Yapı Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Amaç

Yapı mühendisliği programı Mimar ve Mühendislerin, lisans eğitimleri süresince aldıkları temel eğitimin üzerine taşıyıcı sistemlerin tasarımı, hesaplama ve uygulamaları hakkında daha detaylı bilgilendirilmelerini, yapı sektöründeki bilgi ve becerilerini arttırmayı amaçlar. Yüksek lisans ve doktora programları İngilizce olarak eğitim vermektedir.


Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesinde Lisans ve Lisansüstü eğitiminin  birbirinden ayrılıp, Lisansüstü eğitimin verilmeye başlandığı 1974 yılından itibaren Yapı Mühendisliği Programı İnşaat Mühendisliğinde en geniş kontenjana ve en geniş öğretim üyesi kadrosuna sahip program olmuştur. 1981 sonrasında  Yüksek Lisans Eğitimi  Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlanmış, kürsü sistemi kaldırılınca Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet, Yapı Statiği, Ahşap ve Çelik Yapılar, Betonarme ve Yüksek Mukavemet, Yapı Malzemesi Kürsülerindeki öğretim üyeleri ile bu aşamada  program oluşturulmuştur. Günümüze kadar farklı yapılandırmalar ile bu birimlerdeki  öğretim üyesi kadrosunu kapsayan  Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programının başlıca çalışma alanları da aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mekanik
 • Yapı Malzemesi
 • Yapı Analizi ve Boyutlandırma


 • Araştırma Alanları

  1) Mekanik Temel Araştırma Alanı :

  -Malzemelerin kırılma mekaniği

  -Elastisite problemlerinin deneysel ve kuramsal analizi, kapalı ve yaklaşık sayısal çözümler

  -Dalga yayılımı problemleri

  -Yapıların aktif ve pasif kontrolü

  -Sonlu eleman ve sınır elemanlar yöntemi ile taşıyıcı sistemleri statik-dinamik analizi

  -Deneysel Mekanik, Fotoelastisite

  2) Yapı Malzemesi Temel Araştırma Alanı:

  - Çimento agrega ve beton deneyleri, yapı malzemelerinin  fiziksel ve mekanik özellikleriyle ve kalite kontrolü ile ilgili deneysel çalışmalar,

  - Beton iç yapısı, beton ve harçların reolojisi

  -Malzemenin zamana bağlı davranışının incelenmesi

  -İç yapı ile mekanik davranış modellemesi

  -Katkı maddelerinin betonun fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi

  -İleri çimento esaslı kompozitler

  -Dürabilite, boşluk yapısı ve geçirimlilik ilgili araştırmalar

  3) Yapı Analizi ve Boyutlandırma Temel Araştırma Alanı:

  -Çelik, ahşap, betonarme ve kompozit yapıların analiz ve tasarımı

  -Malzemeye,  yer değiştirmelerin etkisine  ve sınır koşullarına bağlı olarak lineer olmayan yapı sistemlerinin hesap ve boyutlandırılması

  -Plak ve kabuk sistemlerin teorisi ve sayısal yöntemlerle analizi

  -Yığma taşıyıcı duvarlı yapılarda dayanım ve  güvenliğin belirlenmesi,

  -Dinamik  yükler,  deprem ve rüzgar etkileri altında iki ve üç boyutlu yapı sistemlerinin deterministik ve stokastik hesabı

  -Mevcut yapıların her türlü dış etki ve deprem riskine karşı yapısal güvenliğinin belirlenmesi

  -Hasar görmüş yapıların hasar tespiti, onarımı ve güçlendirilmesi

  -Çelik ve betonarme köprülerin tasarımı ve boyutlandırılması

  -Yapı sistemlerinin optimizasyonu

  -Zemin-yapı ve su-yapı karşılıklı etkileşim problemleri

  -Çelik ve çelik-beton kompozit sistemlerin davranışı konusunda kuramsal ve deneysel araştırmalar

  -İnce cidarlı elemanların genel teorisi,  bu tür elemanlarda burulma ve çarpılmanın incelenmesi, ikinci mertebe etkilerinin dikkate alınması

  -Taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanların yangın dayanımı ve davranışı, yangına maruz kalmış yapıların hasar derecesi ve taşıma kapasitesi kaybının belirlenmesi  Başarı Değerlendirmesi

  İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ( 16.Ocak.2014) ve İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları ( 05.Aralık.2013) esas alınarak belirlenmektedir. 

 • Programda akademik kadronun ve  araştırma alanlarının genişliği gözönüne alınarak, derslerin gruplandırılarak, Yapı Mühendisliği Programının 3 temel araştırma alanı alt başlığında açılması önerilmektedir.  
 •  
 • Yüksek Lisans programdaki  öğrencilerin kayıtlı olduğu temel alan için belirlenmiş 15 kredilik zorunlu ders grubunun tamamını  alması önerilmektedir. Bu koşul İTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nde “En az %50’sini zorunlu derslerden almalıdır”  olarak verilmektedir.


 • Misyon

  Yapı Mühendisliği alanında kuramsal bilgileri  uzmanlık düzeyinde özümseyip, bu bilgileri her türlü yapının tasarımı sırasında karşılaşılan problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisine, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak elde ettiği sonuçları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve disiplinler arası konulardaki bilgilerini birleştirebilme yeteneğine sahip mezunlar vermektir.

     Vizyon

  Her türlü yapının  planlama, tasarlama ve gerçekleştirme aşamaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip, öğrenmeyi yaşam boyu sürdüren, uluslararası standardlarda uygulama ve araştırma yapabilen, mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde mühendislerin yetiştirilmesidir.  Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı10
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,5
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği lisans ve İnşaat Mühendisliği Yapı, Deprem Mühendisliği ve Yapı İşletmesi yüksek lisans mezunları
  Gerekli ALES Puanı**85
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,8
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği lisans, İnşaat Mühendisliği (Yapı) veya Deprem Mühendisliği yüksek lisans mezunları
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,8
  Kabul Edilen ProgramlarBachelor of Civil Engineering and Master of Civil Engineering Structures and Earthquake Engineering
  Gerekli ALES Puanı**85
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Güz Doktora Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı1
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması3
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması3,2
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması3,8
  Kabul Edilen ProgramlarBachelor of Civil Engineering, Master of Civil Engineering (Structural) or Earthquake Engineering graduates
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı35
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı1
  Gerekli Lisans Ortalaması2,55
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen Programlarİnşaat Mühendisliği
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Bahar Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarCivil Engineering graduates
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2017 - 2018 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı5
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,7
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarCivil Engineering
  Gerekli ALES Puanı**80
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı DEP503E
  (Yüksek Lisans)
  İleri Yapı Dinamiği
  (Advanced Dynamics of Structures)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3.0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP 6XXE
  (Doktora)
  Sonlu Elemanlar Yönteminin İleri Uygulamaları
  (Advanced Applications of Finite Element Method)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP501E
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Matematiği
  (Engineering Mathematics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAP502
  (Yüksek Lisans)
  Malzemelerin Şekil Değiştirme Özellikleri
  (Deformation Properties of Materials)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP503E
  (Yüksek Lisans)
  Kompozit Malzemeler
  (Composite Materials)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP504
  (Yüksek Lisans)
  Yapıların Deneysel Analizi
  (Experimental Analysis of Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP505E
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Mühendisliğinde Özel Konular
  (Special Topics in Structural Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAP506
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Sistemlerinin Hesabında Matris Yöntemleri
  (Matrix Methods in Structural Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP507E
  (Yüksek Lisans)
  Plak Teorisi
  (Theory of Plates)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP508
  (Yüksek Lisans)
  Betonarme Yapılarda Tasarım Yöntemleri
  (Design Methods in Reinforced Concrete Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP510
  (Yüksek Lisans)
  Prefabrike Yapıların Tasarımı
  (Design of Prefabricated Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP512
  (Yüksek Lisans)
  Çelik Köprülerin Projelendirilmesinde İleri Yöntemler
  (Advanced Methods in Steel Bridge Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP514
  (Yüksek Lisans)
  Kabuk Teorisi
  (Theory of Shells)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP516
  (Yüksek Lisans)
  Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Düzenlenmesi
  (Steel Structural Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP517
  (Yüksek Lisans)
  İleri Yapı Statiği
  (Advanced Structural Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP518
  (Yüksek Lisans)
  Kompozit Yapıların Tasarımı
  (Design of Composite Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP519
  (Yüksek Lisans)
  Mühendislik Problemlerinin Sayısal Çözüm Yöntemleri
  (The Numerical Methods of Engineering Problems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP520E
  (Yüksek Lisans)
  Viskoelastisite
  (Viscoelasticity)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP521
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Malzemelerinin İç Yapısı Ve Özelikleri
  (Microstructure and Properties of Building Materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP523
  (Yüksek Lisans)
  Öngerilmeli Betonarme Yapılar
  (Prestressed Reinforced Concrete Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP525
  (Yüksek Lisans)
  Yapısal Yangın Güvenliği
  (Structural Fire Safety)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP527
  (Yüksek Lisans)
  Betonarme Köprüler
  (Concrete Bridge Design)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP532
  (Yüksek Lisans)
  Deneysel Mekanik
  (Experimental Mechanics)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP534
  (Yüksek Lisans)
  Lineer Olmayan Problemlerin Sayısal Çözümleri
  (Numerical Solutions of the Nonlinear Problems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP535
  (Yüksek Lisans)
  Elastisite Teorisi
  (The Theory of Elasticity)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAP536
  (Yüksek Lisans)
  Elastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri
  (Methods of Solution in the Theory of Elasticity)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP538E
  (Yüksek Lisans)
  Sonlu Elemanlar Yöntemi
  (Finite Element Methods)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP540E
  (Yüksek Lisans)
  Yapıların Stabilitesi
  (Stability of Structures)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP552
  (Yüksek Lisans)
  Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü
  (Numerical solution of the differantial equation)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP553
  (Yüksek Lisans)
  Dinamik Yüklü Betonarme Temellerinin Tasarımı
  (Design of Dynamically Loaded Reinforced Concrete Foundations)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP554
  (Yüksek Lisans)
  Betonun Malzeme Bilimi
  (Material Science of Concrete)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP556
  (Yüksek Lisans)
  Yapıların Lifli Polimer Kompozitler ile Güçlendirilmesi
  (Strengthening of Structures with Fiber Reinforced Polymer Composites)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP558E
  (Yüksek Lisans)
  Sistem Tanımlama ve Yapısal Sağlık İzleme
  (System Identification and Structural Health Monitoring)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP559
  (Yüksek Lisans)
  Betonarme Temellerin Tasarımı
  (Design of Reinforced Concrete Foundations)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP560
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı
  (Computer Aided Design of Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP561
  (Yüksek Lisans)
  Beton Katkı Malzemeleri
  (Concrete Admixtures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP562E
  (Yüksek Lisans)
  Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
  (Sustainable Construction Materıals)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP563E
  (Yüksek Lisans)
  Yüksek Binaların Yapısal Tasarımı
  (Structural Design of Tall Buildings)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP566
  (Yüksek Lisans)
  Betonarme Taşıyıcı Sistem Düzenlenmesi
  (Arrangement of reinforced concrete structural systems)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAP597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAP5XXE
  (Yüksek Lisans)
  Soğukta Şekil Verilmiş Elemanlarla Oluşturulan Yapılar
  (Cold-Formed Steel Structures)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP601E
  (Doktora)
  Betonarmede Davranış Modelleri
  (Strut-and-Tie Modeling in Reinforced-Concrete)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP602E
  (Doktora)
  Malzeme Modellenmesi
  (Material Modelling)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP603E
  (Doktora)
  Kısmi Diferansiyel Denklemler
  (Partial Differential Equations)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP604E
  (Doktora)
  Başlangıç ve Sınır değer Problemleri
  (Initial and Boundary Value Problems)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP605
  (Doktora)
  Katılarda Dalga Yayılımı
  (Wave Propagation in Solids)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP606E
  (Doktora)
  Yapı tasarımında optimizasyon yöntemleri
  (Optimization methods in structural design)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP607E
  (Doktora)
  Mühendislik malzemelerinin kırılma mekaniği
  (Fracture mechanics of engineering materials)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP609E
  (Doktora)
  Hasar Mekaniği
  (Damage Mechanics)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP611E
  (Doktora)
  Mühendislikte Sınır Eleman Yöntemleri
  (Boundary Element Methods in Engineering Science)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP614
  (Doktora)
  Lineer Olmayan Titreşimler
  (Nonlinear Vibrations)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP615E
  (Doktora)
  Yapı Mühendisliğinde İleri Konular
  (Advanced Topics in Structural Engineering)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAP616E
  (Doktora)
  Plastisite Teorisi
  (Theory of Plasticity)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP617E
  (Doktora)
  Betonarme yapı elemanlarının doğrusal olmayan davranışı
  (Nonlinear behavior of reinforced concrete members)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP618
  (Doktora)
  Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Analizi
  (Nonlinear Structural Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP620
  (Doktora)
  Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı
  (Ductile Design of Steel Structures)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP621E
  (Doktora)
  Yapıların Deplasmana Dayalı Tasarımı
  (Displacement-based Design of Structures)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP622E
  (Doktora)
  Yapı Malzemelerinin Bilgisayar Hesaplamalı Modellenmesi
  (Computational Modeling of Construction Materials)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YAP623
  (Doktora)
  Gelişmiş Sonlu Elemanlar
  (Advanced Finite Elements)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP624
  (Doktora)
  Çelik Yapı Elemanlarının Doğrusal Olmayan Davranışı
  (Nonlinear Behaviour of Structural Steel Members)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YAP626E
  (Doktora)
  İnce Cidarlı Elemanlar
  (Theory of Thin-Walled Structures)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP627
  (Doktora)
  Değişim Yöntemleri
  (Variational Methods)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YAP697
  (Doktora)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.