Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Ord.Prof.Dr. Hamdi Peynircioğlu Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Zemin Mekaniği Laboratuvarı, 1500 m2'den fazla bir alan üzerinde yer almakta ve bu laboratuvarda araştırma ile uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. ASTM ve BS standartlarında tüm rutin laboratuvar deneyleri yapılabilmektedir. Deney aletlerinin kalibrasyonları kalifiye elemanlarca rutin olarak kontrol edilmektedir. Diğer araştırma merkezleri ve üniversitelerle dünya çapındaki bağlantıları ile hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Zemin Mekaniği Laboratuvarı modern zemin mekaniği ve zemin dinamiğinin standart ve gelişmiş deneylerini, uluslararası standartlarda yapacak kapasitededir. Laboratuvarda bilgisayar ile gerilme ve deformasyon kontrollu üç eksenli basınç, dinamik üç eksenli basınç, basit kesme, dairesel kesme, kesme kutusu, ödometre, Rowe hücresi, permeabilite aletleri ile dinamik sonda seti mevcuttur.


Tarihçe

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği, kurucusu Karl Terzaghi’nin İstanbul Teknik Üniversitesi ve Robert Kolej’de 1920’li yıllarda yaptığı çalışmalarla bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkmış ve yirminci yüzyılın ikinci yarısında hızla gelişmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geoteknik Mühendisliği Çalışma Grubu, araştırma geliştirme ve danışmanlık hizmetleri açısından Türkiye'nin en eski ve en büyük merkezidir. Laboratuvarı, modern aletleriyle araştırmalar ve ticari deneyler için büyük bir çeşitlilik sunmaktadır. İTÜ’de yüzyılın başlarında Karl Terzaghi tarafından başlatılan Zemin Mekaniği – Temel Mühendisliği çalışmaları daha sonra 1940’lı yıllarda Ord. Prof. Dr. Hamdi Peynircioğlu ile devam etmiş ve bugünkü eğitimin ve laboratuvarın temelleri o yıllarda atılmıştır. Bugün, zemin mekaniği laboratuvarı 1500 m2' lik bir alanı kapsamaktadır. ASTM, BS ve TSE standartlarında tüm geoteknik laboratuvar deneyleri yapılabilmektedir. Diğer araştırma merkezleri ve üniversitelerle dünya çapındaki bağlantıları ile hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Döner Sermaye, Araştırma Fonu, Vakıf, Tübitak, DPT gibi ulusal ve JICA, FEMA gibi uluslararası kurumlar kanalı ile uygulamaya ve araştırmaya yönelik tamamlanmış ve yürütülmekte olan projeler mevcuttur. Mevcut yüksek lisans ve doktora programlarına 50 dolayında öğrenci devam etmekte olup, ileriki dönemlerde yüksek ve doktora programına imkanlar ile paralel olarak daha fazla öğrenci kabul edilmesi planlanmaktadır.Araştırma Alanları
 • 1-ÇALIŞMA ALANLARI
 • İnşaat Mühendisliği projelerindeki tüm alt yapı çalışmaları,

 • Zemin mekaniği
 • Zemin dinamiği
 • Çevre geotekniği
 • Zemin etüdü
 • Şev stabilitesi
 • Yüzeysel ve derin temeller
 • Derin kazılar
 • Toprak tutma yapıları-İksa yapıları, istinad duvarları...vb
 • Tüneller
 • Zemin iyileştirmesi
 •    Başarı Değerlendirmesi
  Yok

  Misyon

  Yüksek lisans ve doktora programlarımız; araştırma sistematiğine sahip, araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen, deneysel ve kuramsal modelleme becerisine sahip, ileri yöntem ve teknolojileri kullanabilen, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilen, bireysel çalışma ve grup çalışması kültürüne sahip, mesleki etik ve sorumluluklarının bilincinde, yaşam boyu araştırıcı geoteknik mühendisleri yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.  Vizyon

  İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora programlarımızın, 60 yılı aşkın birikim ile, geleceğe bakışıta kendisini sürekli geliştirebilen, dinamik, esnek ve uyum yeteneğine sahip, toplam kalite yönetimini esas alan, bütün dünya ülkelerinden öğrenci kabul edebilen ve geoteknik bilimindeki son gelişmeleri takip etmeye devam etmektedir.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarSadece İnşaat Mühendisliği Lisans bölümü ve sadece Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Programı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı3
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarSadece İnşaat Mühendisliği Lisans bölümü ve sadece Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Programı Yüksek Lisans mezunları başvurabilir.
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarOnly Graduate of a Civil Engineering graduate program and only Master degree from Geotechnical Engineering post graduate program could apply
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen ProgramlarOnly Graduate of a Civil Engineering graduate program and only Master degree from Geotechnical Engineering post graduate program could apply
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarSadece İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunları başvurabilir.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarSadece İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans mezunları başvurabilir.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarOnly Graduate of a Civil Engineering graduate program (BS) could apply
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarOnly Graduate of a Civil Engineering graduate program (BS) could apply
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı ZMG501
  (Yüksek Lisans)
  Geoteknik Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Geotechnical Engineering)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ZMG502E
  (Yüksek Lisans)
  Deneysel Zemin Mekaniği
  (Experimental Soil Mechanics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ZMG503E
  (Yüksek Lisans)
  Geoteknik Mühendisliğinde Stokastik Yöntemler
  (Stochastic Methods In Geotechnical Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ZMG504
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Temellerinin Takviyesi
  (Underpinning of Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG505
  (Yüksek Lisans)
  Zeminlerin İyileştirilmesi
  (Soil Improvement)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ZMG506
  (Yüksek Lisans)
  Yeraltı Yapılarının Tasarımı
  (Design of Underground Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG507E
  (Yüksek Lisans)
  Zeminlerin Mühendislik Özellikleri
  (Engineering Properties of Soils)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ZMG508E
  (Yüksek Lisans)
  Çevre Geotekniği
  (Environmental Geotechnics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG509E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Temel Mühendisliği
  (Advanced Foundation Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG510E
  (Yüksek Lisans)
  Zemin Dinamiği
  (Soil Dynamics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ZMG512
  (Yüksek Lisans)
  Arazi Deneyleri ve Değerlendirilmesi
  (In-situ Testing and Evaluation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ZMG597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ZMG601
  (Doktora)
  Teorik Zemin Mekaniği ve Zemin Modelleri
  (Theoritical Soil Mechanics and Soil Models)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ZMG602
  (Doktora)
  İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentetikler
  (Geosynthetics in Civil Engineering Practice)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı ZMG603E
  (Doktora)
  Geoteknik Deprem Mühendisliği
  (Geotechnical Earthquake Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG605
  (Doktora)
  Doygun Olmayan Zemin Mekaniği
  (Unsaturated Soil Mechanics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG606E
  (Doktora)
  Geoteknik Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Geotechnical Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ZMG607E
  (Doktora)
  Temel Dinamiği
  (Foundation Dynamics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ZMG608E
  (Doktora)
  Geoteknik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler
  (Numerical Methods in Geotechnical Engineering)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı ZMG696
  (Doktora)
  Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
  (Scientific Research, Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı ZMG697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.