İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Lisans derecesi İşletme Mühendisliği programından farklı alanlarda olan öğrencilerin bilimsel hazırlık kapsamında tamamlaması gereken derslerinin listesi aşağıda verilmiştir:

 •  ISL33E Finance
 • ISL213(E) İstatistik I
 • ISL234(E) Yönetim ve Organizasyon        
 • ISL223(E) Üretim Yönetiminin Temelleri
 • ISL353E Marketing          
 • ISL323(E) Yöneylem Araştırması
 • EKO201(E) Ekonomi
 • ISL374(E) İşletme Mühendisiliği Tasarım I
 • ISL384(E) Üretim Planlama ve Kontrol

Kayıt işlemleri için  bilimsel hazırlık ders kayıt formu doldurularak sekreterliğe iletilmelidir.

Kayıt sırasında, en fazla 5 akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için (başarı notu en az “CC” olmalıdır) muafiyet talep edilebilir. Muafiyet işlemleri için öğrencilerin İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanlığına hitaben yazılmış, muaf olmak istedikleri derslerin içeriklerini ve başarı derecelerini ekledikleri bir dilekçe ile İşletme Mühendisliği Bölümüne başvurmaları gerekmektedir.


Tarihçe

İşletme Mühendisliği Bölümü 1977 yılında, o dönemde İTÜ Temel Bilimler Fakültesi’nde bulunan İktisadi Gelişme ve Genel İktisat kürsülerinde görev yapan iktisatçı ve hukukçu hocaların insiyatifiyle kurulmuştur. 1910 yılında iktisat müderrisi olarak o zamanki adı Yüksek Mühendis Mektebi olan İTÜ’de iktisat dersleri vermeye başlayan eski bakan Mehmet Tevfik Hamdi Biren’in yanında yetişen Prof. Dr. Reşat Nalbandoğlu ve sonrasında onu takip eden Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu’nun girişimleriyle önce fakülte olarak kurulan bölüm, 1982′de gerçekleştirilen yüksek öğretim sistemi değişikliğiyle İşletme Fakültesi’nin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmüştür. İşletme Mühendisliği lisansüstü eğitimine 1979 yılında başlanmıştır. 1982’de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesine geçen İşletme Mühendisliği lisansüstü programları zaman içinde gerçekleştirilen düzeltmelerle bugünkü haline gelmiştir.Araştırma Alanları
 • İmalat ve Hizmet Sistemlerinde Operasyonların Etkin Yönetimine Yönelik Araştırmalar
 • İmalat ve Hizmet Sistemlerinin İyileştirilmesinde Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon Uygulamaları
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tasarımı
 • Uygulamalı Ekonometrik Modelleme
 • Yüksek Teknoloji Ürünlerine Yönelik Örgütsel Pazarlama
 • Lojistik Yönetimi
 • Yönetim ve Örgüt Geliştirme
 • Türk sanayiinin dışa bağımlılık sorununun çözümünde öncü olabilecek sektör araştırmaları ve teknoloji gelişim alanları
 • Portföy Yönetimi ve Optimizasyon


 • Başarı Değerlendirmesi
  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara ek koşullar bulunmamaktadır.

  Misyon

 • İşletme Mühendisliği Bölümünün Özgörevi: Sosyal, ekonomik, mühendislik ve yönetimle ilgili sistemlerin dinamik doğasını kavramış ve bu sistemleri tasarlayıp uygulayabilen, çevresel değişimleri öngörerek değişen zaman ve koşullarda doğru karar verme becerisine sahip, problemlere disiplinlerarası çözüm geliştirip yeni ve karmaşık fikirleri sentezleyebilen, öğrenmeyi öğrenmiş, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek;
 • bilimsel, teknolojik ve sosyo-ekonomik gelişmelere, özgün bilgi üreterek ve yayarak uluslararası ve ulusal düzeyde katkıda bulunmaktır.


 • Vizyon
  İşletme Mühendisliği Bölümümün özgörüsü, liderlik vasıflarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde geleceği şekillendirecek mühendisler, yöneticiler ve ekonomistler yetiştirmek ve ürettiği bilimsel bilgi ile tüm dünyayı etkileyebilen bir kurum olmaktır.

  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen Programlar Adayın lisans veya yüksek lisans derecesi mühendislik alanında olmalıdır.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması4
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması4
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**100
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarUndergraduate (BSc) or graduate (MS) level degree in field of engineering.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**100
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı30
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarAdayın lisans derecesi mühendislik alanında olmalıdır
  Gerekli ALES Puanı**78
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması4
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlar
  Gerekli ALES Puanı**100
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,5
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarUndergraduate (BSc) level degree in the field of engineering
  Gerekli ALES Puanı**78
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı ISL501E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Yönetim Yaklaşımları
  (Advanced Approaches to Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL503E
  (Yüksek Lisans)
  Stratejik Pazarlama Yönetimi
  (Strategic Marketing Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL504
  (Yüksek Lisans)
  Üretimde Benzetim Uygulamaları
  (Simulation Applications in Production)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL505
  (Yüksek Lisans)
  Üretim Sistemleri Analizi
  (Production Systems Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ISL506
  (Yüksek Lisans)
  Matematiksel Programlama
  (Mathematical Programming)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ISL508
  (Yüksek Lisans)
  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  (Strategic Human Resources Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL509
  (Yüksek Lisans)
  Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme
  (Multivariate Statistical Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL511
  (Yüksek Lisans)
  Yatırım Analizi
  (Investments)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL512E
  (Yüksek Lisans)
  Yalın Üretim
  (Lean Production)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL514E
  (Yüksek Lisans)
  Süreç Yönetimi
  (Process Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL517E
  (Yüksek Lisans)
  Teknoloji Yönetimi
  (Management of Technology)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ISL518
  (Yüksek Lisans)
  Örgütler Arası Pazarlama
  (Business to Business Marketing)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL530E
  (Yüksek Lisans)
  Kalite Standartları ve Belgelendirme
  (Quality Standards and Certification)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL532E
  (Yüksek Lisans)
  Finans Mühendisliği
  (Financial Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL534
  (Yüksek Lisans)
  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
  (Supply Chain and Logistic Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL536
  (Yüksek Lisans)
  Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
  (Enterprise Resource Planning)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL5XXE
  ()
  İşletme Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Management Engineering)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  Ders ayrıntı ISL601E
  (Doktora)
  Araştırma Yöntemleri - I
  (Research Methods - I)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL602E
  (Doktora)
  Araştırma Yöntemleri - II
  (Research Methods - II)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL603E
  (Doktora)
  Teknoloji, Küreselleşme ve İktisadi Performans
  (Technology, Globalisation and Economic Performance)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL604E
  (Doktora)
  Teknoloji Transferi, Ar&Ge ve İnnovasyon
  (Technology Transfer, R&D and Innovation)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL605
  (Doktora)
  Pazarlama ve Teknoloji Etkileşiminde İleri Konular
  (Advanced Topics in Marketing and Technology Interaction)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL606
  (Doktora)
  Yöneylem Araştırmasında Seçilmiş Konular
  (Selected Topics in Operations Research)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL607
  (Doktora)
  Teknoloji ve Örgüt Kuramı
  (Technology and Organization Theory)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL608
  (Doktora)
  Tedarik Zincirinde İşlemler Yönetimi
  (Supply Chain Operations Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL609E
  (Doktora)
  İşlemler Yönetiminde Seçilmiş Konular
  (Selected Topics in Operations Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ISL6XXE
  ()
  İşletme Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Management Engineering)

  Dili : Türü :
  Kredisi : Dönemi :
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.