Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Department of Geodesy and Photogrammetry Engineering is set up within the Institute of Science and Technology in 1982, at Geodesy and Photogrammetry Engineering Programme education is given at the graduate level (MSc and PhD). This programme has been restructured as Geomatics Engineering Programme since 2002-2003 academic year. The educational objective of the programme is to educate engineers with the ability of having comprehensive knowledge and skills about the concepts, principles and methods of

Geographic Information Systems, Photogrammetry, Geodesy, Cartography, Surveying Techniques and Remote Sensing; having skills of managing, designing and criticizing the analytic, model-based and experimental research and questioning about the implementation of new technologies;  being knowledgeable and skillfull about commerce, environment and ethics about engineering practice; having an effective functioning about being a member and leading a team, which consists of different disciplines and levels; having an effective communication and working ability in national and international contexts.

Academic staff consists of 29 Faculty Members, 1 Lecturer and 23 Research Assistants. Quota of the programme is 40 MSc, 20 PhD students for the fall semester; 10 MSc, 5 PhD students for the spring semester each year.

Research Areas

· Positioning Systems with Geodesy and Satellites; Design, Management and Modeling of Complex Geodetic Measurements

· Real Estate Management and Valuation

· Image Data Processing and Methods in Photogrammetry and Remote Sensing

· Visualization and Cartographic Presentation of Geographical Information Systems and Spatial Information

· Close Range Photogrammetry and Engineering Photogrammetry

· Processing of LIDAR Data

· Disaster Management Systems

Laboratories

· Instrument Laboratory

· Remote Sensing Laboratory

· Photogrammetry Laboratory

· Geographical Information Systems Laboratory

· IGS-ISTA Satellite Observation and Geodetic Processing Laboratory

Who can apply?

· Geodesy and Photogrammetry Engineers

· Civil Engineers

· Environmental Engineers

· Urban and Regional Planners

· Geological Engineers

· Mining Engineers

· Computer Engineers

· Electrical and Electronic Engineers

· Astronautical Technology Graduates

· Meteorological Engineers


Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesinin üç bölümünden biri olarak 1969 yılında kurulan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 2009 yılında Geomatik Mühendisliği ismini almıştır. 1973 yılında başlanılan Yüksek Lisans öğrenimi, İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü -Topografya ve Jeodezi Kürsüsü adı altında eğitime başlamıştır.  1982 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Jeodezi ve Fotogrametri adıyla açılan anabilim dalı 2002-2003 akademik yılından itibaren Geomatik Mühendisliği Programı adı altında yeniden yapılandırılmıştır.Araştırma Alanları
 • * İstenilen doğrulukta her türlü yatay ve düşey jeodezik ağların tasarımı, optimizasyonu, kurulması, ölçülmesi, hesabı ve analizi, kontrolü, sıklaştırılması ve iyileştirilmesi. * Yeryuvarında ve dış alanında 4 boyutlu prezisyonlu koordinat sistemlerinin tanımlanması, referans ağlarını oluşturulması, mekansal bilgilerin bu ağ ve sistemlerle ilişkilendirilmesi ve zamana karşı değişimlerinin izlenmesi (Vikipedi'de  Jeodezi ). * Global konum belirleme, GPS, uydu sistemi kullanarak jeodezik ölçmeler, konum belirleme, araç navigasyonu, yer kabuğu hareketlerinin izlenmesi çalışmaları.
 • * Coğrafi bilgi Sistemleri, CBS verilerinin toplanması, tasarımı, uygulanması ve web tabanlı paylaşımı, küçük ölçekte harita, klasik ve elektronik atlas üretimi (Vikipedi'de CBS). 
 • * Harita ve harita benzeri gösterimler ile, bu gösterimlerde kullanılan grafik işaretlerin özelliklerin araştırılması, haritanın çizimsel tasarımı, basım ve kullanım yöntemlerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması (Vikipedi'de Kartografya).
 • * Uzaktan algılama verilerinin, ziraat, çevre mühendisliği, kıyı mühendisliği, şehircilik, ormancılık vb. disiplinlerin problemlerinin çözümüne yönelik kullanılması, orta ve büyük ölçekte temel topografik harita yapımı (Vikipedi'de Uzaktan Algılama).
 • * Büyük ölçekli hâlihazır harita ve planların çıkartılması, imar planlarının hazırlanması, taşınmaz mülkiyeti, değerlemesi, sınırların ve maliklerin belirlenmesi, kırsal alan ve toprak düzenlemesi, irtifak hakkı, cins değişikliği vb. gibi kadastro amaçlı hizmetler.
 • * Tarihi ve kültürel yapıların belgelenmesi veya rölevelerinin çıkartılması ve restorasyonu için yakın resim çalışmaları.
 • * Karayolu ve demiryolu gibi ulaşım yapılarının, enerji nakil hattı, kanalizasyon hattı, su nakil hattı ve diğer mühendislik yapılarının izleyecekleri geçkilerin şeritvari haritalarının yapımı, yatay ve düşey projelendirilmesi ve aplikasyon çalışmaları.

  Başarı Değerlendirmesi
  Yoktur.

  Misyon

  Geomatik Mühendisliği Bölümünün Özgörevi (misyon);

  1.       a) Birlikte çalışma kültürüne sahip,      b) İnsana ve çevreye saygılı,      c) Günceli anlayan ve kullanan,      d) Mesleki gelişimi benimsemiş,      e) Yaratıcı, sorumluluk alan, lider mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek, 2. Toplumun ve paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda mesleki bilgi üretmek, paylaşmak, 3. Alanında gelişimin merkezi olmayı sürdürmektir.  Vizyon

  Geomatik Mühendisliği Bölümünün özgörüşü (vizyon); 

  Eğitim-öğretim-araştırma alanlarında; ulusal öncü rolünü güçlendirerek sürdürmek ve uluslararası saygınlığını çağın üst seviyesine taşımaktır.

  Özgörevinde belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için; ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlarla sıkı işbirliği yapmak, öğrenci, öğretim kadrosu, mezunlar ve işverenlerle sağlıklı bir diyalog altyapısı oluşturmak, ders planlarını güncel tutmak, fiziksel altyapıyı güncel tutmak etkinliklerine öncelik verilmektedir.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarGeomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı20
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı2
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarGeomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarDepartment of Geomatics Engineering - Department of Surveying Engineering - Department of Geodesy and Photogrammetry Engineering - Department of Civil Engineering - Department of Environmental Engineering - Department of City and Regional Planning - Department of Geological Engineering - Department of Mining Engineering - Department of Computer Engineering - Department of Marine Sciences - Space Technology Division - Meteorological Engineering Department - Department of Mathematical Engineering - Department of Engineering Physics - Department of Forest Engineering - Department of Agricultural Engineering - Geophysical Engineering
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,25
  Kabul Edilen ProgramlarDepartment of Geomatics Engineering - Department of Surveying Engineering - Department of Geodesy and Photogrammetry Engineering - Department of Civil Engineering - Department of Environmental Engineering - Department of City and Regional Planning - Department of Geological Engineering - Department of Mining Engineering - Department of Computer Engineering - Department of Marine Sciences - Space Technology Division - Meteorological Engineering Department - Department of Mathematical Engineering - Department of Engineering Physics - Department of Forest Engineering - Department of Agricultural Engineering - Geophysical Engineering
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarGeomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı45
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı3
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarGeomatik Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Bölümü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Deniz Bilimleri Bölümü, Uzay Teknolojisi Bölümü, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Matematik Mühendisliği Bölümü, Fizik Mühendisliği Bölümü, Orman Mühendisliği Bölümü, Ziraat Mühendisliği Bölümü, Jeofizik Mühendisliği Bölümü
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarDepartment of Geomatics Engineering - Department of Surveying Engineering - Department of Geodesy and Photogrammetry Engineering - Department of Civil Engineering - Department of Environmental Engineering - Department of City and Regional Planning - Department of Geological Engineering - Department of Mining Engineering - Department of Computer Engineering - Department of Marine Sciences - Space Technology Division - Meteorological Engineering Department - Department of Mathematical Engineering - Department of Engineering Physics - Department of Forest Engineering - Department of Agricultural Engineering - Geophysical Engineering Department.
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı4
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarDepartment of Geomatics Engineering - Department of Surveying Engineering - Department of Geodesy and Photogrammetry Engineering - Department of Civil Engineering - Department of Environmental Engineering - Department of City and Regional Planning - Department of Geological Engineering - Department of Mining Engineering - Department of Computer Engineering - Department of Marine Sciences - Space Technology Division - Meteorological Engineering Department - Department of Mathematical Engineering - Department of Engineering Physics - Department of Forest Engineering - Department of Agricultural Engineering - Geophysical Engineering Department.
  Gerekli ALES Puanı**60
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı GEO501
  (Yüksek Lisans)
  Matematiksel Kartografya
  (Mathematical Cartography)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO502E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Elektrometri
  (Advanced Electrometry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO503
  (Yüksek Lisans)
  Uydu Jeodezisi
  (Satellite Geodesy)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO504E
  (Yüksek Lisans)
  Endüstriyel Ölçmeler
  (Industrial Measurements)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO505
  (Yüksek Lisans)
  Uzaktan Algılamada Veri İşleme Yöntemleri ve Sistemleri
  (Data Processing Methods and Systems in Remote Sensing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO506E
  (Yüksek Lisans)
  Analitik Fotogrametri
  (Analytical Photogrammetry)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO507
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Fotogrametrisi
  (Engineering Photogrammetry)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO508E
  (Yüksek Lisans)
  Geomatik Mühendisliğinde İleri Bilgisayar Programlama
  (Advanced Computer Programming in Geomatic Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO509
  (Yüksek Lisans)
  Taşınmaz Mal Değerlemesi
  (The Evaluation of Real Estates)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO510E
  (Yüksek Lisans)
  CBS ve Uzaktan Algılama ile Çevresel Modelleme
  (Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO511
  (Yüksek Lisans)
  Bilgi Teknolojileri ve CBS
  (Information Technology and GIS)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO512E
  (Yüksek Lisans)
  Uydu Konumlama Sistemleri
  (Satellite Positioning Techniques)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO513
  (Yüksek Lisans)
  Matematik İstatistik ve Hipotez Testleri
  (Mathematical Statistics and Hypothesis Tests)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO514
  (Yüksek Lisans)
  Mekansal Veri Tabanları
  (Spatial Databases)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO515E
  (Yüksek Lisans)
  Bilgisayar Grafikleri ve Veri Görselleştirme
  (Computer Graphics and Data Visualization)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO516
  (Yüksek Lisans)
  Şehir ve Bölge Planlamada CBS
  (GIS in City and Regional Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO517E
  (Yüksek Lisans)
  GPS Verilerinin Değerlendirilmesi ve Analizi
  (Processing and Analysis of GPS Data)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO518
  (Yüksek Lisans)
  Geomatik Mühendisliğinde Optimizasyon
  (Optimization in Geomatic Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO519E
  (Yüksek Lisans)
  CBS için Jeodezik Altyapı
  (Geodetic Infrastructure for GIS)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO520
  (Yüksek Lisans)
  Uzaktan Algılama ile Risk Analizi
  (Risk Analyses with Remote Sensing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO521E
  (Yüksek Lisans)
  Uzaktan Algılamada Veri Elde Etme Sistemleri
  (Data Acquisition Systems in Remote Sensing)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO524E
  (Yüksek Lisans)
  Arazi Yönetimi
  (Land Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO525E
  (Yüksek Lisans)
  Coğrafi Bilgi Sistemi Analizleri
  (Geographic Information System Analyses)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO526E
  (Yüksek Lisans)
  Uzaktan Algılanmış Verilerle Harita Üretimi
  (Mapping with Remotely Sensed Data)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO528E
  (Yüksek Lisans)
  Açık Kaynak Kodlu Coğrafi Bilgi Bilimi ve Teknolojileri
  (Open Source Geoinformation Science and Technology)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO530
  (Yüksek Lisans)
  Jeodezide İstatistik Yöntemler
  (Statistical Methods in Geodesy)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO531E
  (Yüksek Lisans)
  Geomatik Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Geomatic Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GEO532
  (Yüksek Lisans)
  Konum Bazlı Sistemler ve Mobil Harita Yapım Teknolojileri
  (Location Based Sysetems and Mobile Mapping Technologies)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO533
  (Yüksek Lisans)
  Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Çok Ölçütlü Karar Analizi
  (Multicriteria Decision Analysis Supported by Geographic Information Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO534E
  (Yüksek Lisans)
  Jeodezik Amaçlı Robotik Ölçme ve Harita Üretim Sistemleri
  (Robotic Surveying Systems for Geodetic Measurements and Mapping)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO596
  ()
  Seminer
  (Seminar)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı GEO596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GEO597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GEO601
  (Doktora)
  Fotogrametrik Veri Elde Etme Donanımlarının Kalibrasyonu
  (Calibration of the Photogrammetric Data Acquisition Equipment)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO602
  (Doktora)
  CBS ve Uzaktan Algılama ile Afet Yönetimi
  (Disaster Management with GIS and Remote Sensing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO603
  (Doktora)
  Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Görselleştirme
  (Visualization in Geographical Information Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO604
  (Doktora)
  Geomatik Mühendisliğinde Hiperspektral ve LİDAR Verilerinin Analizi
  (Hyperspectral and LIDAR Data Analyses in Geomatic Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO605
  (Doktora)
  CBS'de Analiz Algoritmaları
  (Algorithms for Analyzes in GIS)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO606
  (Doktora)
  Dinamik Kriterlerle Geçki Geometrisi Tasarımı
  (Geometrical Alignment Design with Dynamical Criteria)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO607
  (Doktora)
  Yükseklik Sistemleri Ve Presizyonlu Nivelman Teknikleri
  (Height Systems and Precise Leveling Techniques)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO608
  (Doktora)
  Radar ve Mikrodalga ile Uzaktan Algılama
  (Radar and Microwave Remote Sensing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO609
  (Doktora)
  Geomatik Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları
  (Artificial Neural Networks in Geomatic Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO610
  (Doktora)
  CBS Teknolojisinde Güncel Konular
  (Current Subjects in GIS Technology)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO611
  (Doktora)
  CBS Projelerinin Yönetimi
  (Management of GIS Projects)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO612
  (Doktora)
  Jeodezik Ağların Analizi
  (Adjustment and Network Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO614E
  (Doktora)
  Fotogrametrik Triyangulasyon ve Hata Kaynakları
  (Photogrammetric Triangulation and Error Sources)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO615E
  (Doktora)
  Eğri ve Yüzey Yerleştirme Yöntemleri
  (Curve and Surface Fitting Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO616E
  (Doktora)
  Durum Modelleri, Kalman Filtresi ve Yumuşatma
  (State Models, Kalman Filtering & Smoothing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO617E
  (Doktora)
  GPS ile Deformasyon İzleme ve Analizi
  (GPS Deformation Monitoring & Analysis)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO618
  (Yüksek Lisans)
  Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş
  (Close Range Photogrammmetry and Machine Vision)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO619E
  (Doktora)
  Kantitatif Uzaktan Algılama
  (Quantitative Remote Sensing)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO620E
  (Doktora)
  Fotogrametride Özel Ölçme Yöntemleri
  (Special Measurement Methods in Photogrammetry)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO621E
  (Doktora)
  Algılayıcı Entegrasyonu ve Veri Çakıştırma
  (Sensor Integration and Data Fusion)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı GEO623E
  (Doktora)
  Geomatik Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Geomatic Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GEO624
  (Doktora)
  Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Değişimi Tahmin Modelleri
  (Forecasting Models for Land Cover and Land Use Change)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO626E
  (Doktora)
  İleri Fiziksel Jeodezi
  (Advanced Physical Geodesy)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı GEO697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GEO801
  (Yüksek Lisans)
  Geomatik Bilimsel Hazırlık 1
  (Geomatics Preparatory 1)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı GEO802
  (Yüksek Lisans)
  Geomatik Bilimsel Hazırlık 2
  (Geomatics Preparatory 2)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :0 Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.