Yapı İşletmesi

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

Amaç

İnşaat mühendisliğine bağlı Yapı İşletmesi anabilim dalının amacı inşaatta verimliliği, etkinliği, kaliteyi ve iş güvenliği önlemlerini arttırmak yönünde bilimsel araştırmalar yapmak ve bu yönde eğitim vermektir. Yapı İşletmesi anabilim dalı faaliyetlerini lisans düzeyinde verilen derslerle; yüksek lisans düzeyinde Yapı İşletmesi mastır programı dahilinde verilen disiplinlerarası derslerle; danışmalığı yapılan yüksek lisans tezleri ile; istek üzerine verilen seminerler ve yürütülen bilimsel araştırmalarla sürdürmektedir.


Tarihçe

1944 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesinin kurulmasından 1947 yılına kadar geçen süre zarfında, inşaat Mühendisliği’nin şantiye ortamında uygulamaya yönelik en önemli konularından olan yapı makinaları ile ilgili dersler Zemin Mekaniği Kürsüsü öğretim elemanları tarafından, yapı elemanları ile ilgili dersler ise Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları tarafından verilmiştir. 1947 yılında İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Yapı Elemanları - Makinaları ve İşletmesi Kürsüsü kurulmuş olup, Kürsü Başkanlığı görevi 1973 yılına kadar Ord. Prof. Ali Fuat Berkman tarafından yürütülmüştür. Aynı yıl bu göreve Prof. Dr. Sedat Ersoy atanmıştır. 1976 yılında Yapı Elemanları - Makinaları ve İşletmesi Kürsüsü’nün ismi Yapı İşletmesi Kürsüsü olarak değişmiştir. 1981 yılında YÖK Kanunu’nun çıkması ile birlikte kürsü sistemi kaldırılarak anabilim dalı kavramı getirilmiştir. Bu tarihten itibaren Yapı İşletmesi Kürsüsü, Yapı Anabilim Dalı kapsamında Yapı İşletmesi Çalışma Grubu olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 1987 yılında Prof. Dr. V. Ing. Doğan Sorguç başkanlık görevini üstlenmiştir. 1990 yılında Yapı İşletmesi Çalışma Grubu, Yapı Ana Bilim Dalı’ndan ayrılarak Yapı İşletmesi Anabilim Dalı kurulmuştur.

İTÜ de Lisans Üstü Programlarının yeniden yapılandırılması çalışmaları sırasında (2002) Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı, çekirdek kadrodaki öğretim üyesi sayının az olduğu gerekçesiyle Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bünyesinde “Uzmanlık Alanı” adı altında aynı eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

2006 yılında yapılan başvuru sonucunda Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı yeniden bağımsız bir yüksek lisans programı olarak eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmeye devam etmiştir.Araştırma Alanları
 • Proje ve Yapım Yönetimi
 • Kamu İhale Mevzuatı, İmar Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat
 • İnşaat Sözleşmeleri, Anlaşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Genel İnşaat Mevzuatı
 • İnşaat İhale Stratejileri ve İhale Uygulamaları
 • İnşaat Muhasebesi, İşletme ve Proje Finansmanı
 • İnşaat Sektöründe İş Kazaları ve İş Güvenliği
 • İnşaat Sektöründe Bilişim Çözümleri
 • İstatistiksel Matematik, İnşaat Sektöründe Karar Destek Sistemleri
 • Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
 • Yapımda İnsan Faktörü, İnşaat Ergonomisi
 • Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar


 • Başarı Değerlendirmesi

  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki koşullara ek koşullar istenmemektedir.  Misyon

  Programın misyonu; insan faktörünü ön plana alarak; toplumun ve inşaat sektörünün bugünkü ve yarınki gereksinmelerine cevap verebilen, sorunlara bilimsel yaklaşan, bilgiyi paylaşan, sosyo-ekonomik araştırmaları benimseyen ve gerçekleştirebilen, sanayi ile bütünleşebilen, disiplinler arası nitelikli, mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olan çağdaş yönetici, iş adamı ve girişimci inşaat mühendisleri yetiştirmektir.   Vizyon

  Programın vizyonu; bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte çağdaş bilgiler ile donanımlı, evrensel kültüre ve liderlik özelliklerine sahip İnşaat mühendislerini gerekli teknoloji ve yönetim bilimleri sentezi ile güçlendirerek, dünya standartlarında araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir program olmaktır.   Kontenjanlar ve Başvuru Şartları*


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (T.C Vatandaşı Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı15
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarSadece İnşaat Mühendisliği Lisans Programından mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  2019 - 2020 Güz Yüksek Lisans Kontenjan / Ön Koşul (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin)

  Kontenjan Sayısı0
  Yatay Geçiş Kontenjan Sayısı0
  Gerekli Lisans Ortalaması2,6
  Gerekli Yüksek Lisans Ortalaması0
  Lisanstan Doktoraya Geçiş İçin Gerekli Lisans Ortalaması0
  Kabul Edilen ProgramlarOnly the graduates of Civil Engineering Undergraduate Program can apply.
  Gerekli ALES Puanı**75
  Gerekli GRE Puanı**0
  Ek Bilgi


  * Burada yer alan önkoşul ve kontenjan bilgileri resmi değildir. Resmi ve nihai bilgiler İTÜ Senatosunun onaylamasının ardından, başvuru döneminden önce www.sis.itu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.

  ** Başvuru için Ales veya GRE puanlarından sadece birini sağlamanız yeterlidir.

  Programa Ait Dersler

  Dönem: Türü: Dili:

  Ders
  Katalogları
  Ders Kodu
  ve Seviyesi
  Ders
  Ders ayrıntı YIP524
  (Yüksek Lisans)
  İnşaat Yönetiminde Modern Teknolojilerin Uygulamaları
  (Application of Modern Technologies in Construction Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP000
  (Yüksek Lisans)
  Tez
  (Thesis)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :- Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YİP501E
  (Yüksek Lisans)
  Yönetim Matematiği
  (Management Mathematics)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP502
  (Yüksek Lisans)
  Finansal Yönetim ve Proje Finansmanı
  (Financial Management and Project Financing)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP503
  (Yüksek Lisans)
  Yüklenici Firmalarda Finansal Raporlama ve Çözümleme
  (Contractors Financial Reporting and Analysis)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP504
  (Yüksek Lisans)
  Yapımda İnsan Faktörü
  (Human Factor in Construction)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP505E
  (Yüksek Lisans)
  Proje (Süre) Yönetimi
  (Project (Time) Management)

  Dili :İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP506
  (Yüksek Lisans)
  Bilgisayar Destekli İnşaat Planlama Sistemleri
  (Computer Aided Construction Planning Systems)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP507
  (Yüksek Lisans)
  İnşaat Yönetiminde Sistem Planlama
  (System Planning in Construction Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP509E
  (Yüksek Lisans)
  Kamu Alyapı Projelerinin Yönetimi
  (Public Infrastructure Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP510E
  (Yüksek Lisans)
  Gelişmekte Olan Ülkelerde Proje Değerleme ve Fizibilite
  (Project Appraisal and Investment Criteria in Developing Countries)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3.0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP511
  (Yüksek Lisans)
  İnsan İlişkileri
  (Human Relations)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP512E
  (Yüksek Lisans)
  Profesyonel İnsaat Yönetimi
  (Professional Construction Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP513E
  (Yüksek Lisans)
  Sözleşme Yönetimi
  (Contract Administration)

  Dili :Türkçe Türü :Zorunlu
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP514
  (Yüksek Lisans)
  Yapı Makinaları Yönetimi
  (Construction Equipments Management)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP515E
  (Yüksek Lisans)
  Sürdürülebilir Yapım
  (Sustainable Construction)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP516E
  (Yüksek Lisans)
  Maliyet Yönetimi
  (Cost Management)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz
  Ders ayrıntı YİP518E
  (Yüksek Lisans)
  Bina Bilgi Modellemesi
  (Building Information Modeling)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP520E
  (Yüksek Lisans)
  Hak Talebi Yönetimi ve Uyuşmazlık Çözümü
  (Claim Management and Dispute Resolution)

  Dili :İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3+0 Dönemi :Bahar
  Ders ayrıntı YİP522
  (Yüksek Lisans)
  İnşaat Projelerinde Kaynak Yönetimi
  (Resource Management in Construction Projects)

  Dili :Türkçe Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YİP523E
  (Yüksek Lisans)
  Yapı İşletmesinde Özel Konular
  (Special Topics in Construction Management)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Seçmeli
  Kredisi :3 Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YİP596
  (Yüksek Lisans)
  Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer
  (Scientific Research Ethic and Seminar)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  Ders ayrıntı YİP597
  (Yüksek Lisans)
  Uzmanlık Alan Dersi
  (Specialization Field Course)

  Dili :Türkçe/İngilizce Türü :Zorunlu
  Kredisi :Kredisiz Dönemi :Güz/Bahar
  * Tüm yüksek lisans öğrencilerin ana bilim dalı ve programına göre alması zorunlu matematik derslerinin listesine buradan ulaşabilirsiniz.