksek Lisans)
  Doğal Afetler ve Yerbilimleri
  (Natural Hazards and Earthscience)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO565E
  (Yüksek Lisans)
  Jeokimyada Analiz Yöntemleri
  (Geochemical Analysis Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO566
  (Yüksek Lisans)
  Jeoloji Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım
  (Computer Aided Design in Geological Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO567
  (Yüksek Lisans)
  Hava Fotoğraflarının Yorumu
  (Interpretation of Aerial Photographs)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO568
  (Yüksek Lisans)
  Mineral Jeokimyası
  (Mineral Geochemistry)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO569
  (Yüksek Lisans)
  Jeokimya ve Sağlık
  (Geochemistry and Health)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO570E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Metamorfik Petroloji
  (Advanced Metamorphic Petrology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO571
  (Yüksek Lisans)
  Süs Taşları (Gemoloji) ve Tasarımı
  (Gemology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO572E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Mağmatik Petroloji
  (Advanced Igneous Petrology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO573
  (Yüksek Lisans)
  Doğal Hammaddeler Kalite Kontrol
  (Quality control of natural raw materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO575
  (Yüksek Lisans)
  Seramik ve Cam Hammaddeleri
  (Ceramic and Glass raw materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO576
  (Yüksek Lisans)
  Çökel Kayalarda Diyajenez
  (Diagenenis in Sedimentary Rocks)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO577
  (Yüksek Lisans)
  Maden Yatakları Oluşturan Ortamlar
  (Ore Deposit Environments)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO578
  (Yüksek Lisans)
  Yeraltı Sularının Modellenmesi
  (Groundwater Modeling)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO579E
  (Yüksek Lisans)
  Tektonik ve Sedimanter havzalar
  (Tectonics and Sedimentary Basins)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO580E
  (Yüksek Lisans)
  Kil Minerolojisi
  (Clay Minerology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO581
  (Yüksek Lisans)
  Jeolojik Zaman Boyunca Karbonat Platformları ve Resifler
  (Carbonate Platforms and Reefs Through Time)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO583
  (Yüksek Lisans)
  Deniz Tabanında Jeolojik Haritalama
  (Geological Mapping on Seabed)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO585
  (Yüksek Lisans)
  Marmara Denizi ve Çevresinin Jeolojisi
  (Geology af the Sea of Marmara and Surrondings)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO587
  (Yüksek Lisans)
  Uygulamalı Jeolojik Haritalama Teknikleri
  (Applied Geological Mapping Techniques)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı JEO597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı JEO601E
  (Doktora)
  Yeraltısuları Hidroliği
  (Ground Water Hydraulıcs)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO602E
  (Doktora)
  Ekonomik Jeolojide Seçme Konular
  (Selected Topics in Economic Geology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO603
  (Doktora)
  Mühendislik Jeolojisinde Seçme Konular
  (Selected Topics in Engineering Geology)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı JEO604E
  (Doktora)
  Havza Analiz İlkeleri
  (Principles of Basin Analysis)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO608E
  (Doktora)
  Denizaltı Mineral ve Hidrokarbon Kaynakları
  (Marine Mineral and Hydrocarbon Resources)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO612E
  (Doktora)
  Asyanın Genel Tektoniği
  (Regional Tectonicsa of Asia)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO613
  (Doktora)
  Magmatik Petrolojide Seçmeli Konular
  (Selected Topics in Magmatic Petrology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO616
  (Doktora)
  İzotop Jeolojisi ve Jeokronoloji
  (Isotop geology and Geochronology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO617
  (Yüksek Lisans)
  Doğal Zeolitler
  (Natural Zeolites)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO618
  (Doktora)
  Radyoaktif Hammaddeler
  (Radioactive raw materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO623E
  (Doktora)
  Düşük Sıcaklık Jeokimyası
  (Low-Temperature Geochemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO624
  (Yüksek Lisans)
  Cevher Mikroskopisi
  (Ore Microscopy)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO626E
  (Doktora)
  Plaka Tektoniği ile İlgil Maden Yatakları
  (Ore Depoits Releted to Plate Tectonics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO627
  (Doktora)
  Tektonik Deformasyonların Modellenmesi
  (Modelling Crustal Deformations)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO628E
  (Doktora)
  Kararlı İzotop Jeokimyası
  (Stable Isotope Geochemistry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO629
  (Doktora)
  Uygulamalı Maden Jeolojisi
  (Applied Minning Geology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO630E
  (Doktora)
  Biyomineralizasyon
  (Biomineralization)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı JEO631
  (Doktora)
  Karbonat Çökelme Ortamları
  (Carbonate Depositional Enviroments)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı JEO697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.